Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.09.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXE din 3 august 2022pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 bis din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022


  Conţinute de HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 979 din 3 august 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 5 august 2022.
  Anexa nr. 1 Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de
  desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022- 2023, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud ce pot fi școlarizați
  1Inginerie chimicăAplicații ale chimiei în expertize juridice**București
  românăIF120550
  Controlul calității și securitatea produselor alimentare**BucureștiromânăIF120
  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/Biomaterials for tissue engineering**BucureștienglezăIF120
  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor**BucureștiromânăIF120
  Ingineria proceselor chimice**
  BucureștiromânăIF120
  Materiale compozite avansate cu destinații speciale**BucureștiromânăIF120
  Micro - și nanomateriale**BucureștiromânăIF120
  Polimeri și biopolimeri inteligenți/Smart polymers and biopolymers**BucureștienglezăIF120
  Procesarea și designul avansat al materialelor/Advanced materials processing and design**
  BucureștienglezăIF120
  Produse farmaceutice și cosmetice**BucureștiromânăIF120
  Protecția consumatorului. Controlul calității produselor**BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale**BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria polimerilor**
  BucureștiromânăIF120
  Biorafinării și bioproduse**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii inovative pentru materii prime secundare/Innovative Technologies for Secondary Raw Materials**BucureștienglezăIF120
  2Inginerie electricăElectronică de putere și acționări electrice inteligente**BucureștiromânăIF
  120300
  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică* *BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/Integrated electrical systems engineering in vehicles**BucureștienglezăIF120
  Inginerie electrică și informatică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Sisteme electrice avansate**Bucureștiromână
  IF120
  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare**BucureștiromânăIF120
  3Inginerie energeticăEficiență energetică**BucureștiromânăIF120450
  Energetica orașelor inteligente**BucureștiromânăIF120
  Hidro-informatică și ingineria apei**BucureștiromânăIF120
  Informatică aplicată în energetică**BucureștiromânăIF120
  Monitorizarea și controlul sistemelor eletroenergetice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie energetică/ Energy engineering**BucureștienglezăIF120
  Inginerie nucleară**BucureștiromânăIF120
  Servicii energetice**BucureștiromânăIF120
  Surse regenerabile de energie**BucureștiromânăIF120
  4Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCalcul avansat în sisteme încorporate/Advanced computing in embedded systems**Bucureștiengleză
  IF1201000
  Circuite și sisteme integrate de comunicații**BucureștiromânăIF120
  Comunicații fără fir avansate/Advanced wireless communications**BucureștienglezăIF120
  Comunicații mobile**București
  românăIF120
  Comunicații multimedia**BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică medicală**BucureștiromânăIF120
  Imagistică avansată medicală**București
  românăIF120
  Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Ingineria informației și a sistemelor de calcul**BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor și rețelelor**BucureștiromânăIF120
  Microelectronică avansată/Advanced microelectronics**București
  englezăIF120
  Microelectronică și nanoelectronică**BucureștiromânăIF120
  Microsisteme**BucureștiromânăIF120
  Nano-bio-inginerie și managementul mediului**BucureștiromânăIF120
  Optoelectronică**București
  românăIF120
  Rețele integrate de telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturi**BucureștiromânăIF120
  Sisteme telematice pentru transporturi**BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru imagistica digitală**București
  românăIF120
  Tehnologii integrate avansate în electronica auto**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii software avansate pentru comunicații**BucureștiromânăIF120
  Telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Electric Vehicle Propulsion and Control**BucureștienglezăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturi/Intelligent Transport Systems**BucureștienglezăIF120
  5Inginerie aerospațială
  Avionică și navigație aerospațială**BucureștiromânăIF120250
  Ingineria transportului aerian/Air transport engineering**BucureștienglezăIF120
  Inginerie și management aerospațial**BucureștiromânăIF120
  Management aeronautic**BucureștiromânăIF
  120
  Propulsie aerospațială și protecția mediului**BucureștiromânăIF120
  Sisteme holistice spațiale**BucureștiromânăIF120
  Structuri aeronautice și spațiale**BucureștiromânăIF120
  6Ingineria autovehiculelorCercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor* *București
  românăIF120150
  Sistemul integrat om-autovehicul-mediu**BucureștiromânăIF120
  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor* *BucureștiromânăIF120
  7Ingineria transporturilorLogistica transporturilor**BucureștiromânăIF
  120175
  Management în transporturi**BucureștiromânăIF120
  Transport și trafic urban**BucureștiromânăIF120
  Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate/Green, Smart and Integrated Transport and Logistics**BucureștienglezăIF120
  Managementul transporturilor/Transport Management**Bucureștiengleză
  IF120
  8IngineriaproduseloralimentareIngineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentare**BucureștiromânăIF120100
  Tehnologii avansate în industria alimentară**BucureștiromânăIF120
  9Calculatoare și tehnologia informațieiAdministrarea bazelor de date**
  BucureștiromânăIF120900
  Arhitecturi avansate de calculatoare**BucureștiromânăIF120
  e-Guvernare**BucureștiromânăIF120
  Grafică, multimedia și realitate virtuală**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor de programe/Software Engineering**BucureștienglezăIF120
  Ingineria sistemelor internet**BucureștiromânăIF120
  Inteligență artificială/Artificial Intelligence**BucureștienglezăIF120
  Management în tehnologia informației**BucureștiromânăIF120
  Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative/Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs**BucureștifrancezăIF120
  Securitatea rețelelor informatice complexe**BucureștiromânăIF120
  Servicii software avansate**BucureștiromânăIF120
  Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurity**BucureștienglezăIF120
  Sisteme de calcul paralele și distribuite/Parallel and distributed computer systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme de programe financiare/Financial Computing**BucureștienglezăIF120
  Sisteme inteligente și vederea artificială**BucureștiromânăIF120
  Tehnologia informației aplicată în aviație/Information Technologies Applied in Aviation**BucureștienglezăIF120
  10Ingineria sistemelorAutomatică și informatică industrială**BucureștiromânăIF120440
  Control avansat și sisteme în timp real**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul serviciilor/ Service engineering and management**BucureștienglezăIF120
  Managementul și protecția informației**București
  românăIF120
  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia**BucureștiromânăIF120
  Sisteme complexe/Complex systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme cyber-fizice/ Cyber physical systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice în medicină**București
  românăIF120
  Sisteme inteligente de conducere**BucureștiromânăIF120
  Sisteme informatice integrate**BucureștiromânăIF120
  Robotică și automatizări/Robotics and Automation**BucureștienglezăIF120
  11Inginerie mecanică
  Cercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice**BucureștiromânăIF120570
  Concepție integrată în ingineria mecanică**BucureștiromânăIF120
  Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice**BucureștiromânăIF120
  Controlul zgomotelor și vibrațiilor**BucureștiromânăIF
  120
  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune**BucureștiromânăIF120
  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și mediului în industriile de proces**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice**BucureștiromânăIF
  120
  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice**BucureștiromânăIF120
  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice**BucureștiromânăIF120
  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile**BucureștiromânăIF120
  Siguranța și integritatea structurilor**BucureștiromânăIF120
  Sisteme hidraulice și pneumatice avansate**BucureștiromânăIF120
  Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale**BucureștiromânăIF120
  Vehicule feroviare de mare viteză**BucureștiromânăIF120
  Concepție integrată în ingineria mecanică/Integrated mechanical engineering design**BucureștienglezăIF
  120
  12Inginerie industrialăConcepția integrată a sistemelor tehnologice/ Conception integree des systemes technologiques **BucureștifrancezăIF120890
  Concepție și management în productică**BucureștiromânăIF120
  Design industrial și produse inovative**BucureștiromânăIF120
  Design de produs și inginerie inovativă**
  BucureștiromânăIF120
  Echipamente pentru terapii de recuperare**BucureștiromânăIF120
  Evaluarea calității materialelor și produselor**BucureștiromânăIF120
  Grafică inginerească și design**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității**
  BucureștiromânăIF120
  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenţionale* *BucureștiromânăIF120
  Ingineria proiectării și fabricării produselor**BucureștiromânăIF120
  Ingineria securității și sănătăţii în muncă**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor industriale/Ingénierie des systèmes industriels**
  BucureștifrancezăIF120
  Ingineria și managementul proceselor de sudare și control**BucureștiromânăIF120
  Inginerie avansată asistată de calculator**BucureștiromânăIF120
  Inginerie industrială/Industrial Engineering**BucureștienglezăIF120
  Logistică industrială**
  BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor industriale virtuale**BucureștiromânăIF120
  Mașini și sisteme de producție**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii și sisteme poligrafice**BucureștiromânăIF120
  Aplicații informatice în inginerie industrială**
  BucureștiromânăIF120
  13Științe inginerești aplicateBioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă**BucureștiromânăIF120450
  Biomateriale inteligente și aplicații/Smart biomaterials and applications**BucureștienglezăIF120
  Biomateriale metalice**Bucureștiromână
  IF120
  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor**BucureștiromânăIF120
  Inginerie de mentenanță pentru ELI - NP**BucureștiromânăIF120
  Inginerie medicală**BucureștiromânăIF120
  Modele de decizie, risc și prognoză**BucureștiromânăIF120
  Optometrie avansată**BucureștiromânăIF120
  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare* *BucureștiromânăIF120
  Tehnologii moderne pentru ingineria medicală**BucureștiromânăIF120
  Teoria codării și stocării informației**Bucureștiromână
  IF120
  14Mecatronică și roboticăMecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**BucureștiromânăIF120150
  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**BucureștiromânăIF120
  15IngineriamaterialelorSinteza și procesarea materialelor metalice speciale**București
  românăIF120300
  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile**BucureștiromânăIF120
  Știința și expertizarea materialelor metalice avansate**BucureștiromânăIF120
  Știința și managementul testării materialelor**BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice**
  BucureștiromânăIF120
  16Ingineria mediuluiControlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare**BucureștiromânăIF120330
  Ingineria mediului**BucureștiromânăIF120
  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar**Bucureștiromână
  IF120
  Ingineria și managementul sistemelor biotehnice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie și management în protecția mediului**BucureștiromânăIF120
  Managementul mediului și dezvoltare durabilă**BucureștiromânăIF120
  Protecția mediului în industria materialelor metalice**Bucureștiromână
  IF120
  17Inginerie și managementAntreprenoriat și ingineria afacerilor/Business Engineering and Entrepreneurship**BucureștienglezăIF1201050
  Administrarea și ingineria afacerilor/Business Administration and Engineering**BucureștienglezăIF120
  Administrarea și ingineria afacerilor în industrie/Geschäfts- und Industrieverwaltung **BucureștigermanăIF120
  Antreprenoriat industrial**BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Calitate în inginerie și managementul afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Calitatea produselor și serviciilor industriale**BucureștiromânăIF120
  Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice/Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme**BucureștigermanăIF120
  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie**BucureștigermanăIF120
  Ingineria managerială a sistemelor tehnice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul producerii materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul proiectelor complexe**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor de afaceri**BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică în activități industriale**BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică și managementul afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Managementul facilităților**BucureștiromânăIF120
  Managementul sistemelor energetice**BucureștiromânăIF120
  Marketing industrial**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul orașelor inteligente**BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor digitale/Management of the Digital Enterprises**BucureștienglezăIF120
  18Științe ale comunicăriiComunicare managerială*BucureștiromânăIF120125
  Tehnologia traducerii automate/Technologies de la traduction automatique*București
  francezăIF120
  19Relațiiinternaționale și studii europeneStudii europene*BucureștiromânăIF12075
  20EconomiePolitici economice europene*BucureștiromânăIF12075
  21Științe ale educațieiManagementul organizațiilor educaționale*BucureștiromânăIF120125
  Master didactic în Inginerie mecanicăBucureștiromânăIF120
  Master didactic în Inginerie și managementBucureștiromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie civilă și instalațiiDezvoltarea urbană și regională*BucureștiromânăIF120800
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri*BucureștiromânăIF120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/Efficacite energetique des instalations techniques du batiment*BucureștifrancezăIF120
  Energie, confort și dezvoltare durabilă*BucureștiromânăIF120
  Ingineria infrastructurii transporturilor*BucureștiromânăIF120
  Inginerie geotehnică*BucureștiromânăIF120
  Inginerie hidraulică și protecția mediului*BucureștiromânăIF120
  Inginerie structurală*BucureștiromânăIF120
  Inginerie structurală/Ingénierie des structures*BucureștifrancezăIF120
  Inginerie structurală/Structural engineering*BucureștienglezăIF120
  Poduri și tuneluri*BucureștiromânăIF120
  Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante pentru protecția mediului urban*BucureștiromânăIF120
  Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)*BucureștiromânăIF90
  2Inginerie geodezicăPlanificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă*BucureștiromânăIF120150
  3Inginerie mecanicăEchipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelorBucureștiromânăIF120
  150
  Managementul și gestionarea situaţiilor de urgențăBucureștiromânăIF120
  Sisteme mecanice avansateBucureștiromânăIF120
  4Inginerie și managementManagementul proiectelor în construcții*BucureștiromânăIF12075
  5
  Științe ale educațieiManagement educațional*BucureștiromânăIF120150
  Management și consiliere educațională*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații)*BucureștiromânăIF120
  6FilologieTraducere și interpretare specializată*
  Bucureștiromână,engleză,franceză/germană/spaniolăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământ
  Număr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1UrbanismAmenajarea teritoriului și dezvoltare regionalăBucureștiromânăIF120300
  Management urban pentru orașe competitiveBucureștiromânăIF120
  Mobilitate urbanăBucureștiromânăIF120
  Peisaj și teritoriuBucureștiromânăIF120
  Proiectare urbanăBucureștiromânăIF120
  Urbanism și politici publiceBucureștiromânăIF120
  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.
  Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie civilă și instalațiiProiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare*BucureștiromânăIF12050
  2AgronomieAgricultură durabilă*BucureștiromânăIF120300
  Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță*BucureștiromânăIF120
  Consultanță agricolă*BucureștiromânăIF120
  Managementul și expertiza fondului funciar*BucureștiromânăIF120
  Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară*București
  românăIF120
  3HorticulturăManagementul conservării biodiversității*BucureștiromânăIF120200
  Științe horticole ecologice*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole*BucureștiromânăIF
  120
  Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol*BucureștiromânăIF120
  4Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAgribusiness*BucureștiromânăIF120400
  Agribusiness*BucureștiromânăIFR120
  Management în agroturism și alimentație publică*
  BucureștiromânăIF120
  Management în agroturism și alimentație publică*BucureștiromânăIFR120
  Management și audit intern*BucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare rurală*BucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare rurală*
  BucureștiromânăIFR120
  Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar*BucureștiromânăIF120
  Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/Farm Management and Agribusiness Development*BucureștienglezăIF120
  Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality Industry*BucureștienglezăIF120
  Managementul ospitalității*
  BucureștiromânăIF120
  5BiotehnologiiBiotehnologie și antreprenoriat/Biotechnology and entrepreneurship*BucureștienglezăIF120200
  Biotehnologie și siguranță alimentară*BucureștiromânăIF120
  Biotehnologii în industria farmaceutică*Bucureștiromână
  IF120
  Biotehnologii în protecția mediului*BucureștiromânăIF120
  6Ingineria produselor alimentareBiosecuritatea produselor alimentare*BucureștiromânăIF120250
  Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher*BucureștiromânăIF120
  Expertiza produselor agroalimentare*BucureștiromânăIF120
  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/Food safety and biosecurity*BucureștienglezăIF120
  Tehnologii speciale în industria alimentară*BucureștiromânăIF120
  7ZootehnieAntreprenoriat în producțiile animaliere*BucureștiromânăIF12075
  8Ingineria mediuluiGeomatică pentru ingineria mediului*BucureștiromânăIF120175
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*BucureștiromânăIF120
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*BucureștiromânăIFR
  120
  9Inginerie și managementManagementul investițiilor în ecosisteme*BucureștiromânăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământ
  Număr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăAlgebră, geometrie și criptografieBucureștiromânăIF120350
  Algebră, geometrie și criptografie/Algebra, Geometry and CryptographyBucureștienglezăIF120
  Matematică didacticăBucureștiromânăIF120
  Analiză matematică și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Probabilități și statistică în finanțe și științeBucureștiromânăIF120
  Studii avansate în matematică/Advanced Studies in MatematicsBucureștienglezăIF120
  2InformaticăInteligență artificială/Artificial Intelligence**Bucureștiengleză
  IF120500
  Inginerie software**BucureștiromânăIF120
  Baze de date și tehnologii software*BucureștiromânăIF120
  Baze de date și tehnologii software*BucureștiromânăIFR120
  Procesarea limbajului natural/Natural language Processing**București
  englezăIF120
  Inteligență artificială**BucureștiromânăIF120
  Securitate și logică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Securitate și logică aplicată/Security and Applied Logic**BucureștienglezăIF120
  Sisteme distribuite**București
  românăIF120
  Știința datelor/Data Science**BucureștienglezăIF120
  3FizicăFizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații**BucureștiromânăIF120450
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri**BucureștiromânăIF
  120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri/Physics of advanced materials and nanostructures**BucureștienglezăIF120
  Fizica mediului și a polimerilor ecologici**BucureștiromânăIF120
  Fizică medicală**BucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computațională**BucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computațională/Theoretical and Computational Physics**BucureștienglezăIF120
  Optică, laseri și aplicații**BucureștiromânăIF120
  Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)*BucureștiromânăIF120
  4ChimieBiomolecule**București
  românăIF120200
  Chimia materialelor avansate**BucureștienglezăIF120
  Chimia medicamentelor și produselor cosmetice**BucureștiromânăIF120
  5GeografieClimatologie și resurse de apă*BucureștiromânăIF
  120600
  Dezvoltare teritorială inteligentă*BucureștiromânăIF120
  Geodemografie și vulnerabilități socio- teritoriale*BucureștiromânăIF120
  Geografie aplicată și dezvoltare regională*BucureștiromânăIF120
  Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru*Bucureștiromână
  IF120
  Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate*BucureștiromânăIF120
  Managementul dezastrelor*BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor și activităților turistice*BucureștiromânăIF120
  Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale*Bucureștiromână
  IF120
  Sisteme informaționale geografice*BucureștiromânăIF120
  6Știința mediuluiEvaluarea integrată a stării mediului**BucureștiromânăIF120200
  Managementul integrat al capitalului natural**BucureștiromânăIF120
  Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă**BucureștiromânăIF120
  Sustenabilitatea sistemelor socioecologice**/Sustenability of SocioEcological SystemsBucureștienglezăIF120
  7Inginerie geologicăEvaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale*BucureștiromânăIF120250
  Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului)*București
  românăIF120
  Geofizică aplicată/Applied geophysics*BucureștienglezăIF120
  Inginerie geologică și geotehnică ambientală*BucureștiromânăIF120
  8BiologieBiologie medicală*BucureștiromânăIF120
  550
  Biochimie clinică aplicată*BucureștiromânăIF120
  Bioinformatică medicală*BucureștiromânăIF120
  Laborator medical*BucureștiromânăIF120
  Biochimie și biologie moleculară**BucureștiromânăIF120
  Bioinformatică aplicată în științele vieții/Applied bioinformatics for life science**BucureștienglezăIF120
  Genetică aplicată și biotehnologie**BucureștiromânăIF120
  Microbiologie aplicată și imunologie**BucureștiromânăIF120
  Neurobiologie**BucureștiromânăIF
  120
  Biochimie aplicată și biologie moleculară**/Applied Biochemistry and Molecular BiologyBucureștienglezăIF120
  9DreptȘtiințe penale*BucureștiromânăIF60650
  Carieră judiciară*BucureștiromânăIF60
  Dreptul afacerilor*
  BucureștiromânăIF60
  Drept privat*BucureștiromânăIF60
  Drept fiscal*BucureștiromânăIF60
  Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat*BucureștiromânăIF60
  Arbitrajul internațional*
  BucureștienglezăIF60
  Drept internațional public*BucureștiromânăIF60
  Dreptul muncii, relații de muncă și industriale**BucureștiromânăIF60
  Dreptul Uniunii Europene**BucureștiromânăIF60
  Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului*
  BucureștiromânăIF60
  Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale *BucureștifrancezăIF60
  Drept economic european*BucureștigermanăIF60
  10Științe administrativeManagementul achizițiilor publice*BucureștiromânăIF
  120400
  Administrarea relațiilor publice și asistență managerială*BucureștiromânăIF120
  Administrarea și dezvoltarea resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Administrație publică și eficiența sistemului administrativ*BucureștiromânăIF120
  Administrație și politici publice în Uniunea Europeană*Bucureștiromână
  IF120
  Managementul crizelor*BucureștiromânăIF120
  Managementul informației și al documentelor*BucureștiromânăIF120
  11Științe ale comunicăriiCampanii de comunicare în publicitate și relații publice*BucureștiromânăIF120780
  Consultanță și expertiză în publicitate*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și resurse umane*BucureștiromânăIF120
  Gestionarea informației în societatea contemporană*BucureștiromânăIF120
  Jurnalism și comunicare politică*BucureștiromânăIF120
  Jurnalism tematic*BucureștiromânăIF120
  Managementul instituțiilor mass-media*BucureștiromânăIF120
  Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, developpement, societe*BucureștifrancezăIF120
  Publicitate și comunicare digitală/Advertising and digital Communication*BucureștienglezăIF120
  Modele de comunicare și relații publice*BucureștiromânăIF120
  Cercetare aplicativă în Științele comunicării**BucureștiromânăIF120
  Producție multimedia și audio-video*BucureștiromânăIF120
  Modă, publicitate, consum*BucureștiromânăIF120
  12SociologieCercetare sociologică avansată**BucureștiromânăIF120675
  Managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Antropologie, dezvoltare comunitară și regională*BucureștiromânăIF120
  Cercetare în sociologie/Research in sociology**București
  englezăIF120
  Devianță socială și criminalitate*BucureștiromânăIF120
  Politici publice și management în administrația publică*BucureștiromânăIF120
  Sociologia consumului și marketing*BucureștiromânăIF120
  Sondaje de opinie, marketing și publicitate*București
  românăIF120
  Studii de securitate*BucureștiromânăIF120
  Management intercultural*/Intercultural ManagementBucureștienglezăIF120
  Comunicare și studii interculturale*/Communication and Intercultural StudiesBucureștienglezăIF120
  13Asistență socială
  Consiliere în asistența socială*BucureștiromânăIF120375
  Grupuri de risc și servicii sociale de suport*BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor sociale și de sănătate*BucureștiromânăIF120
  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri*BucureștiromânăIF
  120
  Probațiune*BucureștiromânăIF120
  14Relații internaționale și studii europeneAfaceri publice internaționale/International Public Affairs*BucureștienglezăIF120150
  Relații internaționale**BucureștiromânăIF120
  Studii europene**
  BucureștiromânăIF120
  Tehnici diplomatice*BucureștiromânăIF120
  15Științe politicePolitica în Europa. State, frontiere și societăți**BucureștifrancezăIF120225
  Politică comparată**BucureștienglezăIF120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și european*BucureștiromânăIF120
  16Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor mici și mijlocii*BucureștiromânăIF120250
  Consultanță în afaceri*BucureștiromânăIF120
  Consultanță în afaceri/Business consulting*BucureștienglezăIF120
  Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)*BucureștienglezăIF120
  Administrarea afacerilor/Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)*BucureștienglezăIF120
  17MarketingStrategii de marketing online și managementul vânzărilor*Bucureștiromână
  IF12050
  18PsihologiePsihologie aplicată în domeniul securității naționale*BucureștiromânăIF120650
  Psihologie educațională și consiliere psihologică*BucureștiromânăIF120
  Psihologie clinică și psihoterapia copilului și familiei*BucureștiromânăIF
  120
  Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală*BucureștiromânăIF120
  Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor*BucureștiromânăIF120
  Psihologia sănătăţii - cercetare clinică și optimizare comportamentală*BucureștiromânăIF120
  Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică*BucureștiromânăIF
  120
  Psihologie organizațională și managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Psihologia traumei - evaluare clinică și intervenție terapeutică*BucureștiromânăIF120
  Sănătate ocupațională și performanța resursei umane*BucureștiromânăIF120
  Psihoterapie focalizată pe emoții*BucureștiromânăIF
  120
  Terapii cognitiv-comportamentale*BucureștiromânăIF120
  19Științe ale educațieiManagement educațional*BucureștiromânăIFR1201100
  Management educațional*BuzăuromânăIF120
  Management educațional*
  FocșaniromânăIF120
  Masterat didactic în BiologieBucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în ChimieBucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în IstorieBucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Geografie
  BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în FizicăBucureștiromânăIF120
  Consiliere școlară și în carieră*BucureștiromânăIF120
  Didactici inovative în învățământul primar*BucureștiromânăIF120
  Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)*BucureștiromânăIF120
  Formarea formatorilor*BucureștiromânăIF120
  Învățare, inovare și coaching în educație*BucureștiromânăIF120
  Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale*BucureștiromânăIF120
  Mentoratul în educație*
  BucureștiromânăIF120
  Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului)*BucureștiromânăIF120
  Psihopedagogia școlii incluzive*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)*BucureștiromânăIF120
  Terapia logopedică în procesele de comunicare*
  BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Limbă și literatură (limba română, franceză, germană)BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în FilozofieBucureștiromânăIF120
  20FilologieStudii americane*BucureștienglezăIF
  1201000
  Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere*BucureștirusăIF120
  Cultura și limbajul organizațiilor europene*BucureștiromânăIF120
  Cultura și limbajul organizațiilor europene*Bucureștiromână -engleză;franceză;germană;spaniolăIF
  120
  Cultură și civilizație ebraică**BucureștiromânăIF120
  Didactici ale disciplinelor filologice*BucureștiromânăIF120
  Digitalizarea în științe umaniste/Digital Humanities*BucureștienglezăIF120
  Etnologie, antropologie culturală și folclor*BucureștiromânăIF
  120
  Masterat european pentru formarea interpreților de conferință*BucureștiromânăIF120
  Masterat european pentru formarea interpreților de conferință*Bucureștiromână -engleză;franceză;germană;spaniolăIF120
  Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații*BucureștienglezăIF120
  Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități*BucureștiromânăIF120
  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice*BucureștigermanăIF120
  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice*BucureștiromânăIF120
  Lingvistică teoretică și aplicată**BucureștiromânăIF120
  Studii culturale balcanice*BucureștiromânăIF120
  Studii culturale britanice*BucureștienglezăIF120
  Studii est-asiatice*BucureștiromânăIF120
  Studii franceze și francofone*BucureștifrancezăIF120
  Studii literare**BucureștiromânăIF120
  Teoria și practica editării*BucureștiromânăIF120
  Traducere specializată și studii terminologice*BucureștiromânăIF120
  Traducere specializată și studii terminologice*Bucureștiromână -engleză;franceză;
  germană;spaniolă
  IF120
  Traducerea textului literar contemporan*BucureștienglezăIF120
  Traductologie latino-romanică*BucureștiromânăIF120
  Masterat de studii hispanice/Máster de estudios hispánicos*BucureștispaniolăIF120
  21
  FilosofieFilosofie și gândire critică*BucureștiromânăIF120350
  Etică aplicată în societate, afaceri și organizații*BucureștiromânăIF120
  Filosofie analitică/Analytic Philosophy**BucureștienglezăIF120
  Filosofie, politică și economie/Philosophy, politics and economics*Bucureștiengleză
  IF120
  Istoria și circulația ideilor filosofice*BucureștiromânăIF120
  Științe cognitive (Mind the Brain!)/Cognitive Science (Mind the Brain!)*BucureștienglezăIF120
  Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale*BucureștiromânăIF120
  22IstorieExperimente ale modernității*
  BucureștiromânăIF120500
  Interfețe culturale în preistorie și antichitate*BucureștiromânăIF120
  Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)*BucureștiromânăIF120
  Istoria comunismului în România*BucureștiromânăIF120
  Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI)*BucureștiromânăIF120
  Istoria și practica relațiilor internaționale*BucureștiromânăIF120
  Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană*BucureștiromânăIF120
  Istorie și politică militară în România secolelor XIX - XXI*BucureștiromânăIF120
  Politică și societate în secolul al XX-lea*BucureștiromânăIF120
  Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)*BucureștiromânăIF120
  23TeologieArtă sacră în contemporaneitateBucureștiromânăIF120550
  Asistența socială a bisericiiBucurești
  românăIF120
  Comunicare biblică și eclesialăBucureștiromânăIF120
  Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodoxBucureștiromânăIF120
  Doctrină și cultură creștinăBucureștiromânăIF120
  Exegeză și ermineutică biblicăBucureștiromânăIF120
  Istorie și tradiție creștinăBucureștiromânăIF120
  Pastoraţie și viață liturgicăBucureștiromânăIF120
  Patrimoniu creștin europeanBucureștiromânăIF120
  Studii religioase și educație creștinăBucurești
  românăIF120
  Teologia și misiunea socială a bisericiiBucureștiromânăIF120
  Teologie baptistăBucureștiromânăIF120
  Turism și patrimoniu religiosBucureștiromânăIF120
  Managementul economic și administrarea unităților bisericești*București
  românăIF120
  Spiritualitate creștină și viață sănătoasă*BucureștiromânăIF120
  24Studii culturaleCultură și politică în context european și internațional*BucureștiromânăIF120205
  Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)**BucureștiromânăIF
  120
  Studii culturale Slave: Rusia și țările slave din Europa Centrala și de Est**BucureștiromânăIF120
  Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)**BucureștiromânăIF120
  Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)**BucureștiromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MedicinăBiofizică medicală și biotehnologie celulară*BucureștiromânăIF120200
  Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătăţii publice*București
  românăIF120
  Nutriție și siguranță alimentară*BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabile
  Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1DreptDreptul european al afacerilor*BucureștiromânăIF60120
  Drept antreprenorial*BucureștiromânăIF120
  2ȘtiințeadministrativeAdministrație publică și integrare europeană*Bucureștiromână
  IF120225
  Administrație și management public*BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umane în sectorul public*BucureștiromânăIF120
  3AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor*BucureștienglezăIF1201075
  Administrarea afacerilor comerciale*BucureștiromânăIF120
  Administrarea afacerilor în turism*BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*BucureștifrancezăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*Bucureștigermană
  IF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, în domeniul energiei*BucureștienglezăIF120
  Business*BucureștiromânăIF120
  Excelență în business și servicii/Excellence in business and services*BucureștienglezăIF120
  Geopolitică și afaceri*Bucureștiromână
  IF120
  Management și marketing în turism*BucureștiromânăIF120
  Managementul calității, expertize și protecția consumatorului*BucureștiromânăIF120
  MBA Româno-Canadian*BucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDE*Bucureștiengleză
  IF120
  MBA Româno-Francez INDE*BucureștienglezăIFR120
  MBA Româno-German „Management antreprenorial”*BucureștigermanăIF120
  Afaceri digitale și inovație*BucureștienglezăIF120
  Antreprenoriat/Entrepreneurship*Bucureștiengleză
  IF120
  Informații pentru afaceri/Business intelligence*BucureștienglezăIF120
  Vânzări și dezvoltare organizațională*BucureștiromânăIF120
  4Cibernetică și statisticăAnaliza afacerilor și controlul performanței întreprinderii*BucureștiromânăIF120225
  Cibernetică și economie cantitativă**BucureștiromânăIF120
  Statistică aplicată și data science**BucureștiromânăIF120
  5InformaticăeconomicăBaze de date-suport pentru afaceri*BucureștiromânăIF120375
  E-Business*
  BucureștiromânăIF120
  Informatică economică**BucureștiromânăIF120
  Securitatea informatică*BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice*BucureștiromânăIF120
  6
  ContabilitateAnaliză financiară și evaluare*BucureștiromânăIF120650
  Concepte și practici de audit la nivel național și internațional*BucureștiromânăIF120
  Contabilitate internațională*BucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune*BucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune/Accounting, Audit and Management Informatic System*BucureștienglezăIF120
  Contabilitate, control și expertiză*BucureștiromânăIF120
  Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice*BucureștiromânăIF120
  Informatică de gestiune*Bucureștiromână
  IF120
  7EconomieComunicare în afaceri*BucureștiromânăIF120350
  Economia și administrarea afacerilor agroalimentare*BucureștiromânăIF120
  Economie ecologică*BucureștiromânăIF120
  Economie europeană**BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională*BucureștiromânăIF120
  Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice*BucureștiromânăIF120
  8FinanțeFiscalitate*Bucureștiromână
  IF120530
  Bănci și asigurări*BucureștiromânăIF120
  Finanțe aplicate/Master of Applied Finance*BucureștienglezăIF120
  Finanțe corporative*BucureștiromânăIF120
  Finanțe și bănci - DOFIN*București
  românăIF120
  Management financiar și investiții*BucureștiromânăIF120
  9ManagementManagementul proiectelor*BucureștiromânăIF120750
  Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor*BucureștiromânăIF
  120
  Management și marketing internațional*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor*Piatra-NeamțromânăIF120
  Managementul afacerilor/Business Management*BucureștienglezăIF
  120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii*DevaromânăIF120
  Managementul afacerilor prin proiecte*BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF
  120
  Managementul serviciilor de sănătate*BucureștiromânăIF120
  10MarketingCercetare fundamentală de marketing**BucureștiromânăIF120730
  Cercetări de marketing*BucureștiromânăIF120
  Managementul marketingului*BucureștiromânăIF120
  Marketing internațional*BucureștiromânăIF120
  Marketing online*BucureștiromânăIF120
  Marketing strategic*BucureștiromânăIF120
  Marketing și comunicare în afaceri*
  BucureștiromânăIF120
  Marketing și dezvoltare durabilă*BucureștiromânăIF120
  Marketing și management în servicii publice*BucureștiromânăIF120
  Managementul relațiilor cu clienții/Customer Relationship Management*BucureștienglezăIF120
  Relații publice în marketing*
  BucureștiromânăIF120
  11Economie și afaceri internaționaleComunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică*BucureștienglezăIF120560
  Diplomație în economia internațională*BucureștiromânăIF120
  Economie internațională și afaceri europene*Bucureștiromână
  IF120
  Logistică internațională*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor internaționale*BucureștienglezăIF120
  Managementul riscului financiar internațional*BucureștiromânăIF120
  Comerț exterior*Bucureștiromână
  IF120
  12Științe ale educațieiMaster didactic în EconomieBucureștiromânăIF12060
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geografică
  Limba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MuzicăEducație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase**BucureștiromânăIF120250
  Jazz și culturi muzicale pop**BucureștiromânăIF120
  Sinteză muzicologică**Bucureștiromână
  IF120
  Stil și limbaj compozițional**BucureștiromânăIF120
  Stilistică dirijorală**BucureștiromânăIF120
  Stilistică interpretativă instrumentală și vocală**BucureștiromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Arte vizualeArtă murală și spațiul public*BucureștiromânăIF120270
  Arte grafice*BucureștiromânăIF120
  Arte textile ambientale*BucureștiromânăIF120
  Ceramică - sticlă - metal*BucureștiromânăIF120
  Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural*BucureștiromânăIF120
  Design de interior și pentru spațiul public*București
  românăIF120
  Design de obiect și comunicații vizuale*BucureștiromânăIF120
  Design de scenă și spectacol*BucureștiromânăIF120
  Educație prin arte vizuale*BucureștiromânăIF120
  Fotografie și imagine dinamică*București
  românăIF120
  Modă și costum vestimentar*BucureștiromânăIF120
  Pictură*BucureștiromânăIF120
  Sculptură*BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Teatru și artele spectacoluluiArt - terapie prin teatru și artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120200
  Arta actorului
  BucureștiromânăIF120
  Artă coregraficăBucureștiromânăIF120
  Arta regizorului de teatruBucureștiromânăIF120
  Arta scenografuluiBucureștiromânăIF120
  Coregrafie și performanță în dans
  BucureștiromânăIF120
  Pedagogie teatralăBucureștiromânăIF120
  Scriere dramaticăBucureștiromânăIF120
  Teatrologie - Management și marketing culturalBucureștiromânăIF120
  Teatru de animație
  BucureștiromânăIF120
  Tehnologii digitale în spectacolul contemporanBucureștiromânăIF120
  Design lumină și sunet în artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120
  2Cinematografie și mediaArta imaginii de filmBucureștiromânăIF
  120150
  Arta montajului de filmBucureștiromânăIF120
  Arta montajului și a sunetului de filmBucureștiromânăIF120
  Arta regiei de filmBucureștiromânăIF120
  Arta sunetului de filmBucureștiromânăIF120
  Film de animațieBucureștiromânăIF120
  FilmologieBucureștiromânăIF120
  Producție de filmBucureștiromânăIF120
  ScenaristicăBucureștiromână
  IF120
  Film documentar/Documentary filmBucureștienglezăIF120
  Tehnologii interactive pentru arte performative și media/Interactive technologies for performing and media artsBucureștienglezăIF120
  Design pentru noile media/New media designBucureștienglezăIF120
  Arta designului de jocuri/Art of Game DesignBucureștiengleză
  IF120
  11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Știința sportului și educației fizicePerformanță în sport*BucureștiromânăIF
  120375
  Educație fizică și activități motrice de timp liber*BucureștiromânăIF120
  Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportive*BucureștiromânăIF120
  Nutriție și remodelare corporală*BucureștiromânăIF120
  Recuperare- reeducare motrică și somato- funcțională*Bucureștiromână
  IF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1DreptDrept si guvernare europeanăBucureștiromână
  IF12075
  Dreptul colectivităților localeBucureștiromânăIF120
  2ȘtiințeadministrativeIntegritate publică si politici anticorupțieBucureștiromânăIF120450
  Managementul afacerilor publiceBucureștiromână
  IF120
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIF120
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIFR120
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIF120
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromână
  IFR120
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIF120
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIFR120
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIF120
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIFR120
  Managementul sectorului public/Public Sector ManagementBucureștienglezăIF120
  3Științe ale comunicăriiComunicare audiovideo*BucureștiromânăIF1201275
  Comunicare managerială și resurse umane*BucureștiromânăIF120
  Comunicare managerială și resurse umane*BucureștiromânăIFR120
  Leadership și comunicare politică*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și relații publice*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și relații publice*BucureștiromânăIFR120
  Management educațional și comunicare instituțională*BucureștiromânăIF120
  Management educațional și comunicare instituțională*BucureștiromânăIFR120
  Management și comunicare în afaceri*BucureștiromânăIF120
  Management și comunicare în afaceri*BucureștiromânăIFR120
  Managementul proiectelor*BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor*BucureștiromânăIFR120
  Publicitate*BucureștiromânăIF120
  Social media și marketing online*BucureștiromânăIF120
  Brand management și comunicare corporativă*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și afaceri europene/Communication and EU aAfairs*BucureștienglezăIF120
  Comunicare și publicitate/Communication and Advertising*BucureștienglezăIF120
  Managementul proiectelor/Project Management*BucureștienglezăIF120
  Marketing, publicitate și relații publice/Marketing, Advertising and Public Relations*BucureștienglezăIF120
  Comunicare digitală și inovare/Digital Communication and Innovation*BucureștienglezăIF120
  4SociologieAntropologieBucureștiromânăIF120150
  Sociologie aplicată: devianță și ordine socialăBucurești
  românăIF120
  Studii fundamentale în sociologieBucureștiromânăIF120
  Studii vizuale și societateBucureștiromânăIF120
  Studii RomeBucureștiromânăIF120
  5Relații
  internaționale și studii europene
  Masterat în studii latino - americane/Latin American studies masterBucureștienglezăIF120150
  Masterat în studii latino - americane/Master universitario de estudios latinos americanosBucureștispaniolăIF120
  6Științe politiceAnaliza și soluționarea conflictelorBucureștiromânăIF1201180
  Dezvoltare regională și cooperare internaționalăBucureștiromână,francezăIF120
  Diplomație și negocieri internaționaleBucureștiromânăIF120
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europeneBucureștiromânăIF120
  Guvernare și societateBucureștiromânăIF
  120
  Management și guvernareBucureștiromânăIF120
  Modelul european: economia socială europeanăBucureștiromânăIF120
  Politică și economie europeanăBucureștiromânăIF120
  Politică și economie europeanăBucureștiromânăIFR
  120
  Politici de dezvoltare locală și regionalăBucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120
  Politici publice și societate civilăBucureștiromânăIF
  120
  Politici, gen și minoritățiBucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120
  Securitate și diplomație/Security and diplomacyBucureștienglezăIF
  120
  Științe politiceBucureștiromânăIF120
  Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Teorie și analiză politicăBucureștiromânăIF120
  Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar/Development, International Cooperation and Humanitarian AidBucureștienglezăIF
  120
  Masterat în politică și societate europeană/European Politics and SocietyBucureștienglezăIF120
  Studii de mediu și dezvoltare durabilă/Enviromental Studies and Sustainable DevelopmentBucureștienglezăIF120
  Studii de muncă/Labour StudiesBucureștienglezăIF120
  Securitate și tehnologie/Security and Technology*BucureștienglezăIF
  120
  7ManagementAntreprenoriat și management strategic*BucureștiromânăIF120150
  Management și branding corporativ*BucureștiromânăIF120
  Management și inovare digitală/Management and digital innovation*BucureștienglezăIF120
  Managementul programelor și investițiilor/Programs and investments management*
  BucureștienglezăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1InformaticăProgramare avansată și baze de date*Alba IuliaromânăIF12050
  2Inginerie geodezicăSisteme informaționale cadastrale și management imobiliar*Alba IuliaromânăIF12050
  3Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice inteligente avansate*Alba IuliaromânăIF120
  30
  4Ingineria mediuluiEvaluarea, monitorizarea și auditul mediului*Alba IuliaromânăIF12050
  5DreptȘtiințe penale și criminalistică*Alba IuliaromânăIF60120
  Instituții de drept privat*Alba Iuliaromână
  IF60
  6ȘtiințeadministrativeAsistență managerială și administrativă*Alba Iulia românăIF12050
  7Sociologie
  Dezvoltarea și managementul resurselor umane*Alba IuliaromânăIF12075
  8Asistență socialăProiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate*Alba IuliaromânăIF12075
  9AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism și servicii*Alba Iuliaromână
  IF120100
  Administrarea dezvoltării regionale durabile*Alba IuliaromânăIF120
  Administrarea afacerilor/Business Administration*Alba IuliaenglezăIF120
  10ContabilitateSistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale*Alba IuliaromânăIF120
  110
  Auditul și controlul agenților economici*Alba IuliaromânăIF120
  11FinanțeBănci, asigurări și piețe financiare*Alba IuliaromânăIF12050
  Fiscalitate și management financiar*Alba IuliaromânăIF120
  12
  MarketingMarketing și promovarea vânzărilor*Alba IuliaromânăIF12050
  13Științe ale educațieiManagement educațional*Alba IuliaromânăIF120125
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*Alba IuliaromânăIF120
  14FilologieLimbă, literatură și cultură engleză în context european/English Language, Literature and Culture in the European Context**Alba IuliaenglezăIF120150
  Literatură și cultură românească în context european*Alba IuliaromânăIF120
  15IstorieCercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric*Alba IuliaromânăIF120100
  Identități regionale în Europa central- răsăriteană**Alba IuliaromânăIF120
  16TeologieMediere interculturală și interreligioasă*Alba IuliaromânăIF120100
  Teologie comparată**Alba IuliaromânăIF120
  17
  MuzicăMuzică religioasă și folclor muzical*Alba IuliaromânăIF12030
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabile
  Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăModelare matematică în știință și tehnologie*AradenglezăIF12050
  2InformaticăInformatică aplicată în științe, tehnologie și economie*AradromânăIF12050
  Studii avansate de informatică aplicată/Advanced studies in Applied Computer Science*Aradengleză
  IF120
  3Inginerie și management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie și management în agribusinessAradromânăIF12050
  4IngineriaproduseloralimentareManagementul calității produselor alimentare**AradromânăIF12060
  5Ingineria sistemelorAutomatizări și sisteme inteligente*AradromânăIF12050
  6InginerieindustrialăProductica sistemelor industriale*AradromânăIF12065
  Ingineria și managementul calității*Aradromână
  IF120
  7Ingineria mediuluiEvaluarea și controlul calității mediului**AradromânăIF12050
  8Inginerie și managementIngineria și managementul sistemelor tehnice complexeAradromânăIF12060
  9Științe
  administrative
  Administrație publică în context european*AradromânăIF12050
  10Științe ale comunicăriiComunicare managerială și resurse umane*AradromânăIF12050
  11Asistență socialăServicii de asistență socială*Aradromână
  IF12050
  12AdministrareaafacerilorAntreprenoriat și administrarea afacerilor*AradromânăIF12050
  13ContabilitateExpertiză contabilă și audit*AradromânăIF12050
  14FinanțeFinanțe corporative*AradromânăIF12050
  15ManagementManagement și finanțare în administrația publică*AradromânăIF120100
  Strategii și politici de management*AradromânăIF
  120
  16PsihologieConsiliere și evaluare psihologică*AradromânăIF12050
  17Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*AradromânăIF120150
  Pedagogie interactivă*Aradromână
  IF120
  Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică*AradromânăIF120
  18FilologieLimbă și literatură. Tendințe actuale*AradromânăIF120100
  Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze/Applied Linguistics - Modern Perspectives in ELT*AradenglezăIF120
  19TeologieCredință și viață. Studii de teologie publică/Faith and Life. Studies in Public Theology.*AradenglezăIF120150
  Doctrină și cultură creștină**AradromânăIF120
  Pastoraţie și viață liturgică*AradromânăIF120
  Teologie publică*Arad
  românăIF120
  20Arte vizualeDesign și dezvoltare de produs*AradromânăIF12050
  21Știința sportului și educației fiziceSport și performanță motrică*AradromânăIF12050
  Activități motrice curriculare și extracurriculare *
  AradromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Informatică
  Informatică aplicată în științe și tehnologie*BacăuromânăIF12050
  2Inginerie chimicăChimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității*BacăuromânăIF12050
  3Inginerie energeticăEchipamente și tehnologii moderne în energetică*BacăuromânăIF
  12030
  4IngineriaproduseloralimentareȘtiința și ingineria produselor alimentare ecologiceBacăuromânăIF120100
  5Calculatoare șitehnologiainformațieiTehnologia informației aplicată în industrie**BacăuromânăIF12060
  6Inginerie mecanicăManagementul și optimizarea echipamentelor de procesBacăuromânăIF120100
  7InginerieindustrialăManagementul fabricației produselor industriale**BacăuromânăIF120100
  Strategii în asigurarea calității în industrie**
  BacăuromânăIF120
  8Mecatronică și roboticăMecatronică avansatăBacăuromânăIF12050
  9Ingineria mediuluiEchipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică și robotică)BacăuromânăIF120150
  Managementul protecției mediului în industrieBacăuromânăIF120
  10Inginerie și managementManagementul sistemelor industriale de producție și serviciiBacăuromânăIF12050
  11BiologieBiologie medicală*BacăuromânăIF120
  75
  Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului*BacăuromânăIF120
  12Științe ale comunicăriiComunicare în spațiul publicBacăuromânăIF12050
  13AdministrareaafacerilorManagementul și administrarea afacerilor mici și mijlociiBacăuromână
  IF12050
  14ContabilitateContabilitate, audit și expertiză contabilă*BacăuromânăIF12050
  15MarketingMarketing și comunicare în afaceriBacăuromânăIF12050
  16
  Științe ale educațieiStrategii inovative în educațieBacăuromânăIF12060
  17FilologieCultură și literatură română*BacăuromânăIF120225
  Limba engleză. Practici de comunicare*BacăuenglezăIF120
  Limba franceză. Practici de comunicare*BacăufrancezăIF120
  18Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și de timp liber*BacăuromânăIF120150
  Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională*BacăuromânăIF120
  Performanță sportivă*Bacău
  românăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăStructuri matematice fundamentale**BrașovromânăIF12050
  2InformaticăAplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business*BrașovgermanăIF120200
  Tehnologii internet/Internet technologies*BrașovenglezăIF120
  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft*Brașov
  românăIF120
  3Inginerie civilă și instalațiiModernizare energetică în mediul construit*BrașovromânăIF12075
  Ingineria construcțiilor sustenabile*BrașovromânăIF120
  Hazarduri naturale și evaluarea riscului în inginerie civilă/Natural hazards and risk assesment in civil engineering**BrașovenglezăIF
  120
  Instalații pentru clădiri eficiente energetic*BrașovromânăIF120
  Management de proiect în regenerarea urbană*BrașovenglezăIF120
  4Inginerie electricăSisteme electrice avansate/Advanced Electrical Systems**BrașovenglezăIF12060
  5
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSecuritate cibernetică/ Cyber Security*BrașovenglezăIF12080
  Sisteme electronice și de comunicații integrate**BrașovromânăIF120
  6IngineriaautovehiculelorAutovehiculul și mediul*BrașovromânăIF120
  200
  Autovehiculul și mediul*BrașovromânăIFR120
  Autovehiculul și tehnologiile viitorului**BrașovromânăIF120
  Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul**BrașovromânăIF120
  Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor*/Virtual Engineering in Automotive DesignBrașovenglezăIF
  120
  Sisteme de comandă și control pentru autovehicule*BrașovromânăIF120
  7Inginerie forestierăEcodesign de mobilier și restaurare*BrașovromânăIF12060
  Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative**BrașovromânăIF120
  Design de mobilier și tehnologii digitale/Furniture Design and Digital Technologies*
  BrașovenglezăIF120
  8SilviculturăManagement și sisteme tehnice în exploatări forestiere**BrașovromânăIF120200
  Managementul ecosistemelor forestiere**BrașovromânăIF120
  Silvicultură multifuncțională/Multiple Purpose Forestry**Brașovengleză
  IF120
  Silvicultură europeană/European Forestry****BrașovenglezăIF120
  9Inginerie și management în agricultură şi dezvoltare ruralăManagement în ospitalitate și eco-agroturism*BrașovromânăIF12050
  10IngineriaproduseloralimentareSisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare*BrașovromânăIF12060
  11Ingineria sistemelorSisteme avansate în automatică și tehnologii informatice**BrașovromânăIF12050
  12Inginerie mecanicăEcobiotehnologii agricole și alimentare*BrașovromânăIF120
  150
  Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie/Practical integrated methods for propulsion systems*BrașovenglezăIF120
  Simulare și testare în inginerie mecanică**BrașovromânăIF120
  13InginerieindustrialăIngineria securității și sănătăţii în muncă**BrașovromânăIF120325
  Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului **BrașovromânăIF120
  Ingineria fabricației inovative**BrașovromânăIF120
  Ingineria proceselor de fabricație avansate*BrașovenglezăIF120
  Ingineria proceselor de fabricație avansate*BrașovromânăIF120
  Ingineria sudării materialelor avansate**BrașovromânăIF120
  Managementul calității**BrașovromânăIF120
  14Mecatronică și roboticăSisteme mecatronice pentru industrie și medicină*BrașovromânăIF12075
  15Ingineria
  materialelor
  Ingineria și managementul materialelor avansate**BrașovromânăIF12050
  16Ingineria mediuluiManagement integrat de mediu*BrașovromânăIF12060
  17Inginerie și managementManagementul afacerilor în industrie**Brașovromână
  IF12060
  Managementul afacerilor industriale și antreprenoriat* *BrașovenglezăIF120
  18MedicinăMedicină tradițională chineză**BrașovenglezăIF120170
  Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate**BrașovromânăIF
  120
  Managementul și strategiile îngrijirilor paliative**BrașovromânăIF120
  19DreptDrept privat aprofundat*BrașovromânăIF120200
  Legislație europeană și carieră judiciară*BrașovromânăIF120
  Sisteme și instituții de drept internațional și european*
  BrașovromânăIF120
  Științe penale aprofundate*BrașovromânăIF120
  20SociologieGestiunea campaniilor de imagine*BrașovromânăIF120150
  Gestiunea și dezvoltarea resursei umane*BrașovromânăIF120
  21Asistență socialăAsistență și dezvoltare comunitară*BrașovromânăIF12075
  22AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor în turism*BrașovromânăIF12050
  23
  InformaticăeconomicăSisteme informatice integrate pentru afaceri*BrașovromânăIF12050
  24ContabilitateAudit intern*BrașovromânăIF120100
  Politici contabile, audit și control de gestiune *BrașovromânăIF
  120
  25FinanțeManagement financiar-bancar*BrașovromânăIF12050
  26ManagementManagement și strategii de afaceri*BrașovromânăIF12075
  27MarketingPolitici și strategii de marketing*
  BrașovromânăIF12075
  28Economie și afaceri internaționaleRelații economice internaționale*BrașovromânăIF12050
  29PsihologiePsihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie*BrașovromânăIF120
  150
  Psihologia muncii, organizațională și resurse umane*BrașovromânăIF120
  Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională*BrașovromânăIF120
  30Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*BrașovromânăIF120100
  Formarea și managementul resurselor umane în educație*
  BrașovromânăIF120
  31FilologieCultură și discurs în spațiul anglo-american*BrașovenglezăIF120320
  Cultură și discurs în spațiul anglo-american*BrașovenglezăIFR120
  Inovare culturală**Brașovromână
  IF120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism*BrașovromânăIF120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism*BrașovromânăIFR120
  Studii de limba și literatura română*BrașovromânăIF120
  Studii de limbă și literatură germană din perspectivă interculturală*Brașovgermană
  IF120
  Studii lingvistice pentru comunicare interculturală**BrașovenglezăIF120
  Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română*Brașovfranceză,românăIF120
  Studii de limbă și de cultură franceză*BrașovfrancezăIF120
  32MuzicăMeloterapie*BrașovromânăIF12075
  Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală*BrașovromânăIF120
  Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-lea*BrașovromânăIF120
  33
  Știința sportului și educației fiziceEducație fizică școlară și activități motrice de timp liber*BrașovromânăIF120200
  Profilaxie și recuperare motrică și somato- funcțională prin exercițiu fizic*BrașovromânăIF120
  Diagnoză și prognoză psihomotrică**BrașovromânăIF120
  Performanță sportivă și management în sport*Braşovromână
  IF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional ****) Specializări evaluate de către Agenţia pentru Asigurarea Calităţii prin Acreditarea programelor de Studii din Germania AQAS
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică didactică
  Baia MareromânăIF120100
  2InformaticăInformatică și inginerie softwareBaia MareromânăIF12050
  3ChimieChimie didacticăBaia MareromânăIF120
  100
  4Inginerie civilă și instalațiiInginerie geotehnică**Cluj-NapocaromânăIF120450
  Inginerie structurală**Cluj-NapocaromânăIF120
  Clădiri verzi**Cluj-NapocaromânăIF120
  Construcții durabile din beton**
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria infrastructurii transporturilor**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria instalațiilor**Cluj-NapocaromânăIF120
  Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal**Baia MareromânăIF120
  Instalații pentru orașe regenerative*
  Cluj-NapocaenglezăIF120
  5Inginerie electricăInginerie și management în domeniul electricBaia MareromânăIF120250
  Sisteme de monitorizare și control în inginerie electricăCluj-NapocaromânăIF120
  Sisteme și structuri electrice avansateCluj-Napocaromână
  IF120
  Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electricăCluj-NapocaromânăIF120
  6Inginerie energeticăInginerie și management în domeniul energetic*Baia MareromânăIF120150
  Managementul sistemelor electroenergetice moderne**Cluj-NapocaromânăIF120
  7Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleTelecomunicații**Cluj-NapocaromânăIF120300
  Tehnologii multimedia**Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivităti**Cluj-NapocaromânăIF120
  Circuite și sisteme integrate**Cluj-Napoca
  românăIF120
  Inginerie electronică**Cluj-NapocaromânăIF120
  Prelucrarea semnalelor și imaginilor**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Sisteme integrate de comunicații cu aplicații speciale**Cluj-NapocaromânăIF120
  8Ingineria
  autovehiculelor
  Automobilul și mediulCluj-NapocaromânăIF120100
  Sisteme de management și control ale autovehiculelorCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor/Advanced Tehniques in Automotive Engineering**Cluj-NapocaenglezăIF120
  9Ingineriatransporturilor
  Logistica și siguranța în transporturi**Cluj-NapocaromânăIF12060
  10IngineriaproduseloralimentareȘtiința și siguranța alimentului*Baia MareromânăIF12030
  11Calculatoare șitehnologiainformației
  Inginerie software**Cluj-NapocaromânăIF120300
  Complemente de știința calculatoarelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Inteligență și viziune artificială**Cluj-NapocaromânăIF120
  Rețele de comunicații și sisteme distribuite**Cluj-NapocaromânăIF
  120
  Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul*Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologia informației în economie**Cluj-NapocaromânăIF120
  12Ingineria sistemelorControlul avansat al proceselor**Cluj-NapocaromânăIF120200
  Informatică aplicată**
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria conducerii avansate a fabricației**Cluj-NapocaromânăIF120
  13Inginerie mecanicăEnergii regenerabileCluj-NapocaromânăIF
  120300
  Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentarăCluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie de precizie și managementul calitățiiCluj-NapocaromânăIF120
  Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecanice**Alba IuliaromânăIF120
  14InginerieindustrialăIngineria și managementul calității*BistrițaromânăIF120550
  Ingineria și managementul calității*Cluj-NapocaromânăIF120
  Design industrial*Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria sistemelor flexibile de fabricație*Baia MareromânăIF
  120
  Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie**Satu MareromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivă**Cluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivă**ZalăuromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivă/Virtual engineering for competitive manufacturing* *Cluj-NapocaenglezăIF
  120
  Procese de producție inovative și management tehnologic/Innovative Produktionsprozesse und Technologie-Management**Cluj-NapocagermanăIF120
  Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricație*Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologii avansate de fabricație**Alba IuliaromânăIF120
  15Științe inginerești aplicateȘtiințe inginerești aplicate în medicinăCluj-Napoca
  românăIF12050
  Sisteme poligrafice sustenabile**Cluj-NapocaromânăIF120
  16Mecatronică și roboticăIngineria sistemelor mecatroniceCluj-NapocaromânăIF120150
  RoboticăBistrițaromână
  IF120
  RoboticăCluj-NapocaenglezăIF120
  17IngineriamaterialelorIngineria procesării materialelor prin procedee speciale*Baia MareromânăIF120250
  Ingineria și managementul procesării avansate a materialelor**Cluj-NapocaromânăIF
  120
  Materiale și tehnologii avansate**Cluj-NapocaromânăIF120
  Sudarea și asigurarea calității materialelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  18Ingineria mediuluiDezvoltarea durabilă și protecția mediului**Cluj-NapocaromânăIF120350
  Evaluarea impactului și riscului pentru mediu*
  Baia MareromânăIF120
  Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile**Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilor**Cluj-NapocaromânăIF120
  Procedee avansate în protecția mediului**Cluj-NapocaromânăIF120
  19
  Inginerie și managementAntreprenoriatCluj-NapocaromânăIF120350
  Management și inginerie în afaceriCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul inovării și dezvoltării tehnologieiBaia MareromânăIF120
  Managementul proiectelor și evaluarea proprietățiiCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul sistemelor logisticeCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul proiectelor tehnice*Cluj-NapocaromânăIF120
  20BiologieBiochimie aplicatăBaia MareromânăIF12050
  21Asistență socialăAsistență și incluziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilitățiBaia MareromânăIF12050
  22AdministrareaafacerilorManagementul afacerilor*Baia MareromânăIF12075
  23ManagementManagementul proiectelor europene*
  Baia MareromânăIF12075
  24Științe ale educațieiConstrucție și inovare curriculară*Baia MareromânăIF12060
  25FilologieLimba franceză în traduceri specializate*Baia MareromânăIF120
  250
  Limba română în context european (spațiu, cultură, comunicare)*Baia MareromânăIF120
  Literatura engleză pentru copii și tineret*Baia MareromânăIF120
  Literatura română și modernismul european*Baia MareromânăIF120
  26FilosofieDrepturile omului*Baia Mare
  românăIF12050
  27TeologieTeologie creștină și spiritualitate europeanăBaia MareromânăIF12050
  28Studii culturaleEtnoturism/Etnologia și turismul culturalBaia MareromânăIF120150
  29Arte vizualeValorile plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporanăBaia MareromânăIF12050
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământ
  Număr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie geodezicăSisteme de monitorizare și cadastru*Cluj-NapocaromânăIF12060
  2AgronomieAgricultura, schimbări climatice și siguranță alimentară*Cluj-NapocafrancezăIF120300
  Agricultură organică*Cluj-Napoca
  românăIF120
  Dezvoltare rurală*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul resurselor naturale și agroturistice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Protecție și expertizare fitosanitară*Cluj-NapocaromânăIF120
  Sisteme tehnice pentru producție și procesare în agricultură*Cluj-NapocaromânăIF120
  3HorticulturăBiodiversitate și bioconservare*Cluj-NapocaromânăIF120350
  Inginerie genetică în ameliorarea plantelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul producției horticole în climat controlat*Cluj-NapocaromânăIF
  120
  Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi*Cluj-NapocaromânăIF120
  Științe horticole*Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate*Cluj-NapocaromânăIF120
  4SilviculturăGestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere*Cluj-Napoca
  românăIF120100
  Managementul ecosistemelor forestiere*Cluj-NapocaromânăIF120
  5Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAgribusiness*Cluj-NapocaenglezăIF120100
  Management în dezvoltare rurală și agroturism*Cluj-Napocaromână
  IF120
  6BiotehnologiiBiotehnologii aplicate*Cluj-NapocaromânăIF12050
  Biotehnologii aplicate/Applied Biotechnologies*Cluj-NapocaenglezăIF120
  7IngineriaproduseloralimentareSiguranța alimentară și protecția consumatorului*
  Cluj-NapocaromânăIF120150
  Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară/Gastronomy, nutrition and dietetics*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Sisteme de procesare și controlul calității produselor alimentare*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul calității alimentelor/Food quality management*Cluj-NapocaenglezăIF120
  8ZootehnieManagementul calității produselor de origine animalieră*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Managementul creșterii animalelor și acvacultură*Cluj-NapocaromânăIF120
  Ethology and human-animal interaction*Cluj-Napoca
  englezăIF120
  Managementul resurselor din acvacultură*Cluj-NapocaromânăIF120
  9Ingineria mediuluiProtecția sistemelor naturale și antropice*Cluj-NapocaromânăIF12050
  10BiologieBiologie aplicată*Cluj-Napoca
  românăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  19. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică computațională**Cluj-NapocamaghiarăIF120200
  Metode moderne în predarea matematicii*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Metode moderne în predarea matematicii*Cluj-NapocaromânăIF120
  Matematici avansate**Cluj-NapocaenglezăIF
  120
  2InformaticăAnaliza datelor și modelare**Cluj-NapocamaghiarăIF120500
  Baze de date**Cluj-NapocaromânăIF120
  Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Metode moderne în predarea informaticii*
  Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Metode moderne în predarea informaticii*Cluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie software**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Inteligență computațională aplicată**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Programare bazată pe componente**
  Cluj-NapocaenglezăIF120
  Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Sisteme distribuite în internet**Cluj-NapocaromânăIF120
  Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare**Cluj-Napocagermană și englezăIF120
  Știința datelor în industrie și societate/Data science for industry and society*
  Cluj-NapocaenglezăIF120
  3FizicăBiofizică și fizică medicală**Cluj-NapocaromânăIF120150
  Fizica corpului solid**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Fizică computațională**Cluj-Napocaengleză
  IF120
  4ChimieChimie avansată**Cluj-Napocaromână,englezăIF120220
  Chimie clinică**Cluj-NapocaromânăIF120
  Modelare moleculară în chimie și biochimie/Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry**Cluj-NapocaenglezăIF
  120
  Tehnici moderne de sinteză în chimie**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Chimie criminalistică**Cluj-NapocaromânăIF120
  5Inginerie chimicăChimia și ingineria nano- și biomaterialelor**Cluj-NapocamaghiarăIF120210
  Ingineria materialelor și protecția mediului**
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria proceselor organice și biochimice**Cluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie chimică avansată de proces/Advanced Process Chemical Engineering**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Inginerie chimică avansată de proces**Cluj-NapocaromânăIF120
  Procesarea și controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)**Cluj-NapocaromânăIF120
  6GeografieGeomatică*Cluj-NapocaromânăIF120475
  Amenajare și dezvoltare turistică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Amenajare și dezvoltare turistică*Cluj-Napocaromână
  IFR120
  Ecoturism și dezvoltare durabilă*GheorghenimaghiarăIF120
  Planificare și dezvoltare regională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic*Cluj-NapocaromânăIF120
  Turism și amenajarea teritoriului*Sighetu-Marmației
  românăIF120
  Turism și dezvoltare teritorială*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Știința sportului și educației fizice)*BistrițaromânăIF120
  Analiză spațială și organizarea teritorială/Spatial Analysis and Teritorial Organization**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Evaluarea și gestiunea hazardurilor și riscurilor geografice*Cluj-Napoca
  românăIF120
  7GeologieGeologie aplicată**Cluj-NapocaromânăIF12050
  8Știința mediuluiCalitatea mediului și surse energetice*Cluj-NapocaromânăIF12075
  Evaluarea riscului și securitatea mediului*
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiunea și protecția mediului*Cluj-NapocaromânăIF120
  9Inginerie electricăSisteme electromecanice avansate*ReșițaromânăIF12030
  10Inginerie mecanicăConcepția și testarea sistemelor mecanice
  ReșițaromânăIF12060
  Ingineria proiectării produselor*ReșițaromânăIF120
  Ingineria proiectării produselor/Product Design Engineering*ReșițaenglezăIF120
  11Ingineria mediuluiDezvoltare sustenabilă și managementul mediului/Sustainable Development and Environmental Management*Cluj-Napocaengleză
  IF12060
  Ingineria valorificării deșeurilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul dezastrelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  12BiologieBiologie medicală*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  550
  Biologie medicală*Cluj-NapocaromânăIF120
  Biotehnologie moleculară**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ecologie culturală**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ecologie sistemică și conservare**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ecologie terestră și acvatică**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul ariilor protejate și a resurselor locale*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul calității în laboratoarele biomedicale*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul calității în laboratoarele biomedicale*Cluj-NapocaromânăIFR
  120
  Științele nutriției*Cluj-NapocaromânăIF120
  Științele nutriției*Cluj-NapocaromânăIFR120
  13DreptȘtiințe penale și criminalistică**Cluj-NapocaromânăIF60280
  Drept privat al Uniunii Europene**
  Cluj-NapocamaghiarăIF60
  Drept privat comparat/Droit prive compare**Cluj-NapocafrancezăIF60
  Dreptul european și dreptul național al afacerilor**Cluj-NapocaromânăIF60
  Dreptul internațional și comparat al afacerilor/International and comparative business law**Cluj-NapocaenglezăIF60
  Instituții de drept privat**
  Cluj-NapocaromânăIF60
  14Științe administrativeManagementul resurselor umane în sectorul public*Cluj-NapocaromânăIF120600
  Administrație publică*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrație publică*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Administrație publică*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Management și politici publice*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul instituțiilor publice și nonprofit*Cluj-Napocaengleză
  IF120
  Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Politici de sănătate și management sanitar*Cluj-NapocaromânăIF120
  Politici de sănătate și management sanitar*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Sănătate publică/Master of public health*Cluj-Napocaengleză
  IF120
  Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrație publică europeană*ReșițaromânăIF120
  15Științe ale comunicăriiPublicitate*Cluj-NapocaromânăIF120650
  Publicitate*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Comunicare mediatică - Media communication*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Management media*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management media*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Producție media*Cluj-NapocaromânăIF120
  Publicitate și relații publice*Cluj-Napocagermană,englezăIF120
  Relații publice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Relații publice*Cluj-NapocaromânăIFR
  120
  Relații publice și publicitate/ Public relations and Advertising*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii media aplicate*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Științele informării și documentării*Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici avansate de comunicare*Cluj-NapocamaghiarăIF
  120
  Studii de media digitală și de jocuri/ Digital Media and Games Studies*Cluj-NapocaenglezăIF120
  16SociologieAnaliza datelor complexe*Cluj-NapocaromânăIF120400
  Antropologie aplicată**Cluj-NapocaromânăIF120
  Cercetare sociologică avansată**
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Comunicare, societate și mass media*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul strategic al resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIF120
  Sociologie aplicată în conducerea instituțiilor publice și a ONG-urilor*
  Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Sociologie aplicată în dezvoltarea locală*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  17Asistență socialăAsistența socială pentru sănătate mentală*Cluj-NapocamaghiarăIF120350
  Asistența socială și economie socială*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Asistența socială și economie socială*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Consiliere și asistență în serviciile sociale*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Gerontologie socială*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul serviciilor sociale*Cluj-Napocaromână,
  engleză
  IF120
  Masterat european în drepturile copiilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul serviciilor de asistență socială*ReșițaromânăIF120
  Asistența socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere*Cluj-NapocaromânăIF120
  18Relații
  internaționale și studii europene
  Afaceri europene și management de programe*Cluj-NapocaromânăIF120900
  Comunicare internațională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Evaluarea dezvoltării regionale*Cluj-NapocaromânăIF120
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europene*Cluj-NapocaromânăIF120
  Guvernanță europeană**Cluj-NapocaromânăIF120
  Istorie contemporană și relații internaționale**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Leadership și comunicare în organizațiile internaționale* *Cluj-NapocaromânăIF120
  Management și negocieri internaționale și europene*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/International Relations Foreign Policy and Crises Management**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii politice europene comparate**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Studii transatlantice/Transatlantic Studies**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Diplomație culturală și relații internaționale/Cultural Diplomacy and International Relations**Cluj-Napocaengleză
  IF120
  19Științe politiceManagementul organizațiilor politice*Cluj-NapocaromânăIF120425
  Dezvoltare internațională/ International Development*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Proiectarea cercetării și analiza datelor în științe sociale/Research design and data Analysis in Social Sciences**Cluj-NapocaenglezăIF120
  20Studii de securitateManagementul securității în societatea contemporană*Cluj-NapocaromânăIF120225
  Managementul securității în societatea contemporană*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Securitate, intelligence și competitivitate în organizații*Cluj-NapocaromânăIF120
  21Administrarea
  afacerilor
  Administrarea afacerilor*Cluj-NapocaromânăIF120450
  Administrarea afacerilor*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/Business administration in international hospitality and tourism*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*ReșițaromânăIF120
  Management hotelier*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management hotelier*Cluj-Napocaromână
  IFR120
  Administrarea afacerilor internaționale/International Business Administration*Cluj-NapocaenglezăIF120
  22Cibernetică și statisticăEconometrie și statistică aplicată*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Sisteme de asistare a deciziilor economice*Cluj-NapocaromânăIF120
  23InformaticăeconomicăE-Business*Cluj-NapocaromânăIF120125
  Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business modeling and distributed computing*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Business analytics și managementul informațiilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  24ContabilitateAuditul și managementul financiar al fondurilor europene*Cluj-NapocaromânăIF120425
  Contabilitate și organizații/Accounting and organizations**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Diagnostic și evaluare*Cluj-NapocaromânăIF120
  Expertiză contabilă și audit*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Expertiză contabilă și audit*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Management contabil, audit și control*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management contabil, audit și control*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Expertiză contabilă și evaluarea firmei*Reșițaromână
  IF120
  25EconomieAgrobusiness*Cluj-NapocaromânăIF120150
  Dezvoltare regională durabilă*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiunea și evaluarea proiectelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  26FinanțeBănci și piețe de capital*Cluj-NapocaromânăIF120200
  Finanțe corporative-asigurări*Cluj-NapocaromânăIF120
  Fiscalitate*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiune financiară corporativă*Cluj-Napoca
  maghiară,englezăIF120
  27ManagementManagementul afacerilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120500
  Managementul resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul resurselor umane*Cluj-Napocaromână
  IFR120
  International business management*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Management performant*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Managementul dezvoltării afacerilor*SfântuGheorgheromânăIF120
  28MarketingMarketing și comunicare în afaceri*ReșițaromânăIF120
  250
  Strategii și politici de marketing*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Strategii și politici de marketing*Cluj-NapocaromânăIF120
  Strategii și politici de marketing*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Marketing digital*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  29Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționale*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Management internațional*Cluj-NapocagermanăIF120
  30PsihologieConsultanță și intervenție psihologică*Cluj-NapocamaghiarăIF
  120500
  Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie*Cluj-NapocaromânăIF120
  Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană*Cluj-NapocaromânăIF120
  Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Psihologia sănătăţii publice și clinice*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Psihologie judiciară*Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman*Cluj-NapocaromânăIF120
  31Științe ale educațieiManagement educaționalReșițaromânăIF120630
  Management educațional*Cluj-NapocaromânăIF120
  Consiliere școlară și asistență psihopedagogică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Consiliere școlară și asistență psihopedagogică*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Designer instrucțional*Cluj-NapocaromânăIF120
  Didactica limbii și literaturii germane, cultura și civilizația germană a Europei Centrale și de Sud-Est*Cluj-NapocagermanăIF120
  Management curricular*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management curricular*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive*Cluj-NapocaromânăIF120
  Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Strategii de învățare eficientă*OdorheiulSecuiescmaghiarăIF120
  Terapia limbajului și audiologie educațională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în BiologieCluj-NapocamaghiarăIF
  120
  Masterat didactic în BiologieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în ChimieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în ChimieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în InformaticăCluj-NapocamaghiarăIF
  120
  Masterat didactic în InformaticăCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocagermanăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în IstorieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în IstorieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în Teologie (Teologie greco- catolică)Cluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în MatematicăCluj-NapocamaghiarăIF
  120
  32FilologieComunicare multilingvă și multiculturală*Cluj-Napocaromână,italiană/spaniolă/francezăIF120700
  Direcții actuale în lingvistică**Cluj-Napocaengleză,francezăIF120
  Germanistica în context european**Cluj-NapocagermanăIF
  120
  Istoria imaginilor - istoria ideilor**Cluj-NapocaromânăIF120
  Limba română în context romanic**Cluj-NapocaromânăIF120
  Literatură și civilizație - dialog intercultural în spațiul francofon**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Masterat european de interpretare de conferință*Cluj-Napocaromână,două
  limbimoderne(engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă)
  IF120
  Masterat european de traductologie - terminologie*Cluj-Napocaromână,douălimbimoderne(engleză/franceză/germană/spaniolă)IF120
  Studii culturale britanice**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii de lingvistică și literatură maghiară*
  Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Studii irlandeze**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii literare românești**Cluj-NapocaromânăIF120
  Româna ca limbă străină/nematernă*Cluj-NapocaromânăIF120
  Studii de lingvistică și literatură finlandeză*
  Cluj-NapocafinlandezăIF120
  33FilosofieFilosofie antică și medievală**Cluj-NapocaromânăIF120150
  Filosofie, cultură, comunicare**Cluj-NapocaromânăIF120
  Teorie critică și studii multiculturale**Cluj-Napocamaghiară
  IF120
  34IstorieArheologie și studii clasice*Cluj-NapocaromânăIF120200
  Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Istoria Europei de Sud-Est**Cluj-NapocaromânăIF120
  Istoria și socio-antropologia epocii moderne**Cluj-NapocaromânăIF120
  Istorie, memorie, oralitate în secolul XX**Cluj-NapocaromânăIF120
  Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate**Cluj-NapocaromânăIF120
  35TeologieArta sacră - Conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale*Cluj-NapocaromânăIF120650
  Consiliere pastorală*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Consiliere pastorală și asistență psihosocială*Cluj-NapocaromânăIF120
  Fundamente creștine ale identității europene*OradearomânăIF120
  Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)*Cluj-Napoca
  românăIF120
  Mediere interculturală și interconfesională*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Teologie aplicată*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Teologie biblică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Teologie pastorală în comunitățile ecleziale*Blaj
  românăIF120
  Teologie romano-catolică pastorală aplicată*Alba IuliamaghiarăIF120
  Teologie-educație**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Bioetică-morală, etică și deontologie*Cluj-NapocaromânăIF120
  Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească **Cluj-Napoca
  românăIF120
  Pastoraţie și viață liturgică**Cluj-NapocaromânăIF120
  36Studii culturaleCultură și societate - tradiție și modernitate*Cluj-NapocamaghiarăIF12050
  Patrimoniu și turism cultural**Cluj-NapocaromânăIF
  120
  Studii iudaice**Cluj-NapocaromânăIF120
  37Teatru și artele spectacoluluiArtă teatrală*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Teatru contemporan (actorie și teatrologie)*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Arte performative și film**
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Management și antreprenoriat cultural*Cluj-NapocaromânăIF120
  Educație prin teatru*Cluj-NapocaenglezășigermanăIF120
  38Cinematografie și mediaArta scurtmetrajului*Cluj-Napoca
  maghiarăIF120100
  Arte digitale interactive/Digital interactive arts*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Producție de film documentar/Documentary filmmaking*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii de film și audiovizual/Film and Audiovisual Studies**Cluj-NapocaenglezăIF120
  39
  MuzicăMuzică bisericească ecumenicăCluj-NapocamaghiarăIF12020
  Artă muzicală în context contemporan*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  40Știința sportului și educației fiziceAntrenament și performanță sportivă*Cluj-NapocaromânăIF120230
  Educație fizică și agrement în turism*Cluj-NapocaromânăIF120
  Kinetoterapie în afecțiunile aparatului locomotor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul organizațiilor și activităților sportive*Cluj-NapocaromânăIF120
  Educație fizică școlară și activități extracurriculare*ReșițaromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MedicinăAsistență medicală specializată în anestezieCluj-NapocaromânăIF
  60660
  Asistență medicală specializată în terapie intensivăCluj-NapocaromânăIF90
  Biostatistică și bioinformaticăCluj-NapocaromânăIF120
  Cercetări avansate în investigația criminalistică și în medicina legalăCluj-NapocaromânăIF120
  Farmacologie clinică și reguli de bună practicăCluj-Napocaromână
  IF60
  Malpraxisul în practica medicalăCluj-NapocaromânăIF60
  Managementul bolnavului criticCluj-NapocaromânăIF60
  Medicină psihosomaticăCluj-NapocaromânăIF60
  Optimizarea explorărilor imagistice morfologice și funcționaleCluj-Napocaromână
  IF120
  Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologiceCluj-NapocaromânăIF120
  Urmărirea nou născutului cu riscCluj-NapocaromânăIF60
  Bune practici în oncologie medicalăCluj-NapocaromânăIF120
  Laborator medicalCluj-Napocaromână
  IF120
  Etică și metodologia cercetării în medicină**Cluj-NapocaromânăIF120
  2Medicină dentarăMedicină dentară judiciară*Cluj-NapocaromânăIF12050
  3FarmacieIndustrie farmaceutică*Cluj-Napocaengleză
  IF120300
  Cosmetologie*Cluj-NapocaromânăIF60
  Farmacovigilența: Monitorizarea siguranței medicamentelor**Cluj-NapocaromânăIF60
  Nutriția și calitatea vieții*Cluj-NapocaromânăIF120
  Toxicologia medicamentului și a mediului**Cluj-Napoca
  românăIF60
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  21. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MuzicăArtă muzicală*Cluj-NapocaromânăIF120225
  Artă muzicală/Muzical Art*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Artă muzicală/Muzical Art*Cluj-NapocaenglezăIFR120
  Artele spectacolului muzical**Cluj-NapocaromânăIF120
  Artele spectacolului muzical/Arts du spectacle musical**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Compoziție-Muzicologie-Dirijat**Cluj-NapocaromânăIF120
  Interpretare muzicală**Cluj-NapocaromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  22.
  UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Arte vizualePictură*Cluj-NapocaromânăIF120290
  Sculptură*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Bandă desenată și desen animat*Cluj-NapocaromânăIF120
  Ceramică - sticlă*Cluj-NapocaromânăIF120
  Conservare și restaurare*Cluj-NapocaromânăIF120
  Design*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Design textil*Cluj-NapocaromânăIF120
  Design vestimentar*Cluj-NapocaromânăIF120
  Foto - video*Cluj-NapocaromânăIF120
  Grafică*Cluj-Napocaromână
  IF120
  2Istoria și teoria arteiPractici curatoriale contemporane*Cluj-NapocaromânăIF12020
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predare
  Forma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică școlară avansată*ConstanțaromânăIF12050
  2InformaticăMedii virtuale multi-modale distribuite*ConstanțaromânăIF120100
  Securitate cibernetică și învățare automată/Cyber Security and Machine Learning (CSML)*
  ConstanțaenglezăIF120
  3ChimieChimie clinică*ConstanțaromânăIF12050
  Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul*ConstanțaromânăIF120
  4Inginerie chimicăTehnologii și management în prelucrarea petrolului*ConstanțaromânăIF12060
  Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile*ConstanțaromânăIF120
  5GeografieGeografie aplicată și evaluarea resurselor turisticeConstanțaromânăIF12075
  6Știința mediului
  Analiza și evaluarea impactului de mediu*ConstanțaromânăIF12050
  7Inginerie civilă și instalațiiIngineria structurilor de construcțiiConstanțaromânăIF120250
  Ingineria și managementul proiectelor de construcțiiConstanțaromânăIF120
  8
  AgronomieAgricultură ecologică*ConstanțaromânăIF120120
  Controlul și monitorizarea calității produselor agricole*ConstanțaromânăIF120
  9Inginerie mecanicăOptimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor*ConstanțaromânăIF12050
  10InginerieindustrialăCalitate și certificare în construcțiile sudate*ConstanțaromânăIF12050
  11Arhitectură navalăIngineria sistemelor și echipamentelor navale avansate*ConstanțaromânăIF12050
  12Inginerie și managementIngineria și managementul sistemelor de producție
  ConstanțaromânăIF90100
  13BiologieConservarea biodiversității**ConstanțaromânăIF12050
  14MedicinăManagementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice*ConstanțaromânăIF120
  50
  15DreptȘtiințe penale*ConstanțaromânăIF60200
  Drept public*ConstanțaromânăIF60
  Drept maritim*ConstanțaromânăIF120
  Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice*
  ConstanțaromânăIF60
  16ȘtiințeadministrativeAdministrație europeană. Instituții și politici publice*ConstanțaromânăIF120100
  Managementul instituțiilor publice*ConstanțaromânăIF120
  17Administrarea
  afacerilor
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*ConstanțaromânăIF120200
  Administrarea și auditul proiectelor de afaceri*ConstanțaromânăIF120
  Asigurarea calității în afaceri*ConstanțaromânăIF120
  18Științe ale comunicăriiRelații publice și dezvoltare interculturală*ConstanțaromânăIF12075
  19ContabilitateContabilitatea și auditul afacerilor*ConstanțaromânăIF120100
  Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor*ConstanțaromânăIF120
  20Finanțe
  Consultanță fiscală și management financiar bancar*ConstanțaromânăIF120100
  21ManagementManagementul organizațiilor publice și privateConstanțaromânăIF12050
  22Economie și afaceri internaționaleAdministrarea afacerilor internaționaleConstanțaromânăIF
  120150
  23PsihologiePsihodiagnoza personalității*ConstanțaromânăIF12060
  24Științe ale educațieiManagement educaționalConstanțaromânăIF120400
  Masterat didactic în BiologieConstanța
  românăIF120
  Masterat didactic în Științe inginerești aplicateConstanțaromânăIF120
  Masterat didactic în PsihologieConstanțaromânăIF120
  Masterat didactic în Administrarea afacerilorConstanțaromânăIF120
  25
  FilologieComunicare și discurs intercultural în spațiul european*ConstanțaromânăIF120250
  Limbile moderne în dinamică plurilingvă**Constanțafranceză şi englezăIF120
  Studii anglo-americane**ConstanțaenglezăIF120
  Studii de românistică*Constanțaromână
  IF120
  26IstorieAntropologie și istorie europeană*ConstanțaromânăIF12080
  Relații internaționale în sec. XIX-XXI. Istorie și diplomație*ConstanțaromânăIF120
  27TeologiePastoraţie și viață liturgică**Constanțaromână
  IF120250
  Exegeză biblică**ConstanțaromânăIF120
  Managementul turismului religios**ConstanțaromânăIF120
  Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)**ConstanțaromânăIF120
  Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare**Constanța
  românăIF120
  28Arte vizualeEducația vizuală prin studiul peisajului și figuriiConstanțaromânăIF12050
  29Teatru și artele spectacoluluiArta actorului de music hallConstanțaromânăIF12020
  Arta actorului de film*ConstanțaromânăIF120
  30MuzicăArta educației muzicaleConstanțaromânăIF12035
  Arta spectacolului liricConstanțaromânăIF120
  31Știința sportului și educației fizicePerformanță în sport*
  ConstanțaromânăIF120200
  Educație fizică și sport școlar*ConstanțaromânăIF120
  Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică*ConstanțaromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  24.
  UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie electricăSisteme electrice avansate*ConstanțaromânăIF120125
  Tehnici avansate de inginerie electromecanică*Constanțaromână
  IF120
  2Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCircuite și sisteme integrate de comunicații**ConstanțaromânăIF12060
  Circuite și sisteme integrate de comunicații/Circuits and Integrated Systems for Communications **ConstanțaenglezăIF120
  Securitate cibernetică și managementul riscurilor*ConstanțaromânăIF120
  3Inginerie navală și navigațieConcepte moderne de inginerie mecanică navală**ConstanțaromânăIF120475
  Inginerie avansată în industria offshore de petrol și gaze/Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry*ConstanțaenglezăIF120
  Inginerie marină/Marine Engineering*ConstanțaenglezăIF120
  Inginerie și management în domeniul maritim și portuar*Constanța
  românăIF120
  Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime*ConstanțaromânăIF120
  Inginerie și management în transport maritim și multimodal*ConstanțaromânăIF120
  Tehnologii și management în industria offshore de petrol și gaze/Offshore oil and gas technology and management*ConstanțaenglezăIF120
  Transport maritim*Constanța
  românăIF120
  4Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrie*ConstanțaromânăIF12050
  5Inginerie și managementManagementul sistemelor integrate de transport*ConstanțaromânăIF12050
  Administrarea afacerilor în domeniul transporturilor/Business Administration in Transport*
  ConstanțaenglezăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematici aplicate*CraiovaromânăIF12050
  2InformaticăMetode și modele în inteligența artificială*CraiovaromânăIF120100
  Tehnici avansate pentru prelucrarea informației/Advanced Techniques for Information Processing*CraiovaenglezăIF120
  3
  FizicăFizică aplicată/Applied Physics**CraiovaenglezăIF12060
  Fizică teoretică/Theoretical Physics**CraiovaenglezăIF120
  4ChimieChimia compușilor biologic activi*CraiovaromânăIF12075
  5GeografieTurism și dezvoltare durabilă*CraiovaromânăIF12050
  6Știința mediuluiCalitatea mediului*CraiovaromânăIF12075
  7Inginerie civilă și instalațiiReabilitarea clădirilor*Craiova
  românăIF12040
  8Inginerie electricăCalitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice**CraiovaromânăIF120200
  Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului**CraiovaromânăIF120
  Sisteme electromecanice complexe**Craiovaromână
  IF120
  Sisteme electrice avansate/Advanced Electrical Systems*CraiovaenglezăIF120
  9Inginerie energeticăSisteme energetice informatizate*CraiovaromânăIF12060
  10InginerieaerospațialăSisteme complexe pentru inginerie aerospațială**Craiova
  românăIF12030
  11IngineriaautovehiculelorProiectarea autovehiculelor moderne*CraiovaromânăIF120150
  Optimizarea sistemelor de transport rutier*CraiovaromânăIF120
  Proiectare și fabricație în ingineria autovehiculelor/Design and Manufacturing in Automotive Engineering*Craiova
  englezăIF120
  12AgronomieConsultanță și management în agricultură*CraiovaromânăIF120150
  Management în agroturism și calitatea produselor agroalimentare*CraiovaromânăIF120
  Protecția mediului în agricultură*CraiovaromânăIF
  120
  13HorticulturăExpertizare viti-vinicolă*CraiovaromânăIF120100
  Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală*CraiovaromânăIF120
  14IngineriaproduseloralimentareSiguranța alimentară și protecția consumatorului*CraiovaromânăIF12050
  15Calculatoare șitehnologiainformațieiInginerie software**CraiovaromânăIF120150
  Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor**CraiovaromânăIF120
  Sisteme informatice pentru comerț electronic/Information Systems for e-Business**
  CraiovaenglezăIF120
  16Ingineria sistemelorSisteme automate încorporate**CraiovaromânăIF120100
  Tehnologii informatice în ingineria sistemelor**CraiovaromânăIF120
  17Inginerie mecanicăModelare și simulare în ingineria mecanică**
  CraiovaromânăIF12050
  18InginerieindustrialăOptimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice*CraiovaromânăIF12060
  19Mecatronică și roboticăSisteme de conducere în robotică**CraiovaromânăIF
  12045
  20IngineriamaterialelorMateriale avansate*Drobeta-TurnuSeverinromânăIF12030
  21Ingineria mediuluiManagementul ecologic al resurselor naturale*CraiovaromânăIF120
  100
  Managementul mediului și energie durabilă*Drobeta-TurnuSeverinromânăIF120
  22Inginerie și managementManagementul sistemelor logistice*Drobeta-TurnuSeverinromânăIF120150
  Ingineria și managementul calității*Drobeta-
  TurnuSeverin
  românăIF120
  Managementul producției și logisticii*CraiovaromânăIF120
  23BiologieBiodiversitatea și conservarea ecosistemelor*CraiovaromânăIF12050
  Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității*Craiova
  românăIF120
  24DreptȘtiințe penale*CraiovaromânăIF60300
  Dreptul afacerilor*CraiovaromânăIF60
  Drept privat*CraiovaromânăIF
  60
  Drept public*CraiovaromânăIF60
  Dreptul afacerilor/Business Law*CraiovaenglezăIF60
  Drepturile omului*CraiovaromânăIF60
  Drepturile omului/ Droits de l'homme*CraiovafrancezăIF60
  25ȘtiințeadministrativeAdministrație publică/ Public Administration*CraiovaenglezăIF120150
  Administrație publică*CraiovaromânăIF120
  26Științe ale comunicăriiMedia online și imagine instituțională*Craiovaromână
  IF12050
  27SociologieDezvoltare regională se intervenție socială*CraiovaromânăIF12075
  28Științe politiceSecuritate națională și euro-atlantică*CraiovaromânăIF12075
  29
  AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*Drobeta-TurnuSeverinromânăIF120100
  Administrarea afacerilor/Business Administration*CraiovaenglezăIF120
  30InformaticăeconomicăManagementul afacerilor electronice*Craiova
  românăIF12050
  31ContabilitateAudit și consultanță în afaceri*CraiovaromânăIF120150
  Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale*CraiovaromânăIF120
  Management contabil, expertiză și audit*Drobeta-Turnu
  Severin
  românăIF120
  32FinanțeAnaliza și evaluarea financiară a organizațiilor*CraiovaromânăIF120150
  Finanțe și administrarea afacerilor*CraiovaromânăIF120
  Management financiar-bancar*Craiovaromână
  IF120
  33ManagementManagementul afacerilor*CraiovaromânăIF120250
  Managementul resurselor umane*CraiovaromânăIF120
  Managementul organizației*Drobeta-TurnuSeverinromână
  IF120
  Managementul organizațiilor publice*CraiovaromânăIF120
  34MarketingMarketing și comunicare în afaceri*CraiovaromânăIF12060
  35Economie și afaceri internaționaleEconomie și administrarea afacerilor internaționale/International Economics and Business Administration*Craiovaengleză
  IF120150
  Economie și afaceri europene*CraiovaromânăIF120
  36Științe ale educațieiManagement educațional*CraiovaromânăIF120200
  Masterat didactic în BiologieCraiovaromânăIF120
  Masterat didactic în ChimieCraiovaromânăIF120
  Masterat didactic în InformaticăCraiovaromânăIF120
  Masterat didactic în Calculatoare și Tehnologia InformațieiCraiovaromânăIF120
  Consiliere educațională și dezvoltarea carierei*Drobeta-Turnu
  Severin
  românăIF120
  37FilologiePerspective lingvistice și literare în spațiul francofon**CraiovafrancezăIF120300
  Paradigme ale comunicării interculturale*CraiovaromânăIF120
  Studii de limba și literatura română**Craiovaromână
  IF120
  Studii de limbă engleză și literaturi anglo- americane**CraiovaenglezăIF120
  Traducere și terminologii în context european*Craiovaengleză,franceză/germanăIF120
  38FilosofieFilosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri*CraiovaromânăIF
  12050
  39IstorieRomânii în istoria Europei*CraiovaromânăIF12050
  40TeologieTeologie și cultură**CraiovaromânăIF12075
  41Arte vizuale
  Conservare și restaurareCraiovaromânăIF12030
  42Teatru și artele spectacoluluiManagement și antreprenoriat cultural*CraiovaromânăIF12050
  Arta actorului*CraiovaromânăIF120
  43MuzicăArtă muzicală românească contemporană*CraiovaromânăIF12025
  44Știința sportului și educației fiziceActivitate motrică extracurriculară și curriculară*CraiovaromânăIF120200
  Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie*CraiovaromânăIF
  120
  Managementul organizațiilor și evenimentelor sportive*CraiovaromânăIF120
  Performanță în sport*CraiovaromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de master
  Locația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MedicinăDezvoltarea serviciilor de nursing comunitarCraiovaromânăIF9050
  Managementul serviciilor de sănătateCraiovaromânăIF60
  2Medicină dentarăRestaurări protetice cu sprijin implantar**CraiovaromânăIF12030
  3FarmacieFarmacologie și toxicologieCraiovaromânăIF6050
  Laborator clinic și de analiza medicamentuluiCraiovaromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocaţia geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi
  1MatematicăMatematică aplicată în ştiinţe*GalaţiromânăIF12050
  2ChimieAnaliza şi controlul produselor agrochimice, farmaceutice şi cosmeticeGalaţiromânăIF12050
  Analiza şi controlul produselor agrochimice, farmaceutice şi cosmetice/ Analysis and control of agrochemical, pharmaceutical and cosmetic productsGalaţienglezăIF120
  3Ştiinţa mediuluiControlul şi expertizarea calităţii mediului*GalaţiromânăIF120
  100
  4Inginerie electricăElectronică de putere şi sisteme avansate de conversie**GalaţiromânăIF12090
  Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile**GalaţiromânăIF120
  5Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleSisteme electronice avansate*GalaţiromânăIF
  12050
  6IngineriaautovehiculelorConcepte avansate în proiectarea şi exploatarea autovehiculelor*GalaţiromânăIF12030
  7AgronomieAgricultură durabilă*BrăilaromânăIF12040
  8
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism*GalaţiromânăIF12075
  9BiotehnologiiBiotehnologia resurselor naturaleGalaţiromânăIF12050
  10IngineriaproduseloralimentareControlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor*
  CahulromânăIF120120
  Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor*GalaţiromânăIF120
  Nutriţie*GalaţiromânăIF120
  Ştiinţa şi ingineria alimentelor*GalaţiromânăIF120
  Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice*GalaţiromânăIF120
  11Calculatoare şitehnologiainformaţieiTehnologii informatice avansate**GalaţiromânăIF12060
  12Ingineria sistemelorSisteme informatice de conducere avansată**GalaţiromânăIF12050
  13Inginerie mecanicăDinamica maşinilor şi echipamentelor tehnologice*BrăilaromânăIF120150
  Modelare şi simulare în inginerie mecanică**GalaţiromânăIF120
  Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului**GalaţiromânăIF
  120
  14InginerieindustrialăManagementul calităţii în inginerie industrială**GalaţiromânăIF120150
  Proiectare şi simulare în ingineria sudării**GalaţiromânăIF120
  15Arhitectură navalăArhitectură navală/ Naval Arhitecture**Galaţiengleză
  IF12060
  16IngineriamaterialelorIngineria materialelor avansate*CahulromânăIF120120
  Materiale avansate şi tehnologii inovative**GalaţiromânăIF120
  17Ingineria mediului
  Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă**GalaţiromânăIF120200
  Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie**GalaţienglezăIF120
  Ingineria şi protecţia mediului*BrăilaromânăIF120
  Monitorizarea şi managementul mediului**Galaţiromână
  IF120
  18DreptŞtiinţe penale şi criminalistică*ChişinăuromânăIF120200
  Ştiinţe penale şi criminalistică*GalaţiromânăIF60
  Carieră judiciară*GalaţiromânăIF
  60
  Combaterea criminalităţii informatice*GalaţiromânăIF120
  Dreptul european al afacerilor*GalaţiromânăIF90
  Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)*CahulromânăIF120
  19ŞtiinţeadministrativeAdministraţie publică şi integrare europeană*
  GalaţiromânăIF120100
  Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră în administraţia publică*GalaţiromânăIF120
  20Ştiinţe ale comunicăriiComunicare instituţională*ChişinăuromânăIF120150
  Comunicare şi tehnici de producţie mass- media*Galaţi
  românăIF120
  Comunicare, multiculturalitate şi multilingvism*ComratromânăIF120
  21AdministrareaafacerilorAdministrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism*GalaţiromânăIF12050
  22ContabilitateContabilitate şi audit*GalaţiromânăIF12050
  23FinanţeManagement financiar şi bancar*GalaţiromânăIF12050
  24ManagementStrategii şi politici manageriale*GalaţiromânăIF120
  50
  25MarketingMarketing şi comunicare în afaceri*GalaţiromânăIF12050
  26Economie şi afaceri internaţionaleAdministrarea afacerilor internaţionale euroregionaleCahulromânăIF120100
  27Ştiinţe ale educaţieiManagement educaţional*
  GalaţiromânăIF12075
  Consiliere şcolară si incluziunea persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale*GalaţiromânăIF120
  28FilologieDiscurs specializat. Terminologii. Traduceri*CahulfrancezăIF120420
  Discurs specializat. Terminologii. Traduceri*Galaţi
  francezăIF120
  Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană**GalaţiromânăIF120
  Limba română - Identitate şi deschidere culturală*CahulromânăIF120
  Literatură română şi dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane*ChişinăuromânăIF120
  Literatură, film şi reprezentări culturale**Galaţi
  englezăIF120
  Teoria şi practica textului*GalaţiromânăIF120
  Traducere şi interpretariat*CahulenglezăIF120
  Traducere şi interpretariat*GalaţienglezăIF120
  Traducere şi interpretariat*Comrat
  română,englezăIF120
  Limbi moderne în dialog intercultural*Chişinăuromână,rusă,englezăIF120
  29IstorieGeopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)*CahulromânăIF120150
  Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)*
  GalaţiromânăIF120
  30TeologieSpiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială*GalaţiromânăIF12050
  31Arte vizualePictură*GalaţiromânăIF12050
  32Teatru şi artele spectacoluluiTeatru şi arte performative*GalaţiromânăIF12025
  33MuzicăTeoria şi practica spectacolului liric*GalaţiromânăIF12020
  34Ştiinţa sportului şi educaţiei fiziceEducaţie fizică şcolară şi management sportiv*GalaţiromânăIF120200
  Kinetoterapie la domiciliu*ChişinăuromânăIF120
  Kinetoterapie la domiciliu*GalaţiromânăIF120
  Loisir-Fitness*Cahulromână
  IF120
  Loisir-Fitness*ChişinăuromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocaţia geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabile
  Nr. max. stud. ce pot fi scolarizaţi
  1Inginerie chimicăProduse farmaceutice şi cosmetice**IaşiromânăIF120250
  Biomateriale polimerice şi bioresurse**IaşiromânăIF120
  Controlul şi procesarea alimentelor**IaşiromânăIF120
  Ecodesign în finisarea textilelor**
  IaşiromânăIF120
  Ingineria procedeelor nepoluante**IaşiromânăIF120
  Inovaţii în biotehnologii vegetale, enzimatice si microbiene**IaşienglezăIF120
  2Inginerie civilă şi instalaţiiAntreprenoriat imobiliar**IaşiromânăIF
  120600
  Evaluare şi administrare imobiliară**IaşiromânăIF120
  Evaluare şi dezvoltare imobiliară**IaşiromânăIF120
  Infrastructuri moderne pentru transporturi**IaşiromânăIF120
  Ingineria clădirilor**Iaşiromână
  IF120
  Inginerie geotehnică**IaşiromânăIF120
  Inginerie hidrotehnică**IaşiromânăIF120
  Inginerie structurală**IaşiromânăIF120
  Inginerie structurală/ Structural engineering**Iaşiengleză
  IF120
  Instalaţii pentru construcţii**IaşiromânăIF120
  Management şi tehnologii speciale în construcţii**IaşiromânăIF120
  Materiale şi produse performante pentru construcţii**IaşiromânăIF120
  Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare**Iaşiromână
  IF120
  Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor**IaşiromânăIF120
  3Inginerie electricăSisteme electrice avansate**IaşiromânăIF120150
  Conversia energiei şi controlul mişcării**IaşiromânăIF120
  Sisteme informatice de monitorizare a mediului**IaşiromânăIF120
  4Inginerie energeticăManagement, energie, mediu**IaşiromânăIF120100
  Managementul sistemelor de energie**IaşiromânăIF120
  5
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleRadiocomunicaţii digitale**IaşiromânăIF120300
  Reţele de comunicaţii**IaşiromânăIF120
  Sisteme avansate în electronica aplicată**IaşiromânăIF120
  Sisteme de control în automobile/ Automotive electronic control system*
  IaşienglezăIF120
  Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială**IaşiromânăIF120
  Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor**IaşiromânăIF120
  Tehnologii informatice pentru telecomunicaţii/ Information Technologies for Telecomunications*IaşienglezăIF120
  6
  Inginerie geodezicăGeomatică şi cartografie**IaşiromânăIF12050
  7IngineriaautovehiculelorConcepţia şi managementul proiectării automobilului*IaşiromânăIF120180
  Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere*IaşiromânăIF
  120
  Sistemica transporturilor autopropulsate*IaşiromânăIF120
  Autovehicule hibride şi electrice**IaşiromânăIF120
  8Calculatoare şitehnologiainformaţieiCalculatoare încorporate**IaşiromânăIF120
  200
  Sisteme distribuite şi tehnologii WEB**IaşiromânăIF120
  Sisteme distribuite şi tehnologii WEB/ Distributed systems and WEB technologies**IaşienglezăIF120
  Securitatea spaţiului cybernetic**IaşiromânăIF120
  9Ingineria sistemelorSisteme de control încorporate**Iaşi
  românăIF120120
  Sisteme şi control automat/ Systems and control**IaşienglezăIF120
  10Inginerie mecanicăDiagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică**IaşiromânăIF120300
  Maşini termice, frigotehnie şi climatizare**Iaşiromână
  IF120
  Mecanica fluidelor aplicată**IaşiromânăIF120
  Sisteme de transport pe calea ferată*IaşiromânăIF120
  Sisteme industriale pentru tehnologii moderne*IaşiromânăIF120
  Tehnici nepoluante în industria agroalimentară*IaşiromânăIF120
  11InginerieindustrialăAsigurarea calităţii în domeniul textile - pielărie**IaşiromânăIF120500
  Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator**IaşiromânăIF120
  Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie**IaşiromânăIF
  120
  Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă*IaşiromânăIF120
  Managementul producţiei industriale**IaşiromânăIF120
  Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei**IaşiromânăIF120
  Sisteme inovative de producţie în confecţii**IaşiromânăIF
  120
  Sisteme micromecanice*IaşiromânăIF120
  Tehnologii avansate de fabricaţie*IaşiromânăIF120
  Tehnologii performante de tricotare**IaşiromânăIF120
  Fabricare şi automatizare inteligentă*IaşienglezăIF
  120
  12Mecatronică şi roboticăMecatronică avansată**IaşiromânăIF120100
  Sisteme robotizate**IaşiromânăIF120
  13IngineriamaterialelorMateriale avansate şi tehnici de analiză experimentală* *Iaşiromână
  IF12070
  Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor*IaşiromânăIF120
  14Ingineria mediuluiIngineria şi managementul factorilor de mediu**IaşiromânăIF120200
  Managementul mediului**IaşiromânăIF
  120
  Managementul mediului şi energie durabilă/ Environmental management and sustainable energy**IaşienglezăIF120
  Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor**IaşiromânăIF120
  15Inginerie şi managementAntreprenoriat industrial*IaşiromânăIF120350
  Inginerie şi management în contextul globalizării**IaşiromânăIF120
  Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii**IaşiromânăIF120
  Inovare şi antreprenoriat**IaşiromânăIF120
  Management şi administrarea afacerilor**Iaşiromână
  IF120
  Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei*IaşiromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  29. UNIVERSITATEA PENTRU ŞTIINŢELE VIEŢII "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocaţia geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi
  1AgronomieAnaliză şi diagnoză în agricultură*IaşiromânăIF120200
  Managementul şi conservarea solurilor*IaşiromânăIF120
  Producerea de sămânţă şi material de plantat*IaşiromânăIF120
  Tehnologii agricole moderne*
  IaşiromânăIF120
  Tehnologii de agricultură ecologică*IaşiromânăIF120
  2HorticulturăAmenajări peisagistice urbane şi teritoriale*IaşiromânăIF120250
  Horticultură ecologică*Iaşiromână
  IF120
  Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol*IaşiromânăIF120
  Protecţia plantelor*IaşiromânăIF120
  Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor*IaşiromânăIF120
  3Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăAdministrarea afacerilor agricole*
  IaşiromânăIF120200
  Management în alimentaţie publică şi agroturism*IaşiromânăIF120
  Management şi audit în agricultură*IaşiromânăIF120
  Managementul dezvoltării rurale*IaşiromânăIF120
  Management în industria ospitalităţii*IaşiromânăIF120
  4Ingineria produselor alimentareExpertiză pe filiera produselor alimentare*IaşiromânăIF120150
  Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului*IaşiromânăIF120
  Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agro-alimentare*Iaşi
  românăIF120
  Managementul proiectelor şi antreprenoriat în domeniul agroalimentar*IaşiromânăIF120
  5ZootehnieManagementul calităţii şi siguranţei alimentelor*IaşiromânăIF120250
  Managementul exploataţiilor în acvacultură*IaşiromânăIF
  120
  Managementul producţiilor animale*IaşiromânăIF120
  Nutriţia şi alimentaţia animalelor*IaşiromânăIF120
  Reproducţie şi ameliorare genetică*IaşiromânăIF120
  6BiologieEvaluarea şi conservatea biodiversităţiiIaşi
  românăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocaţia geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi
  1MatematicăMatematici aplicate*IaşiromânăIF120150
  Master de cercetare în matematică**IaşiromânăIF120
  Matematici fundamentale pentru învăţământ*IaşiromânăIF120
  Matematici fundamentale pentru învăţământ*FocşaniromânăIFR120
  Matematici fundamentale pentru învăţământ şi cercetare*IaşiromânăIF120
  Matematici aplicate/ Applied Mathematics*IaşienglezăIF120
  2InformaticăIngineria sistemelor software/ Software Engineering*IaşienglezăIF120450
  Lingvistică computaţională/ Computational Linguistics*Iaşi
  englezăIF120
  Optimizare computaţională/ Computational Optimisation*IaşienglezăIF120
  Securitatea informaţiei/ Information Security*IaşienglezăIF120
  Sisteme distribuite/ Distributed Systems*IaşienglezăIF120
  Studii avansate în informatică/ Advanced Studies in Computer Science**Iaşi
  englezăIF120
  Inteligenţă artificială şi optimizare*IaşienglezăIF120
  3FizicăBiofizică şi fizică medicală/ Biophysics and Medical Physics*IaşienglezăIF120350
  Fizică aplicată în tehnologiile informaţiei şi comunicaţii*BălţiromânăIF
  120
  Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală*IaşiromânăIF120
  Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)*IaşiromânăIF120
  Fizică pentru tehnologii avansate/ Physics for advanced technologies**IaşienglezăIF120
  Optică şi optometrie*IaşiromânăIF
  120
  Fizică medicală aplicată*IaşiromânăIF120
  4ChimieChimia mediului şi siguranţă alimentară*IaşiromânăIF120225
  Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice*IaşiromânăIF120
  Chimie clinică*
  IaşiromânăIF120
  Studii avansate în chimie**IaşienglezăIF120
  5GeografieGeomatică*IaşiromânăIF120220
  Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului*Iaşiromână
  IF120
  Turism şi dezvoltare regională*IaşiromânăIF120
  Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional*IaşifrancezăIF120
  Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie**FocşaniromânăIF120
  6GeologieGeochimia mediului*IaşiromânăIF12050
  7Ştiinţa mediuluiConsiliere de mediu*IaşiromânăIF120150
  Mediul actual şi dezvoltare durabilă*IaşiromânăIF120
  Eco-antreprenoriat*Iaşi
  românăIF120
  8Inginerie geologicăGeologie de sondă*IaşiromânăIF12050
  9BiologieBiotehnologii microbiene şi celulare*IaşiromânăIF120225
  Conservarea biodiversităţii*
  IaşiromânăIF120
  Genetică moleculară*IaşiromânăIF120
  Laborator medical*IaşiromânăIF120
  10DreptŞtiinţe penale*IaşiromânăIF
  60225
  Carieră judiciară*IaşiromânăIF60
  Criminalistică*IaşiromânăIF60
  Drept european*BălţiromânăIF120
  Drept european*Iaşiromână
  IF120
  Dreptul afacerilor*IaşiromânăIF60
  Jurisdicţii speciale*IaşiromânăIF60
  Drept şi ordine publică*FocşaniromânăIF120
  11Ştiinţe administrativeAdministraţie publică*
  IaşiromânăIF12075
  12Ştiinţe ale comunicăriiRelaţii publice şi publicitate*IaşiromânăIF12075
  13SociologieSociologia organizaţiilor şi a resurselor umane*IaşiromânăIF120
  100
  Securitate comunitară şi controlul violenţei*IaşiromânăIF120
  14Asistenţă socialăFamilia şi managementul resurselor familialeIaşiromânăIF120300
  Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilorIaşiromânăIF120
  Supervizare şi planificare socială
  IaşiromânăIF120
  Starea de bine pe tot parcursul vieţii şi îmbătrânire sănătoasă / Lifelong well-being and healthy ageing*IaşienglezăIF120
  15Relaţii internaţionale şi studii europeneStudii europene şi vecinătatea estică a UEIaşienglezăIF12075
  16Ştiinţe politicePolitici publice şi management instituţional*IaşiromânăIF120150
  Studii de dezvoltare internaţională/ Studies International Development*IaşienglezăIF120
  17Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor*IaşiromânăIF120275
  Administrarea afacerilor*Iaşi
  românăIFR120
  Managementul proiectelor*IaşiromânăIF120
  Managementul proiectelor*IaşiromânăIFR120
  Management în turism*BălţiromânăIF120
  Management turistic şi hotelier*Iaşi
  românăIF120
  18Cibernetică şi statisticăData mining*IaşiromânăIF12075
  Statistică şi actuariat în asigurari şi sănatate*IaşiromânăIF120
  19Informatică economicăDezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri/ Software Development and Business Information Systems*Iaşi
  englezăIF120125
  Sisteme informaţionale pentru afaceri*IaşiromânăIF120
  20ContabilitateContabilitate, diagnostic, evaluare*IaşiromânăIF120225
  Contabilitate, expertiză si audit*Iaşiromână
  IF120
  Contabilitatea afacerilor*IaşiromânăIF120
  Contabilitatea afacerilor*IaşiromânăIFR120
  21EconomieEconomia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)*IaşiromânăIF12075
  22FinanţeBănci şi pieţe financiare*IaşiromânăIF120200
  Finanţe - asigurări*IaşiromânăIF120
  Finanţe şi managementul riscului*IaşienglezăIF120
  23Management
  Managementul resurselor umane*IaşiromânăIF120325
  Managementul resurselor umane*IaşiromânăIFR120
  Achiziţii, distribuţie, logistică*IaşiromânăIF120
  Managementul organizaţiilor*IaşiromânăIF
  120
  Managementul strategic al resurselor umane în Europa/ Strategic human resources management in Europe*IaşienglezăIF120
  Managementul şi dezvoltarea resurselor umane*IaşiromânăIF120
  24Marketin Marketing şi comunicare în afaceri*IaşiromânăIF120225
  Analiză şi strategie de marketing*IaşiromânăIF120
  Negocieri - relaţii publice*IaşiromânăIF120
  25Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionale şi strategii interculturale*IaşiromânăIF120375
  Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)*Iaşi
  românăIF120
  Economie şi afaceri internaţionale*IaşiromânăIF120
  Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)*IaşiromânăIF120
  Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)*IaşiromânăIFR120
  26Psihologie
  Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului*IaşiromânăIF120225
  Psihologie clinică şi psihoterapie*IaşiromânăIF120
  Psihologie educaţională şi consiliere*IaşiromânăIF120
  Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie*IaşiromânăIF
  120
  Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie*FocşaniromânăIF120
  27Ştiinţe ale educaţieiDiagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale*IaşiromânăIF120300
  Didactici aplicate pentru învatamantul primar*IaşiromânăIF120
  Educaţie timpurie*
  IaşiromânăIF120
  Politici şi management în educaţie*IaşiromânăIF120
  Masterat didactic în BiologieIaşiromânăIF120
  Masterat didactic în GeografieIaşiromânăIF120
  Masterat didactic în Teologie (Teologie ortodoxă)
  IaşiromânăIF120
  Masterat didactic în FizicăIaşiromânăIF120
  Masterat didactic în Educaţie fizică şi sportIaşiromânăIF120
  28FilologieCultură germană în context european*IaşigermanăIF
  120675
  Lingvistică franceză aplicată*IaşifrancezăIF120
  Limbi, literaturi şi civilizaţii străine*Iaşiromână,italiană/spaniolă/rusăIF120
  Lingvistică aplicată - Limba engleză ca limbă străină*IaşienglezăIF120
  Lingvistică generală şi românească*IaşiromânăIF120
  Literatura română şi hermeneutică literară*IaşiromânăIF120
  Literatură universală şi comparată*IaşiromânăIF120
  Studii americane*IaşienglezăIF120
  Studii francofone*IaşifrancezăIF120
  Traducere şi terminologie*Iaşiromână,engleză,francezăIF120
  Retorica discursului ştiinţific, literar, jurnalistic, publicitar şi electoral*BotoşaniromânăIF120
  29FilosofieFilosofie aplicată şi management cultural*
  IaşiromânăIF12050
  30IstorieArhivistică*IaşiromânăIF120300
  Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa*IaşiromânăIF120
  Patrimoniu şi turism cultural*Iaşi
  românăIF120
  Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale*IaşiromânăIF120
  Arheologie, civilizaţie şi artă antică*IaşiromânăIF120
  31TeologieArtă sacră în patrimoniul culturalIaşiromânăIF
  120350
  Familia creştină contemporanăIaşiromânăIF120
  Misiune şi slujire pastoralăIaşiromânăIF120
  Teologie romano-catolică practică şi misionarăIaşiromânăIF120
  Teoria şi practica formarii religioaseIaşi
  românăIF120
  Comunicare şi consiliere psihologică şi spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei)IaşiromânăIF120
  32Ştiinţa sportului şi educaţiei fiziceEducaţie fizică şi sportivă şcolară*IaşiromânăIF120200
  Fitness şi estetică corporală*IaşiromânăIF
  120
  Kinetoterapia în traumatologia sportivă*ChişinăuromânăIF120
  Kinetoterapia în traumatologia sportivă*IaşiromânăIF120
  Kinetoterapie în geriatrie*IaşiromânăIF120
  Kinetoterapie în geriatrie/ Physical Therapy in Geriatrics*IaşienglezăIF
  120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocaţia geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi
  1Ştiinţe inginereşti aplicateBioinginerie clinică*Iaşiromână
  IF12090
  Biotehnologii medicale şi biomateriale avansate*IaşiromânăIF120
  Inginerie biomedicală/ Biomedical engineering*IaşienglezăIF120
  2MedicinăBioingineria reabilitării*IaşiromânăIF120130
  Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic*IaşiromânăIF120
  Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă*IaşiromânăIF120
  3Medicină dentarăReabilitarea implanto-protetică a edentaţieiIaşiromânăIF120270
  Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie
  IaşiromânăIF120
  Metode noninvazive de diagnostic şi tratament în medicina dentară (Terapii laser)IaşiromânăIF120
  Metode noninvazive de diagnostic şi tratament în medicina dentară (Terapii laser)/ Noninvasive Methods of Diagnostic and Treatment in Dental Medicine (Laser Therapy)*IaşienglezăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  32. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI
  Nr. crt.
  Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocaţia geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi
  1Arte vizualePictură*IaşiromânăIF120205
  Design*IaşiromânăIF120
  Artă murală şi ceramică în spaţiul public*IaşiromânăIF120
  Studii de modă*IaşiromânăIF120
  Sculptură - practici contemporane*IaşiromânăIF120
  Grafică, ilustraţie, animaţie*IaşiromânăIF120
  Fotografie şi artă video*IaşiromânăIF120
  Conservarea şi restaurarea operei de artă*IaşiromânăIF120
  Teorii şi practici în artele vizuale*IaşiromânăIF120
  2Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului teatral*Iaşi
  românăIF12050
  Management şi antreprenoriat artistic*IaşiromânăIF120
  3MuzicăInterpretare muzicală (instrumente/ canto)/ Musical Performance (Instruments/ Canto)*IaşienglezăIF120135
  Interpretare muzicală**Iaşiromână
  IF120
  Culturi muzicale academice şi tradiţionale**IaşiromânăIF120
  Muzicologie, compoziţie, dirijat**IaşiromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de master
  Denumire program de studii universitare de masterLocaţia geograficăLimba de predareForma de învăţământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi şcolarizaţi
  1MatematicăStructuri matematice fundamentale*OradearomânăIF12050
  2InformaticăSisteme distribuite în internet*OradearomânăIF12050
  3FizicăFizica explorărilor şi terapiilor biomedicale**OradearomânăIF120150
  4ChimieChimie structurală şi aplicativă**OradearomânăIF12050
  5Geografie
  Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS*OradearomânăIF120150
  Tourism management and planning*OradeaenglezăIF120
  6Inginerie civilă şi instalaţiiConstrucţii inteligente şi sustenabileOradearomânăIF12050
  7
  Inginerie electricăSisteme avansate în inginerie electrică*OradearomânăIF12060
  8Inginerie energeticăManagementul sistemelor de energie*OradearomânăIF120150
  Energii regenerabile**OradearomânăIF120
  9Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleTehnologii audio-video şi telecomunicaţii**OradearomânăIF12075
  10Inginerie geodezicăSisteme geoinformatice în cadastru şi urbanism*OradearomânăIF12050
  11AgronomieTehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice*Oradea
  românăIF12050
  12HorticulturăTehnologii horticole moderne*OradearomânăIF12050
  13SilviculturăValorificarea durabilă a resurselor pădurii*OradearomânăIF12050
  14Ingineria autovehiculelorSisteme şi tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor*OradearomânăIF12050
  15Ingineria produselor alimentareSiguranţă şi securitate agroalimentară**OradearomânăIF12050
  16Calculatoare şi tehnologia informaţieiManagement în tehnologia informaţiei*Oradea
  românăIF120150
  17Ingineria sistemelorSisteme automate avansate*OradearomânăIF12050
  18Inginerie industrialăConcepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator**OradearomânăIF12050
  19Mecatronică şi roboticăSisteme mecatronice avansate*OradeaenglezăIF120100
  20Ingineria mediuluiIngineria mediului şi securitate în muncă*OradearomânăIF120100
  Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară*Oradearomână