Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 202/2.260/593/2022pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 202 din 15 iulie 2022
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.260 din 25 iulie 2022
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR Nr. 593 din 29 iulie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  Văzând Referatul direcţiei generale politici în industrie alimentară şi comerţ din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 251.671/1 din 26.05.2022,având în vedere prevederile art. 34-41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza:– art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;– art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului,
  în temeiul:– art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 lit. f) şi art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:Articolul IAlineatul (5) al articolului 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea reţetelor consacrate, precum şi atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 13 septembrie 2021, se modifică după cum urmează:
  (5) Comisia este compusă din trei reprezentanţi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul sănătăţii,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Horia-Miron Constantinescu
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!