Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 9.697 din 18 iulie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) în anul 2022
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022


    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2022, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4.07.2022-15.07.2022 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.I. Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Puterii Umaniste (Social-Liberal) au totalizat 1.207.017,25 lei şi au fost obţinute din venituri din cotizaţii în sumă de 495.705,75 şi venituri din donaţii în sumă de 711.311,50 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.414.309,48 lei.
    II. Sancţiuni aplicate:Nu au fost aplicate sancţiuni.Bucureşti, 18 iulie 2022.Nr. 9.697.-----