Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.012 din 26 iulie 2022pentru desemnarea Asociaţiei Române de Mediu 1998 ca organism naţional în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale deşeuri şi situri contaminate nr. 99.541/DGDSC din 10.06.2022,luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate,în baza prevederilor art. 172 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020, şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.118/2020 pentru aprobarea componenţei, regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate, precum şi a procedurii pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
  Articolul 1Se desemnează Asociaţia Română de Mediu 1998, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în Bucureşti, bd. General Vasile Milea nr. 1G, sectorul 6, ca organism naţional în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Bucureşti, 26 iulie 2022.Nr. 2.012.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!