Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.011 din 26 iulie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.202/2020 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact, controlul poluării şi schimbări climatice nr. DGEICPSC/94.602 din 1 iulie 2022,ţinând seama de prevederile art. 7 lit. r), art. 8 lit. i) şi ale art. 42 lit. b) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 29 alin. (2) din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.202/2020 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1324 din 31 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone şi aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât şi rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2018-2021, prin intermediul staţiilor automate care fac parte din Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului.2. La anexa nr. 1, după rândul „Municipiul Suceava, judeţul Suceava“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins:
  Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş v  Primarul municipiului
  3. La anexa nr. 2 subtitlul „Zona (delimitarea administrativă a judeţului)“ rândul „Mureş“, coloana nr. 3 „Particule în suspensie (PM10)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
  v (cu excepţia municipiului Târgu Mureş)
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Bucureşti, 26 iulie 2022.Nr. 2.011.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!