Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 428 din 4 august 2022privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public unor funcţionari publici
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022

  Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 32.389 din 5 iulie 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.035/MN din 5 iulie 2022,în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Legea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICSe conferă Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public funcţionarilor publici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Alexandru-Cristian Vasilescu
  Bucureşti, 4 august 2022.Nr. 428.ANEXĂLISTAfuncţionarilor publici care au 20, 25 şi 30 de ani de activitate în funcţia publică şi cărora li se acordă Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
  Nr. crt.Numele şi prenumele/InstituţiaVechimea (ani)
  Consiliul Judeţean Timiş
  1.Păduraru Dan Sorin30 de ani
  2.Stana Maria25 de ani
  3.Ursoiu Maria30 de ani
  4.Ursu Mirela Zori25 de ani
  5.Tărâlă Doina Adriana30 de ani
  6.Mitrică-Mărăcine Tuţa-Narcisa-Mirela20 de ani
  7.Roşu Elena25 de ani
  8.Mladin Maria30 de ani
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!