Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 170 din 29 iulie 2022privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022


  Având în vedere prevederile art. 13 şi ale art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 16.188/2013 privind exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Ţinteanca, judeţul Prahova, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea BUCEGI MANAGEMENT - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 22955378, în calitate de concesionar.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Sorin-Călin Gal
  Bucureşti, 29 iulie 2022.Nr. 170.-----