Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.157 din 19 iulie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 august 2022Data intrării în vigoare 05-08-2022


    În conformitate cu prevederile art. 14-16^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia patrimoniu cultural şi Direcţia economică din cadrul Ministerului Culturii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare îşi încetează efectele.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul culturii,
    Lucian Romaşcanu
    Bucureşti, 19 iulie 2022.Nr. 3.157.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie