Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 28 iunie 2004Data intrării în vigoare 01-01-2005
  Formă consolidată valabilă la data 07-08-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-08-2022 până la data de 07-06-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 iunie 2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 568 din 28 iunie 2004, la data de 07 August 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 14 din 11 ianuarie 2006; ORDONANŢA nr. 11 din 30 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009; LEGEA nr. 244 din 23 iunie 2009; ORDONANŢA nr. 7 din 26 ianuarie 2011; LEGEA nr. 124 din 12 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014; LEGEA nr. 198 din 3 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iulie 2018; ORDONANŢA nr. 17 din 3 august 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Conform alin. (1) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013, termenul prevăzut la articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 27 decembrie 2012, se prorogă până la data de 1 aprilie 2013.
  Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018, centrele de permanenţă înfiinţate până la data de 13 iulie 2018 funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare la data înfiinţării.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege reglementează asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centre de permanenţă la nivelul colectivităţilor locale arondate.La data de 03-02-2011 Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 7 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.