Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 949 din 9 iunie 2022privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 iulie 2022Data intrării în vigoare 28-07-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 28-07-2022 până la data de 17-05-2023

  Abrogat de Articolul 3 din ORDIN nr. 1.066 din 9 mai 2023 la data 18-05-2023  Având în vedere:– art. 90^1 şi 90^2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi;
  – Referatul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. 5.421 din 20.05.2022,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumit în continuare Regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 3
  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instrucţiunile emise de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap vor fi revizuite corespunzător.
  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 28 iulie 2016, se abrogă.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 iunie 2022.Nr. 949.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cuhandicap