Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 449 din 31 mai 2022privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 19 iulie 2022Data intrării în vigoare 18-08-2022


  Având în vedere:– art. 7,19, 20 şi art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare;– art. 1 alin. (1) şi art. 66 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Referatul nr. 5.286 din 31.05.2022 întocmit de Direcţia de soluţionare alternativă a litigiilor,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Pentru a asigura accesul facil al consumatorilor la entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi la procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor - procedurile SAL, în vederea soluţionării alternative a reclamaţiilor acestora, comercianţii au obligaţia să afişeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Placheta prevăzută la alin. (1) va fi realizată prin grija comerciantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, şi se afişează în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.Articolul 2
  (1) Comercianţii care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv ecommerce - comerţ electronic, sunt obligaţi să afişeze pe prima pagină a siteului - home page, pe bara de meniu a paginii, pictogramele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Pictogramele prevăzute la alin. (1) vor avea dimensiunea de 250 (L) x 50 (H) pixeli şi vor avea asociat câte un link cu referinţă externă către secţiunea SAL din cadrul paginii oficiale a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - https://anpc.ro/ce-este-sal/, respectiv către Platforma SOL a Comisiei Europene - ec.europa.eu/consumers/odr.(3) Placheta prevăzută la art. 1 şi pictogramele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, prin accesarea link-ului: https://anpc.ro/ce-este-sal/.
  Articolul 3Sunt exceptaţi de la prevederile prezentului ordin comercianţii care activează în sectoarele/domeniile pentru care sunt constituite entităţi SAL specifice, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare.Articolul 4
  Reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin în termen de 45 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Horia-Miron Constantinescu
  Bucureşti, 31 mai 2022.Nr. 449.Anexa nr. 1*)
  Dimensiune minimă a plachetei ce urmează a fi afişată conform art. 1 alin. (2) din ordin: 16 cm x 16 cm.Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.Placheta este gratuită.
  *) Modelul plachetei este reprodus în facsimil.
  Anexa nr. 2*)
  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  ----