Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
METODOLOGIE din 23 august 2019de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 3 octombrie 2019Data intrării în vigoare 03-10-2019
    Formă consolidată valabilă la data 19-07-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-07-2022 până la data de 25-09-2023    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.263 din 23 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 3 octombrie 2019.
    Notă CTCE Forma consolidată a METODOLOGIEI din 23 august 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 804 din 3 octombrie 2019, la data de 19 Iulie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021; ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021; ORDINUL nr. 924 din 3 iunie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Articolul 1(1) Prezenta metodologie de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente acestui proces.(2) Prevederile metodologiei se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (Autoritate) în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi.La data de 19-07-2022 sintagma: Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 924 din 3 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 19 iulie 2022