Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.263 din 23 august 2019privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 3 octombrie 2019Data intrării în vigoare 03-10-2019
    Formă consolidată valabilă la data 25-07-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-07-2022 până la data de 30-03-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.263 din 23 august 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 804 din 3 octombrie 2019, la data de 25 Iulie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021; ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021; ORDINUL nr. 924 din 3 iunie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere:– art. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019;– Nota cu privire la contractul de finanţare pentru proiectul POCU/605/3/1/130164 „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 6.683/ANPD/2019, respectiv 5.603/BGD/2019;– Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 7.545/2019 şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 2.072/2019 privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1