Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 794 din 16 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 23 iunie 2022Data intrării în vigoare 23-06-2022

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita a unei părţi din bunul imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“, conform anexei nr. 2, destinat desfăşurării activităţii curente şi a activităţii de laborator.Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuţ Chesnoiu
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 iunie 2022.Nr. 794.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaAgenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“
  (CUI 4283511) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,pentru care se actualizează valoarea de inventar şi datele de identificare

  Nr. M.F. Codul de clasificaţiePersoana juridică ce administrează imobilulDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -
  35015 8.28.10Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“Clădire ORSA + anexeRomânia, judeţul Harghita, localitatea Miercurea-Ciuc, str. Jigodin nr. 30Suprafaţa construită 3.268 mp Suprafaţa desfăşurată 3.529 mp Regimul de înălţime P; P+M Suprafaţă teren 18.593 mp CF nr. 54188, CF nr. 54189, CF nr. 54190, CF nr. 54190-C1-U3, CF nr. 54190-C1-U4 Miercurea-Ciuc3.122.520
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale părţii din bunul imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaAgenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ (CUI 4283511)care se transmite în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita(CUI 4245577), unităţi aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  Nr. M.F. Codul de clasificaţiePersoana juridică ce administrează bunul imobilPersoana juridică la care se transmite bunul imobilDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -
  35015 8.28.10 (parţial)Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice HarghitaSediu OSPA HarghitaRomânia, judeţul Harghita, localitatea Miercurea-Ciuc, str. Jigodin nr. 30Suprafaţa construită 261 mp Suprafaţa utilă 223 mp Mansardă Suprafaţă teren 388 mp CF nr. 54190-C1-U4 Miercurea-Ciuc295.553
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!