Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 918/2.118/2022pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b "Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC", acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 918 din 14 iunie 2022
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 2.118 din 10 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 23 iunie 2022Data intrării în vigoare 23-06-2022

  Având în vedere:– prevederile Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10.233, cu modificările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Avizul Consiliului Concurenţei nr. 6.266 din 17.05.2022,
  ţinând cont de Referatul de aprobare al Direcţiei generale programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 63.605 din 7.06.2022,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 şi ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul investiţiilor şi proiectelor europene şi preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri“ în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b „Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC“, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, denumită în continuare schemă, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Schema este finanţată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operaţional Competitivitate, în condiţiile legii.Articolul 3
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României,
  Dragoş-Cristian Vlad
  ANEXĂ Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISprivind "Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovativecreate de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b "Dezvoltareaproduselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC", acţiunea2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!