Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 102 din 26 mai 2022pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 16 iunie 2022Data intrării în vigoare 16-06-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 16-06-2022 până la data de 30-06-2022

  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Referatul de specialitate nr. 20.845 din 2.03.2022 elaborat de Serviciul radioprotecţie, deşeuri radioactive şi transport,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:Articolul 1
  Se aprobă Norma privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 115/2017 pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 15 iunie 2017.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
  Cantemir-Marian Ciurea-Ercău
  Bucureşti, 26 mai 2022.
  Nr. 102.ANEXĂ Deschideți NORMĂprivind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!