Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.090 din 9 iunie 2022privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 16 iunie 2022Data intrării în vigoare 24-06-2022

  În temeiul dispoziţiilor art. 47 alin. (16) teza 1, art. 79 alin. (4), art. 80 alin. (1),art. 153 alin. (3) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 739.999 din 19.05.2022 şi avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României comunicat prin Adresa nr. 1.355 din 13.04.2022,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2În scopul prezentului ordin, comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se realizează prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual“ - serviciu de distribuţie electronică înregistrată care permite transmiterea de date prin mijloace electronice şi furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea şi primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată.Articolul 3Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică prevăzută la art. 1 se referă la:a) mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică în mediul electronic;b) comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor prin serviciul „Spaţiul privat virtual“;c) comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor, după caz, prin serviciile „Buletinul informativ“, „Programare online“ şi „Formularul de contact“;
  d) condiţii de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b) şi c).
  Articolul 4Documentele comunicate de organul fiscal central prin „Spaţiul privat virtual“ se semnează de către Ministerul Finanţelor cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obţinut de Ministerul Finanţelor în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.Articolul 5Pe portalul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se publică materiale informative cu privire la serviciile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c). Articolul 6
  (1) Protecţia datelor cu caracter personal prelucrate se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.(2) În vederea asigurării unui cadru solid şi coerent în materie de protecţie a datelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală publică pe portalul de internet propriu o notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.(3) Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 şi în temeiul prevederilor legale reglementate de dreptul intern privind legislaţia fiscală.(4) Datele cu caracter personal pot fi comunicate de către organul fiscal central în conformitate cu prevederile legale şi altor autorităţi/instituţii publice, abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, şi sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea şi arhivarea documentelor.(5) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de organul fiscal central în „Spaţiul privat virtual“ în scopul comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă cu persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică potrivit art. 47, art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de organul fiscal central în serviciile „Programare online“ şi „Formularul de contact“ pentru ca utilizatorii să beneficieze de acestea.
  Articolul 7Documentele comunicate de organul fiscal central prin serviciul „Spaţiul privat virtual“ se semnează potrivit art. 4 sau cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.Articolul 8Direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 9(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2)
  Dispoziţiile prezentului ordin intră în vigoare la data abrogării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuş
  Bucureşti, 9 iunie 2022.Nr. 1.090.ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscalcentral şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitatejuridică

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!