Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 11 decembrie 2001Data intrării în vigoare 11-12-2001
    Formă consolidată valabilă la data 30-06-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-06-2022 până la data de 28-05-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a LEGII nr. 678 din 21 noiembrie 2001, publicate în Monitorul Oficial nr. 783 din 11 decembrie 2001, la data de 30 Iunie 2022 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 24 octombrie 2002; LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 287 din 11 octombrie 2005; LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2011; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 29 iunie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi protecţia şi asistenţa acordată victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei şi o atingere a demnităţii şi integrităţii acesteia.Articolul 2În prezenta lege, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:a) prin trafic de persoane se înţelege faptele prevăzute la art. 210 şi 211 din Codul penal;