Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 1 mai 1934Data intrării în vigoare 01-06-1934
  Formă consolidată valabilă la data 20-06-2022Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-06-2022 până la data de 30-06-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 58 din 1 mai 1934, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 mai 1934, la data de 20 Iunie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 11 din 4 august 1993; LEGEA nr. 83 din 6 octombrie 1994; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008; LEGEA nr. 163 din 8 mai 2009; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 180 din 14 iunie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Conform pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013, Legea nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, care determină modificări şi asupra altor acte normative, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, cu câteva excepţii.
  Titlul I Despre cambieCapitolul I Despre emiterea şi forma cambieiArticolul 1Cambia cuprinde:1. Denumirea de cambie exprimată în limba română;2. Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată;3.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!