Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 mai 2022pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 30 mai 2022Data intrării în vigoare 30-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 30-05-2022 până la data de 30-06-2022

  Având în vedere că, prin Decizia nr. 297/2018, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea soluţiei legislative care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, întrucât aceasta este neclară, incoerentă şi lipsită de previzibilitate, de natură a crea persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat o situaţie juridică incertă referitoare la condiţiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele săvârşite, luând în considerare şi faptul că, prin decizia din data de 26 mai 2022, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal şi a declarat neconstituţional textul rămas în vigoare ca urmare a Deciziei nr. 297/2018,ţinând cont de faptul că de la data publicării motivării deciziei din 26 mai 2022 în Monitorul Oficial al României, Partea I, poate fi pusă în discuţie instituţia întreruperii prescripţiei răspunderii penale, discuţie care ar fi de natură să aibă implicaţii asupra unui număr mare de dosare şi care ar putea determina aplicarea în mod neunitar a instituţiei întreruperii prescripţiei răspunderii penale ca urmare a suspendării dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, toate acestea având un impact semnificativ în planul bunei desfăşurări a activităţilor judiciare cu respectarea tuturor garanţiilor procedurale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, reamintind faptul că pentru desfăşurarea în bune condiţii a proceselor penale şi tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, coordonate ale statului de drept, este nevoie de un cadru legal clar şi previzibil inclusiv în ceea ce priveşte prescripţia răspunderii penale,luând în considerare şi faptul că prescripţia răspunderii penale este o instituţie de ordine publică şi cu o aplicare în cazul marii majorităţii a infracţiunilor, în condiţiile în care foarte puţine infracţiuni sunt imprescriptibile,având în vedere faptul că statul trebuie să asigure un just echilibru între, pe de o parte, protecţia persoanelor vătămate care au suferit vătămări prin săvârşirea de fapte prevăzute de legea penală şi protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor care încalcă legea prin comiterea de fapte prevăzute de legea penală, pe de altă parte,
  observând că se impune de urgenţă reglementarea unor condiţii clare în care intervine întreruperea prescripţiei răspunderii penale, reglementare care să asigure şi în continuare desfăşurarea într-un cadru normativ accesibil şi previzibil a activităţii organelor judiciare în cadrul procesului penal, evitându-se astfel o lacună legislativă, ţinând cont de împrejurarea că activitatea de înfăptuire a actului de justiţie care să beneficieze de încrederea justiţiabililor în protecţia valorilor sociale de către stat ar fi în mod serios afectată în absenţa unor dispoziţii clare şi exprese care să asigure un cadru legal complet în ceea ce priveşte condiţiile de tragere la răspundere penală a persoanelor care încalcă legea, apreciind că toate acestea constituie o situaţie extraordinară şi obiectivă în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative care s-ar produce în absenţa unei reglementări privind întreruperea prescripţiei răspunderii penale, ceea ce ar afecta interesul public general de prevenire şi combatere a săvârşirii infracţiunilor şi de înfăptuire a justiţiei penale în condiţii de legalitate, cu celeritate, de o manieră eficientă şi cu respectarea tuturor garanţiilor constituţionale, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLa articolul 155 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Bucureşti, 30 mai 2022.Nr. 71.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!