Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.973/C din 6 mai 2022privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 mai 2022Data intrării în vigoare 19-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-05-2022 până la data de 30-06-2022

  În temeiul dispoziţiilor art. 13 şi ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Articolul 3Compartimentele din cadrul Ministerului Justiţiei vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiţiei,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Bucureşti, 6 mai 2022.Nr. 1.973/C.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!