Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 mai 2022pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 5 mai 2022Data intrării în vigoare 05-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 05-05-2022 până la data de 30-03-2023


  Luând în considerare că în perioada pandemiei au fost adoptate de către Guvernul României o serie de măsuri administrative restrictive, efectele pandemiei manifestându-se în toate domeniile economice,în considerarea faptului că prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nouadmişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2022 a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România,având în vedere afluxul masiv de solicitări de eliberare a avizelor de angajare/detaşare, precum şi de vize de lungă şedere pentru angajare în muncă, precum şi presiunea creată asupra autorităţilor responsabile de gestionarea acestor problematici de către societăţile comerciale care, ca urmare a ridicării restricţiilor la nivelul României, încearcă să îşi redreseze activitatea,ţinând cont de imposibilitatea autorităţilor responsabile de a gestiona operativ solicitările de eliberare a avizelor de angajare/detaşare, precum şi a vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă, generând timpi lungi de aşteptare pentru depunerea solicitărilor, fapt ce conduce la riscul de expirare a unor documente, având în vedere că valabilitatea acestora nu va mai fi menţinută prin efectul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea faptului că modificarea legislativă va avea ca efect decongestionarea situaţiei operative şi va crea un flux unitar de lucru la nivel naţional,întrucât piaţa forţei de muncă a fost semnificativ afectată pe perioada pandemiei, impunându-se acordarea unor măsuri de sprijin pentru redresarea acesteia,
  ţinând seama că activităţile derulate de operatorii economici au fost puternic afectate de efectele pandemiei, această situaţie afectând grav şi existenţa locurilor de muncă, iar o lipsă de reacţie rapidă în contextul actual sau o neacordare a facilităţilor propuse ar putea conduce chiar la întreruperea activităţii acestora,apreciind că soluţiile propuse prin prezentul act normativ au în vedere că fluctuaţia pieţei muncii în întreaga Uniune Europeană necesită reacţii şi adaptări rapide, astfel că factorul „timp“ devine un element determinant în activitatea oricărei companii,având în vedere sezonul estival, în care principalele activităţi din domeniul turismului şi al construcţiilor, domenii importante ale economiei româneşti, sunt în plină desfăşurare, este necesar ca prezentul demers normativ să fie adoptat în regim de urgenţă pentru a veni în sprijinul operatorilor economici care activează în aceste domenii.Ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea contribui la scăderea veniturilor din economie, având în vedere că societăţile comerciale contribuie în mod sustenabil la dezvoltarea comunităţilor locale prin crearea de locuri de muncă,apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative şi a nemulţumirilor ce ar putea fi generate în rândul societăţii civile din România şi a mediului de afaceri, în mod corelativ,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul ILa articolul 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28(1) Cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la oricare dintre formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Documentaţia necesară obţinerii avizului de angajare/detaşare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant legal al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condiţiile legii.
  Articolul IILa articolul 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 180 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator. Viza se soluţionează de Centrul Naţional de Vize, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7).Articolul IIIÎn situaţia în care nu au fost utilizate pentru obţinerea vizelor de lungă şedere, avizele de angajare eliberate cu cel mult 60 de zile anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi utilizate pentru obţinerea vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 180 de zile de la data eliberării acestora.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 mai 2022.Nr. 59.----