Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 29 noiembrie 2000privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petroliera în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, pe de o parte, şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi Compania "ELF Aquitaine", pe de altă parte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 decembrie 2000Data intrării în vigoare 08-12-2000

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petroliera în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, pe de o parte, în calitate de concedent, şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi Compania "ELF Aquitaine", cu sediul în Tour ELF, 2 Place de la Coupole, la Defense 6, Courbevois (Hauts de Seine), Franţa, pe de altă parte, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------
    *) Anexa se comunică semnatarilor acordurilor şi instituţiilor abilitate.
    Articolul 2Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petroliera, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele AgenţieiNaţionale pentruResurse Minerale,Mihail IanasMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanu
    Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul apelor,pădurilor şiprotecţiei mediului,Romica Tomescu-----