Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 26 din 15 martie 2022pentru aprobarea Normelor privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 aprilie 2022Data intrării în vigoare 20-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 20-04-2022 până la data de 30-03-2023


  Având în vedere:– art. 6 alin. (3)-(7) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 8 alin. (9) şi (10) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;
  – Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România;– Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 13/2022 privind stabilirea datei Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în ziua de 29 aprilie 2022, prin vot la distanţă;– Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 14/2022 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanţă, în data de 29 aprilie 2022;– Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022;– art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările şi completările ulterioare,
  luând în considerare Procesul-verbal nr. 1.138 din data de 15.03.2022 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1
  Se aprobă Normele privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se comunică spre avizare Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS).Articolul 3Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Adrian Popescu
  Bucureşti, 15 martie 2022.Nr. 26.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplinăa Camerei Auditorilor Financiari din România