Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 5 iunie 2008Data intrării în vigoare 05-06-2008
  Formă consolidată valabilă la data 08-05-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-05-2022 până la data de 25-09-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.421 din 05-06-2008  Notă CTCE
  Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 421 din 5 iunie 2008, la data de 08 Mai 2022 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 februarie 2010; LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011; LEGEA nr. 158 din 15 mai 2013; LEGEA nr. 376 din 19 decembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 11 decembrie 2013; ORDONANŢA nr. 25 din 26 august 2014; RECTIFICAREA nr. 25 din 26 august 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014*), RECTIFICAREA nr. 25 din 26 august 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014*); LEGEA nr. 331 din 16 decembrie 2015; ORDONANŢA nr. 25 din 24 august 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2018; LEGEA nr. 247 din 5 noiembrie 2018; LEGEA nr. 200 din 10 septembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2021; LEGEA nr. 22 din 14 ianuarie 2022; ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 martie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 mai 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin:– Legea nr. 309/2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005;– Legea nr. 482/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 306/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 31 octombrie 2005;– Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007.