Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
REGULAMENTUL SENATULUI din 24 octombrie 2005 (*republicat*)
EMITENT
  • SENATUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 18 mai 2021Data intrării în vigoare 18-05-2021
    Formă consolidată valabilă la data 08-05-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-05-2022 până la data de 22-06-2022

    Atenție, se afișează forma republicată a REGULAMENTUL SENATULUI din 24 octombrie 2005(Republicata 7) din Monitorul Oficial nr.513 din 18-05-2021    Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI SENATULUI din 24 octombrie 2005, (Rep. 7) din Monitorul Oficial nr. 513 din 18 mai 2021, la data de 08 Mai 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 127 din 27 octombrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 5 din 1 februarie 2022; HOTĂRÂREA nr. 10 din 14 februarie 2022; HOTĂRÂREA nr. 50 din 2 mai 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    *) Republicat în temeiul art. II din Hotărârea Senatului nr. 44/2021 pentru completarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 12 aprilie 2021, dându-se textelor o nouă numerotare.Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 21 aprilie 2021.Capitolul I Organizarea SenatuluiSecţiunea 1 Constituirea SenatuluiArticolul 1(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.