Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 99 din 19 mai 2016privind achiziţiile sectoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016Data intrării în vigoare 26-05-2016
  Formă consolidată valabilă la data 26-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-04-2022 până la data de 27-07-2022


  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 99 din 19 mai 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016, la data de 26 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020; DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2021; ORDONANŢA nr. 3 din 25 august 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2022; LEGEA nr. 86 din 12 aprilie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 21 aprilie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  ATENȚIE: PENTRU A VIZUALIZA MODIFICĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 208 din 11 iulie 2022, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 697 DIN 12 IULIE 2022, ASUPRA LEGII NR. 99/2016, ALEGEȚI FORMA CONSOLIDATĂ A LEGII NR. 99/2016, LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2022, DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII NR. 208 din 11 iulie 2022.
  Articolul XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022 prevede:
  Articolul XI(1) Prevederile art. I şi II se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora. Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare, un anunţ de participare simplificat, sau, după caz, o invitaţie de participare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Prevederile art. I şi II din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate de la data intrării în vigoare, iar la contractele aflate în derulare doar pentru situaţii juridice născute de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Prevederile art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică numai contestaţiilor, cererilor sau plângerilor formulate, respectiv termenelor de introducere a acţiunii începute de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost înregistrate.(6) Prevederile art. IV şi V din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi pentru cererile depuse şi nesoluţionate, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(7) Prevederile art. VI pct. 1-7, art. VII-IX din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(8) Prevederile art. VI pct. 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică înştiinţărilor comunicate unităţilor administrativ-teritoriale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul III din LEGEA nr. 86 din 12 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022 prevede:Articolul III(1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se supun legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare, un anunţ de participare simplificat sau o invitaţie de participare până la data intrării în vigoare a prezentei legi.