Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 185 din 29 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 17 aprilie 2007Data intrării în vigoare 17-04-2007
    Formă consolidată valabilă la data 26-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-04-2022 până la data de 30-03-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 185 din 29 martie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2007, la data de 26 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 597 din 26 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 819 din 18 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 552 din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 232 din 6 martie 2014; HOTĂRÂREA nr. 819 din 11 iulie 2018; HOTĂRÂREA nr. 54 din 14 aprilie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere art. 9 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 93/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 31 martie 2005, se abrogă.Articolul 3