Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ANEXĂ din 27 februarie 2020referitoare la prevederile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 bis din 24 martie 2020Data intrării în vigoare 24-03-2020
    Formă consolidată valabilă la data 26-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-04-2022 până la data de 29-12-2022    Conţinută de NORMA nr. 9 din 27 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 bis, din 24 martie 2020
    Notă CTCE Forma consolidată a ANEXEI din 27 februarie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 237 bis din 24 martie 2020, la data de 26 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 13 din 18 aprilie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I Dispoziţii generale1.1. Prevederi generale1. Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie ale anului de raportare, astfel:a) pentru asigurători, reasigurători şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 41/2015;b) pentru companii de brokeraj şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 36/2015;c) pentru Fondul de garantare a asiguraţilor - Reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 15/2016.