Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXE din 30 martie 2022privind Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 bis din 4 aprilie 2022Data intrării în vigoare 04-04-2022  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 433 din 30 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 4 aprilie 2022.
  Anexa nr. 1Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

  CodDFIDomeniulfundamental (DFI)CodRSIRamura de stiintă(RSI)CodDSU_D/MDomeniul de studiiuniversitare dedoctorat/masterat (DSU D/M)CodDLDomeniul delicenţă (DL)CodS
  Specializarea (S)Numărdecredite(ECTS)
  10Matematică şi ştiinteale naturii10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică180
  20Matematici aplicate180
  30Matematică informatică180
  50Informatică20Informatică40Informatică10Informatică180
  20Informatică aplicată180
  20Fizică10Fizică20
  Fizică10Fizică180
  20Fizică medicală180
  30Biofizică180
  40Fizică informatică180
  30Chimie şi ingineriechimică10Chimie30Chimie
  10Chimie180
  20Biochimie tehnologică180
  30Radiochimie180
  40Chimie informatică180
  50Chimie medicală180
  60Chimie farmaceutică180
  70Chimie tehnologică%)
  180
  20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului240
  20Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie240
  30Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale240
  40Ştiinţa şi ingineria polimerilor240
  50Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice240
  60Inginerie chimică240
  70Controlul şi securitateaproduselor alimentare240
  80Inginerie biochimică240
  90Ingineria fabricaţiei hârtiei240
  100Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori240
  110Tehnologie chimică textilă240
  120Chimie alimentară şi tehnologii biochimice240
  130Prelucrarea petrolului şi petrochimie240
  150Chimie militară240
  40Ştiinţele pământului şi atmosferei10Geografie20Geografie10Geografie180
  20Geografia turismului180
  30Cartografie180
  40Hidrologie şi meteorologie180
  50Planificare teritorială180
  10Geologie30Geologie10Geologie180
  20Geochimie180
  10
  Ştiinţa mediului40Ştiinţa mediului10Chimia mediului180
  20Ecologie şi protecţia mediului180
  30Geografia mediului180
  40Fizica mediului180
  50Stiinta mediului180
  60Management şi audit de mediu
  180
  20
  Ştiinţe inginereşti
  10
  Inginerie civilă10Inginerie civilă şi instalaţii60Inginerie civilă10Construcţii civile, industriale şi agricole240
  20
  Căi ferate, drumuri şi poduri240
  30Construcţii şi fortificaţii240
  40Amenajări şi construcţii hidrotehnice240
  50Constructii miniere240
  60Construcţii pentru sisteme de alimentări cu apă şi canalizări240
  70îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală240
  80Inginerie civilă240
  90Inginerie urbana si dezvoltare regionala240
  100Infrastructura transporturilor metropolitane240
  110Drumuri, poduri si infrastructuri militare240
  70Ingineria instalatiilor10Instalatii pentru constructii240
  20Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei240
  30Instalatii pentru constructii - pompieri240
  20Inginerie electrica, electronica si telecomunicatii10Inginerie electrica90Ingineria electrica10Sisteme electrice240
  20Electronica de putere si actionari electrice240
  30Electrotehnica240
  40Instrumentatie si achizitii de date240
  50Electromecanica
  240
  60Inginerie electrica si calculatoare240
  70Informatica aplicata in inginerie electrica240
  20Inginerie energetica110Inginerie energetica10Ingineria sistemelor electroenergetice240
  20Hidroenergetica240
  30Termoenergetica240
  40Energetica industriala240
  50Energetica si tehnologii nucleare240
  60Managementul energiei240
  70Energetica si tehnologii de mediu240
  80Energetica si tehnologii informatice240
  90Energetica si ingineria fluidelor240
  10Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale
  100Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale10Electronica aplicata240
  20Tehnologii si sisteme de telecomunicatii240
  30Retele si software de telecomunicatii240
  40Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii240
  50Telecomenzi si electronica in transporturi240
  60Echipamente si sisteme electronice militare240
  70Comunicatii pentru aparare si securitate240
  80Echipamente si sisteme electronice militare, electronica – radioelectronica de aviatie240
  30Inginerie geologica, mine, potrol si gaze10Inginerie geologica120Inginerie geologica10Inginerie geologica240
  20Geologia resurselor miniere240
  30Geologia resurselor petroliere
  240
  40Geofizica240
  20Inginerie geodezica30Inginerie geodezica10Masuratori terestre si cadastru240
  20Topogeodezie si automatizarea asigurarii tipogeodezice240
  30Cadastru si managementul proprietatilor240
  40Geodezie si geoinformatica240
  10Mine, petrol si gaze260Mine, petrol si gaze10Inginerie miniera240
  20Prepararea substantelor minerale utile240
  30Topografie miniera240
  40Inginerie de petrol si gaze240
  50Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor240
  40Ingineriatransporturilor10Inginerie aerospaţială40Inginerieaerospaţială10Construcţii aerospaţiale240
  20Sisteme de propulsie240
  30Echipamente şi instalaţii de aviaţie240
  40Inginerie şi management aeronautic240
  50
  Aeronave şi motoare de aviaţie240
  60Navigaţie aeriană (Air Navigation)240
  70Design aeronautic240
  20Ingineriaautovehiculelor160Ingineriaautovehiculelor10Construcţii de autovehicule240
  20Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule240
  30Autovehicule rutiere240
  40Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule240
  50Blindate, automobile şi tractoare240
  30Ingineriatransporturilor240Ingineriatransporturilor10Ingineria transporturilor şi a traficului240
  20Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară
  240
  30Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră240
  50Ingineria resurselor vegetale şi animale10Agronomie10Agronomie10Agricultură240
  20Stiintele solului240
  30Montanologie240
  40
  Protecţia plantelor240
  50Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară240
  20Horticultura20Horticultura10Horticultura240
  20Peisagistică240
  30Inginerie forestiera140Inginerie forestiera10
  Ingineria prelucrarii lemnului240
  20Ingineria si designul produselor finite din lemn240
  40Silvicultura30Silvicultura10Silvicultura240
  20Exploatari forestiere240
  30Cinegetica240
  50Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala
  10Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala10Ingineria si managementul afacerilor agricole240
  20Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism240
  30Antreprenoriat in productia alimentara240
  10Biotehnologii50Biotehnologii10Inginerie genetica240
  20Biotehnologii *10)
  240
  10Ingineria produselor alimentare150Ingineria produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare240
  20Tehnologia prelucrarii produselor agricole240
  30Controlul si expertiza produselor alimentare240
  40Pescuitul si industrializarea pestelui240
  50Protectia consumatorului si a mediului240
  60Extracte si aditivi naturali alimentari 240
  70Tehnologie si control in alimentatia publica240
  10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie240
  20Piscicultura si acvacultura240
  60Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei10Calculatoare si tehnologia informatiei
  10Calculatoare si tehnologia informatiei10Calculatoare240
  20Tehnologia informatiei240
  30Calculatoare si sisteme informatice pentru apararea si securitatea nationala240
  40Ingineria informatiei240
  50Ingineria intemetului dispozitivelor inteligente240
  20Ingineria sistemelor220
  Ingineriasistemelor10Automatică şi informatică aplicată240
  20Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare240
  30Ingineria sistemelor multimedia240
  70
  Inginerie mecanică, mecatronică,inginerie industrială simanagement
  10Inginerie mecanică180
  Ingineriemecanică10Sisteme şi echipamente termice240
  20Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice240
  30Mecanică fină şi nanotehnologii240
  40Maşini şi echipamente240
  miniere
  50Inginerie mecanică240
  60Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară240
  70Utilaje petroliere şi petrochimice240
  80Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor240
  90Echipamente pentru procese industriale240
  100Utilaje tehnologice pentru constructii240
  110Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în constructii240
  120Utilaje pentru textile şi pielărie
  240
  130Vehicule pentru transportul feroviar240
  140Instalaţii şi echipamente portuare şi marine240
  150Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)240
  160Sisteme de transport operaţional240
  10Inginerie industrială130Inginerieindustrială10Tehnologia construcţiilor de maşini
  240
  20Sisteme de producţie digitale240
  30Ingineria sudării240
  40Design industrial240
  50Ingineria şi managementul calitătii240
  60Ingineria securităţii în industrie240
  70Nanotehnologii şi sisteme neconventionale240
  80
  Tehnologia şi designul produselor textile240
  90Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori240
  100Ingineria sistemelor de energii regenerabile240
  110Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor240
  120Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite240
  130Logistică industrială240
  140Inginerie industrială (Industrial Engineering)240
  150Informatică aplicată în inginerie industrială240
  160Tehnologii industriale inteligente %)240
  20Inginerie navală şi navigaţie210Inginerie marină şi navigaţie10Navigaţie şi transport maritim şi fluvial240
  20Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale240
  30Electromecanică navală240
  30Ştiinţe inginereşti aplicate270Ştiinţe inginereşti aplicate10Inginerie medicală240
  20Optometrie240
  30Biotehnologii industriale240
  40Inginerie fizică240
  50Informatică industrială240
  80Matematică şi informatică aplicată în inginerie
  240
  90Fizică tehnologică240
  100Bioinginerie240
  110Biomateriale şi dispozitive medicale240
  120Echipamente şi sisteme medicale240
  130Ştiinţe gastronomice240
  140Ştiinţe de laboratoraplicate%)240
  40Arhitectură navală200Arhitectură navala10Arhitectură navală240
  20Sisteme şi echipamente navale240
  10Mecatronică şirobotică250Mecatronică şirobotică10Mecatronică240
  20
  Robotică240
  30Mecatronica sistemelor240
  biotehnice
  10Ingineria materialelor170Ingineriamaterialelor10Stiinta materialelor240
  20Ingineria elaborării materialelor metalice240
  30
  Ingineria procesării materialelor240
  40Informatică aplicată în ingineria materialelor240
  50Ingineria biomaterialelor240
  10Ingineria mediului190Ingineriamediului10Ingineria şi protecţia mediului în industrie240
  20Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice240
  30
  Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică240
  40Ingineria şi protecţia mediului în agricultură240
  50Ingineria dezvoltării rurale durabile240
  60Ingineria mediului240
  70Ingineria valorificării deşeurilor240
  80Reconstrucţie ecologică240
  90Informatică aplicată în ingineria mediului240
  100Amenajări hidrotehnice şi protecţia mediului240
  10Inginerie şi management230Inginerie şi management10Inginerie economică industrială240
  20Inginerie economică în domeniul mecanic240
  30Inginerie şi management în constructii240
  40Inginerie şi management naval şi portuar240
  50
  Inginerie şi management în domeniul transporturilor240
  60Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic240
  70Inginerie economică în industria chimică şi de materiale240
  100Inginerie şi management în industria turismului240
  110Inginerie şi management forestier240
  120Ingineria şi managementul afacerilor240
  130Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare240
  140Antreprenoriat în ingineria materialelor240
  10Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii20Ingineriegenistică10Maşini şi utilaje de geniu240
  20Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare240
  80Inginerie de armament, rachete şi muniţii10Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare240
  20
  Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi240
  30Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului240
  40Sisteme integrate de armament si muniţie240
  50Materiale energetice şi apărare CBRN240
  30Ştiinţe biologice şi biomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10
  Biologie180
  20Biologie ambientală180
  20Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie180
  30Medicină10Medicină10Sănătate*)
  10Medicină *1)360
  40Asistenţă medicală generală *1)240
  50Moaşe *1)240
  20Sănătate*)10Radiologie şi imagistică180
  20Laborator clinic180
  30Balneofiziokinetoterapie şi recuperare180
  70Audiologie şi protezare auditivă180
  90Nutriţie şi dietetică180
  40Medicinăveterinară10Medicină veterinară10Medicinăveterinară10Medicină veterinară *1)360
  50Medicină dentară10
  Medicină dentară10Sănătate*)20Medicină dentară *1)360
  20Sănătate*)40Tehnică dentară180
  50Asistentă dentară180
  80Asistenţă de profilaxie stomatologică180
  60Farmacie10
  Farmacie10Sănătate*)30Farmacie *1)300
  20Sănătate*)60Asistentă de farmacie180
  100Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic180
  40
  Ştiinţe sociale
  10Ştiinţe juridice10Drept10Drept10Drept240
  20Drept european şi internaţional240
  20Ştiinţeadministrative10Ştiinţe administrative50Ştiinţeadministrative10Administraţie publică180
  20Administraţie europeană180
  30Asistenţă managerială şi administrativă180
  40Politie locală180
  50Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)180
  60Leadership în sectorul public180
  70Studii de conflict180
  80Stiinta datelor sociale180
  30Ştiinţe ale comunicării10Ştiinţe ale comunicării60Ştiinţe ale comunicării10Jurnalism
  180
  20Comunicare şi relaţii publice180
  30Publicitate180
  40Ştiinţe ale informării şi documentării180
  60Media digitală180
  70Comunicare şi media emergente180
  40Sociologie10Sociologie
  10Sociologie10Sociologie180
  20Antropologie180
  30Resurse umane180
  20Asistentă socială20Asistentă socială10Asistentă socială180
  50Ştiinţe politice
  10Relaţii internaţionale şi studii europene40Relaţiiinternaţionale şi studii europene10Relaţii internaţionale şi studii europene180
  20Diplomaţie în afaceri180
  20Stiinte politice30Stiinte politice10Stiinte politice180
  30Studii de securitate
  40Studii de securitate20Studii de securitate180
  60Stiinte militare, informatii si ordine publica10Informatii si securitate nationala10Stiinte militare, informatii si ordine publica70Psihologie – informatii180
  90Securitate si aparare180
  110Comunicare publica si interculturala in domeniul securitatii si apararii180
  120Sisteme informationale180
  130Studii de securitate si informatii180
  20Ordine publica si siguranta nationala10Stiinte militare, informatii si ordine publica160Ordine si siguranta publica *12)180
  30Stiinte militare10Stiinte militare, informatii si ordine publica10Conducere interarme – forte terestre180
  20Conducere interarme – forte navale180
  30Conducere interarme – forte aeriene180
  40Logistica180
  50Managementul organizatiei180
  80Management economico-financiar180
  100Conducere militara180
  140Managementul traficului aerian
  180
  150Management in aviatie180
  160Managementul sistemelor de rachete si artilerie antiaeriene180
  170^)180
  180Managementul sistemelor de supraveghere aeriana180
  190Leadership militar180
  200Management aeronautic240
  70
  Stiinte economice
  10Administrarea afacerilor30Administrarea afacerilor10Administrarea afacerilor180
  20Economia firmei
  180
  30Economia comerţului, turismului şi serviciilor180
  40Merceologie şi managementul calităţii180
  50Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii180
  60Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate180
  70Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii180
  80Administrarea afacerilor în alimentaţia publică180
  10
  Cibernetică si statistică50Cibernetică,statistică şi informatică economică10Cibernetică economică180
  30Statistică şi previziune economică180
  20Informatică economică50Cibernetică, statistică şi informatică economică20Informatică economică180
  10Contabilitate40
  Contabilitate10Contabilitate şi informatică de gestiune180
  10Economie10Economie10Economie generală180
  20Economie agroalimentară180
  30Economia mediului180
  40Economie şi comunicare economică în afaceri180
  50Economie agroalimentară şi a mediului180
  60Economie generală şi comunicare economică180
  70Economie şi finanţe (Economics and finance)180
  10Finanţe20Finanţe10Finanţe şi bănci180
  10Management70Management
  10Management180
  20Managementul dezvoltării rurale durabile180
  10Marketing80Marketing10Marketing180
  10Economie şi afaceri internaţionale60Economie şi afaceriinternaţionale10Economie internaţională180
  20Afaceri internaţionale180
  30Economie şi afaceri internaţionale180
  80Psihologie şi ştiinţe comportamentale10Psihologie80Psihologie10Psihologie180
  20Terapie ocupaţională180
  30
  Psihologie - Ştiinţe cognitive180
  10Ştiinţe ale educaţiei70Ştiinţe ale educaţiei10Pedagogie180
  20Psihopedagogie specială180
  30Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar180
  40Pedagogie socială180
  50
  Ştiinţe umaniste şi arte
  10Filologie10Filologie20Limbă şi literatură10Limba şi literatura română*1)180
  20Limba şi literatura*2)180
  30Limba şi literatura modernă*3)180
  40Literatură universală şi comparată*11)180
  50Filologie clasică*4)180
  30Limbi modeme aplicate10Traducere şi interpretare180
  20Limbi modeme aplicate180
  20Filosofie10
  Filosofie10Filosofie10Filosofie180
  30Istorie10Istorie40Istorie10Istorie180
  20
  Arheologie180
  30Arhivistică180
  40Muzeologie180
  50Istoria artei180
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies)10Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor culturale180
  20Arheologie, studii antice şi antropologie istorică
  180
  30Turism cultural şi studii muzeale180
  40Teologie10Teologie10Teologie10Teologie pastorală*5)240
  20Teologie didactică*5)180
  40Teologie asistenţă socială*5)180
  50
  Studii religioase180
  50Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie180
  20Studii iudaice180
  30Studii americane180
  40Studii culturale180
  50Studii europene180
  60Turism cultural180
  60Arhitectură siurbanism
  10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură *1)360
  20Arhitectură de interior300
  30Design de produs300
  40Conservare şi restaurare de arhitectură180
  50Arhitectura peisajului180
  60Mobilier şi amenajări interioare180
  70Tehnologie arhitecturală180
  20Urbanism20Urbanism10Proiectare şi planificare urbană240
  20
  Urbanism şi administrarea teritoriului180
  30Amenajarea şi planificarea peisajului240
  70
  Arte* 13)
  10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice *9)180
  20Arte decorative180
  30Design180
  40Conservare şi restaurare180
  50
  Artă murală180
  60Pedagogia artelor plastice şi decorative180
  80Ceramică - sticlă - metal180
  90Arte textile - design textil180
  100Modă - design vestimentar180
  110Scenografie şi eveniment artistic180
  120Design ambiental180
  130Artă monumentală180
  140Artă sacră180
  20Istoria şi teoria artei*13)40Arte vizuale70Istoria şi teoria artei180
  10Teatru şi artele spectacolului10Teatru si artele spectacolului10Artele spectacolului *6)180
  20Teatrologie *7)180
  30Scenografie180
  20Cinematografie şi media20Cinematografie şi media10Cinematografie, fotografie, media*8)180
  20Filmologie180
  30Comunicare audiovizuală- multimedia180
  40Fotografie180
  10Muzică30Muzică10Muzică180
  20Muzică religioasă180
  30Muzicologie240
  40Interpretare muzicală - canto240
  50Interpretare muzicală - instrumente
  240
  60Compoziţie muzicală240
  70Dirijat240
  80Artele spectacolului muzical240
  60Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice10Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice10Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice10Educaţie fizică şi sport10Educaţie fizică şi sportivă
  180
  20Sport şi performanţă motrică180
  20Kinetoterapie10Kinetoterapie şi motricitate specială180
  30Management în sport10Management în sport180
  *1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată. *2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată. *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată. *4) Se elimină "în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată". *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie. *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral. *8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV; Imagine de film şi TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animaţie. *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii. *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. *11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română. *12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare. *13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria şi teoria artei" pentru toţi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi master aparţinând programelor de studii din ramura de ştiinţă "Arte".1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură *) pentru specializările / programele de studii universitare de licenţă din domeniul de licenţă Sănătate, învăţământul clinic/practic se desfăşoară în limba română pe teritoriul României %) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Chimie tehnologică" în cadrul domeniului de licenţă Chimie. %) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Tehnologii industriale inteligente" în cadrul domeniului de licenţă Inginerie industrială. %) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Ştiinţe de laborator aplicate" în cadrul domeniului de licenţă Ştiinţe inginereşti aplicate.
  Anexa nr. 2Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţăşi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabilepentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare,precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 - 2023
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea deInginerieElectricăInginerieelectricăElectronică de putere şi acţionări electrice
  AIF240120
  Instrumentaţie şi achiziţii de dateAIF24075
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)
  APIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF24030
  2Facultatea de EnergeticăInginerieenergeticăEnergetică şi tehnologii de mediuAIF24090
  Energetică şi tehnologii nucleare
  AIF24060
  Energetică şi tehnologii informaticeAPIF24060
  HidroenergeticăAIF24090
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24075
  Managementul energieiAIF24090
  TermoenergeticăAIF24060
  Energetică şi ingineria fluidelorAPIF24090
  3Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şitehnologiainformaţieiCalculatoare
  AIF240500
  Tehnologia informaţieiAIF240100
  IngineriasistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiCalculatoare şitehnologia
  informaţiei
  Ingineria informaţieiAIF240120
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologiiAIF
  240150
  Reţele şi software de telecomunicaţiiAIF240150
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF240150
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică şi MecatronicăInginerie
  industrială
  Design industrialAIF24045
  IngineriemecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAIF24060
  Mecanică fină şi nanotehnologiiA
  IF240100
  Sisteme şi echipamente termiceAIF24075
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24065
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF240100
  ŞtiinţeinginereştiaplicateOptometrieAIF24025
  6Facultatea de Inginerie Industrială şi RoboticăInginerieindustrialăIngineria securităţii în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF
  24060
  Ingineria şi managementul calităţiiAIF240150
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producţie digitaleAIF24090
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF240200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)AIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Tehnologii industriale inteligenteAPIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică industrialăA
  IF240150
  ŞtiinţeinginereştiaplicateInformatică industrialăAIF24060
  Mecatronică şi roboticăRoboticăAIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineria
  mediului
  Ingineria dezvoltării rurale durabileAIF24075
  Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediuluiAPIF24060
  IngineriaproduseloralimentareIngineria produselor alimentare
  AIF24090
  IngineriemecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAIF24070
  Sisteme de transport operaţionalAPIF24060
  Mecatronică şi roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF
  24060
  8Facultatea de TransporturiIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF24090
  IngineriatransporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiA
  IF240160
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleTelecomenzi şi electronică în transporturiAIF240120
  IngineriemecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea de InginerieAerospaţialăInginerie
  aerospaţială
  Construcţii aerospaţialeAIF24060
  Echipamente şi instalaţii de aviaţieAIF24060
  Inginerie şi management aeronauticAIF24050
  Navigaţie aeriană (în limba engleză-Air navigation)AIF240
  60
  Sisteme de propulsieAIF24060
  Design aeronauticAIF24050
  10Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorIngineriamaterialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24045
  Ingineria procesării materialelorAIF24030
  Ştiinţa materialelorAIF24050
  IngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeA
  IF24060
  ŞtiinţeinginereştiaplicateInginerie medicalăAIF24060
  11Facultatea de InginerieChimică şi BiotehnologiiIngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimicăAIF240
  60
  IngineriaproduseloralimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24060
  IngineriechimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAIF24060
  Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAIF240
  60
  Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAIF24060
  Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeAIF24060
  Ştiinţa şi ingineria polimerilorAIF24060
  12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare şitehnologia
  informaţiei
  Ingineria informaţiei (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informaţiei (în limba franceză)AIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba franceză)APIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba engleză)APIF240
  60
  IngineriechimicăInginerie chimică (în limba engleză)AIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba germană)
  AIF24060
  IngineriemecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24030
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)AIF
  24025
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AIF24030
  13Facultatea de Ştiinţe AplicateŞtiinţeinginereştiaplicateInginerie fizicăAIF24050
  Matematică şi informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea deInginerieMedicalăŞtiinţeinginereştiaplicateBiomateriale şi dispozitive medicaleAIF240200
  Echipamente şi sisteme medicaleAIF240200
  Inginerie medicală
  AIF2400*)
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul AfacerilorInginerie şi managementIngineria şi managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria şi managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF
  240100
  Inginerie economică în industria chimică şi de materialeAIF24040
  *) Specializări/programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2022 - 2023.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizare
  defuncţionareprovizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi AgricoleInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAIF240450
  Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAIF240100
  Inginerie şi managementInginerie şi management în constructiiAIF24075
  2Facultatea de HidrotehnicăIngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF24050
  IngineriasistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF
  24050
  Inginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAIF24080
  Constructii pentru sisteme de alimentări cu apă şi canalizăriAIF240100
  3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduriAIF240
  150
  4Facultatea de Inginerie a InstalaţiilorIngineriainstalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF240325
  Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)AIF24075
  Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereiAIF24050
  5Facultatea de Inginerie Mecanică şi Robotică în ConstructiiIngineriemecanicăUtilaje tehnologice pentru construcţiiAIF240125
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24060
  6Facultatea de GeodezieIngineriegeodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF240250
  7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie civilă (în limba franceză)AIF24060
  Limbimoderneaplicate
  Traducere şi interpretare (engleză - franceză/ germană/spaniolă)AIF180100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie
  (AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitectură*1)AIF360320
  Arhitectură (în limba engleză)*1)APIF36050
  Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF
  18025
  2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30060
  Design de produsAIF30040
  Mobilier şi amenajări interioareAIF18025
  3Facultatea de UrbanismUrbanismAmenajarea şi planificarea peisajuluiAIF24050
  Proiectare şi planificare urbanăAIF24060
  Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu)APIF18030
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Agricultură
  AgronomieAgriculturăAIF240250
  AgriculturăAIFR240125
  BiologieBiologieAIF180100
  BiologieAIFR
  18075
  SilviculturăSilviculturăAIF24060
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240150
  HorticulturăAID240100
  PeisagisticăAIF24075
  3Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor AnimaliereZootehnieZootehnieAIF24090
  Piscicultură şi acvaculturăAIF24050
  Ingineria
  produseloralimentare
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240150
  Protecţia consumatorului şi a mediuluiAPIF24060
  Controlul şi expertiza produselor alimentareAIF240100
  4Facultatea deMedicină
  Veterinară
  MedicinăveterinarăMedicină veterinară*1)AIF360300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)APIF36030
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)APIF36030
  5Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
  Inginerie civilăÎmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAIF24090
  IngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAIF240150
  Ingineria şi protecţia mediului în agriculturăAIFR240150
  Inginerie şi managementInginerie şi management în construcţii
  AIF24060
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF240150
  Măsurători terestre şi cadastruAIFR240150
  6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricole
  AIF24050
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24040
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24060
  7Facultatea de Management şi Dezvoltare RuralăInginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăIngineria şi managementul afacerilor agricoleAIF
  240200
  Ingineria şi managementul afacerilor agricoleAID240225
  Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF240300
  Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAID240250
  8Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
  Ingineria şi managementul afacerilor agricoleAIF240100
  9Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală - Filiala CălăraşiInginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăIngineria şi managementul afacerilor agricoleAIF240100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Administraţie şi AfaceriAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilorAIF
  180200
  Administrarea afacerilor (la Focşani)APIF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)APIF18075
  MarketingMarketingAIF180150
  Ştiinţeadministrative
  Administraţie publicăAIF180250
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăCibernetică economicăAPIF18075
  2Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF180100
  Biologie
  AIF180120
  ŞtiinţamediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18060
  3Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18040
  Chimie
  AIF18075
  Chimie medicalăAPIF18035
  Chimie farmaceuticăAPIF18035
  4Facultatea de DreptDreptDreptAIF
  240600
  DreptAID240400
  5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAIF180180
  6Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăA
  IF18050
  FizicăAIF18050
  Fizică (în limba engleză)AIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăA
  IF18050
  ŞtiinţeinginereştiaplicateFizică tehnologicăAIF24050
  7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF180100
  Geografia turismuluiAIF180200
  Geografia turismuluiAID180100
  Geografia turismului (la Călimăneşti)AIF18030
  Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Geografie
  AIF180150
  Hidrologie şi meteorologieAIF18080
  Planificare teritorialăAIF180100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Ştiinţa
  mediului
  Geografia mediuluiAIF180120
  8Facultatea de Geologie şi GeofizicăGeologieGeologieAIF18060
  IngineriegeologicăGeofizicăAIF240
  60
  Inginerie geologicăAIF240120
  9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18060
  IstorieAIF180250
  Istorie
  AID18050
  Relaţiiinternaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180150
  10Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele ComunicăriiŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180120
  Comunicare şi relaţii publice
  AID18075
  JurnalismAIF180130
  JurnalismAID18050
  PublicitateAIF18075
  Publicitate
  AID18050
  11Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă)/ Limba şi literatura latinăAIF180400
  Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/germană/italiană/ spaniolă/portugheză/ rusă)/ Limba şi literatura latinăAIF18075
  StudiiculturaleEtnologie
  AIF18060
  Studii europeneAIF180120
  ŞtiinţeadministrativeAsistenţă managerială şi administrativăAIF18075
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180130
  Comunicare şi relaţii publiceAIFR18075
  Ştiinţe ale informării şi documentăriiAIF18060
  12Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineLimbă şi literaturăLimba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura modernă (catalană/ coreeană/engleză/ franceză/germană/hindi/italia nă/neerlandeză/persană/portu gheză/rusă/spaniolă/suedeză) / Limba şi literatura latină/ Limba şi literatura românăAIF18030
  Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura modernă (engleză/franceză/germană/hi ndi/italiană/neerlandeză/per sană/portugheză/rusă/ spaniolă/suedeză)/ Limba şi literatura latină /Limba şi literatura românăAIF18020
  Limbă şi literatură modernă(arabă/bulgară/cehă/chineză/croată/engleză/franceză/germană/italiană/japoneză/maghiară/neerlandeză/neogreacă/polonă/portugheză/rromani/rusă/sârbă/slovacă/spaniolă/turcă/ucraineană) - Limba şiliteratura coreeanăAIF18025
  Limbă şi literatură modernă (arabă/ bulgară / cehă / chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/ rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba şi literatura catalanăA
  IF18025
  Limba şi literatura modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ polonă/ portugheză/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba şi literatura latină/ Limba şi literatura românăAIF180850
  Limba şi literatura suedeză -Limba şi literatura modernă(engleză/germană/neerlandeză/franceză/spaniolă/italiană/portugheză/catalană/rusă/persană/hindi/coreeană)/Limba şi literaturalatină/Limba şi literaturaromânăAPIF
  18035
  Filologie clasică (Limba şi literatura latină - Limba şi literatura greacă veche)AIF18050
  LimbimoderneaplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/ polonă/ slovacă/croată)AIF180270
  Traducere şi interpretare (engleză; franceză; germană; italiană; spaniolă; rusă)AIF180180
  StudiiculturaleStudii americaneAIF18050
  Studii iudaiceAIF18025
  13Facultatea de Matematică şi InformaticăCalculatoare şitehnologiainformaţieiTehnologia informaţieiAIF
  240100
  InformaticăInformaticăAIF180300
  InformaticăAID18075
  MatematicăMatematicăAIF18075
  Matematică informatică
  AIF180125
  Matematici aplicateAIF180100
  14Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăAsistenţăsocialăAsistenţă socialăAIF180350
  Asistenţă socialăA
  ID18050
  SociologieAntropologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180200
  SociologieAIF180400
  Sociologie (în limba engleză)APIF180100
  15Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologiePsihologieAIF180300
  Psihologie - Ştiinţe cognitive (în limba engleză)APIF18060
  Psihologie - Ştiinţe cognitiveAPIF
  180120
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180120
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAID180125
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău)AIF18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani)A
  IF18050
  PedagogieAIF18070
  Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
  Psihopedagogie specialăAIF18090
  16Facultatea de Ştiinţe Politice
  Studii de securitateStudii de securitateAIF180100
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180200
  Ştiinţe politice (în limba engleză)AIF180150
  Ştiinţe politice (în limba franceză)AIF
  18060
  Relaţiiinternaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)AIF180100
  17Facultatea deTeologieBaptistăTeologieTeologie baptistă asistenţă socialăAIF18030
  18
  Facultatea deTeologieOrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240200
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)APIF24050
  19Facultatea de Teologie Romano- CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistenţă socialăAIF18050
  Studii religioaseA
  IF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină**)*1)AIF3601.266
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360300
  2Facultatea de StomatologieSănătateMedicină dentară**)*1)A
  IF360350
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie**)*1)AIF300225
  4Facultatea de Moaşe şi Asistenţă MedicalăSănătateAsistenţă medicală generală*1)AIF240100
  Balneofiziokineto-terapie şi recuperare
  AIF18050
  Moaşe#1)AIF24015
  Tehnică DentarăAIF18050
  **) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale. *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Economie Teoretică şi AplicatăEconomieEconomie şi comunicare economică în afaceriA
  IF180300
  2Facultatea de Economie Agroalimentară şi a MediuluiEconomieEconomie agroalimentară şi a mediuluiAIF180375
  Economie agroalimentară şi a mediului (la Tulcea)APID180100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrareaafacerilor
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180350
  Administrarea afacerilor (în limba franceză)AIF180180
  Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180180
  4Facultatea de Business şi TurismAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii
  AIF180500
  Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii (în limba engleză)AIF180100
  5Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180650
  Management (în limba engleză)AIF
  180100
  ManagementAID180150
  Management (la Piatra Neamţ)AID18075
  Management (la Deva)APID18075
  6Facultatea de MarketingMarketingMarketingAIF180450
  Marketing (în limba engleză)AIF180100
  MarketingAID180125
  MarketingAIFR180100
  7Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică EconomicăCibernetică, statistică şi informatică economicăCibernetică economicăAIF180350
  Informatică economicăAIF180450
  Informatică economică (în limba engleză)AIF180150
  Informatică economicăA
  ID180150
  Statistică şi previziune economicăAIF180150
  8Facultatea de Finanţe,Asigurări, Bănci şi Burse de ValoriFinanţeFinanţe şi bănciAIF180500
  Finanţe şi bănci (în limba engleză)AIF
  180100
  Finanţe şi bănciAID180100
  Finanţe şi bănci (la Buzău)AID18050
  9Facultatea de Contabilitate şi Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180550
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID180150
  Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)AIF180120
  10Facultatea de Relaţii Economice InternaţionaleEconomie şi afaceriinternaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAIF180460
  Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)
  AIF180125
  LimbimoderneaplicateLimbi moderne aplicate (engleză; franceză)AIF180100
  11Facultatea de Administraţie si Management PublicŞtiinţeadministrativeAdministraţie publicăAIF180
  350
  SociologieResurse umaneAIF180120
  12Facultatea de DreptDreptDreptAPIF240150
  13Facultatea Bucharest Business School (Şcoala de Afaceri)AdministrareaafacerilorMBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)
  AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIFR12050
  MBA Româno-German „Management antreprenorial” (în limba germană)**)AIF12025
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1
  Facultatea deInterpretareMuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24030
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24090
  2Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie MuzicalăMuzicăCompoziţie muzicalăAIF
  24045
  DirijatAIF24010
  Muzică religioasăAIF18012
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF
  18050
  9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabile
  Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18045
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)AIF180160
  Pedagogia artelor plastice şi decorativeAIF18030
  2
  Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte vizualeArtă muralăAIF18040
  Arte textile - design textilAIF18040
  Ceramică - sticlă - metalAIF18040
  DesignAIF
  18075
  Modă - design vestimentarAIF18060
  Scenografie şi eveniment artisticAIF18030
  3Facultatea deIstoria şi Teoria ArteiArte vizualeConservare şi restaurareAIF180
  25
  Istoria şi teoria arteiAIF18030
  10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea deTeatruTeatru şi artelespectacoluluiArtele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuşi - Marionete, Coregrafie)AIF180120
  ScenografieAIF18020
  Teatrologie (Management cultural)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral)AIF18010
  2Facultatea de FilmCinematografie şi mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)AIF18095
  Cinematografie, fotografie, media (Animaţie)AP
  IF1809
  FotografieAPIF18015
  11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizare
  defuncţionareprovizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea deEducaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180200
  Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză)AIF180
  50
  Sport şi performanţă motricăAIF180150
  Sport şi performanţă motrică (în limba engleză)APIF18050
  Sport şi performanţă motricăAIFR18075
  Management în sportManagement în sportAPIF
  18050
  2Facultatea de KinetoterapieKinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF180200
  12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare
  (A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea deAdministraţiePublicăŞtiinţeadministrativeAdministraţie europeanăAIF180150
  Administraţie publicăAIF180200
  Administraţie publicăAID180100
  2Facultatea de Ştiinţe PoliticePsihologiePsihologieAIF18050
  Relaţiiinternaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180150
  SociologieSociologieAIF18050
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180200
  3Facultatea de Comunicare şi Relaţii PubliceŞtiinţe ale comunicării
  Comunicare şi relaţii publiceAIF180300
  PublicitateAIF180150
  Comunicare şi media emergente (în limba engleză- Communication and Emerging Media)APIF18075
  4Facultatea de ManagementManagementManagementA
  IF180150
  Management (în limba engleză)APIF18025
  NOTĂ: Pentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ universitar de lungă durată înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 1998-1999, 1999-2000 şi 2000-2001, profilul şi specializarea obţinute sunt "Ştiinţe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială şi relaţii publice".
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare
  (A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Istorie, Litere şi Ştiinţe ale EducaţieiIstorieIstorieAIF18070
  Limbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura englezăA
  IF18075
  LimbimoderneaplicateTraducere şi interpretare (engleză-franceză)AIF18050
  Traducere şi interpretare (germană-engleză)APIF18050
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF
  180100
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAID18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Deva)APID18050
  2Facultatea deŞtiinţeEconomiceAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilorA
  IF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18050
  Administrarea afacerilorAID18075
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18075
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorA
  ID18075
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180100
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18075
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18060
  MarketingMarketingAIF18050
  3Facultatea de Informatică şi InginerieInformaticăInformaticăAIF180150
  Informatică (în limba engleză)AIF18050
  Ingineria civilă
  Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAPIF24030
  IngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF24050
  Ingineriegeodezică
  Măsurători terestre şi cadastruAIF24060
  4Facultatea deDrept şi ŞtiinţeSocialeAsistenţăsocialăAsistenţă socialăAIF18075
  DreptDreptAIF
  240160
  Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18050
  PsihologieTerapie ocupaţionalăAIF18060
  SociologieSociologieAIF18050
  ŞtiinţeadministrativeAdministraţie publicăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18050
  5Facultatea deTeologieOrtodoxăTeologieTeologie ortodoxă pastoralăA
  IF240100
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  MuzicăMuzică religioasăAIF18030
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr.
  crt.
  FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de InginerieIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereA
  IF24080
  IngineriasistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF24060
  InginerieindustrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF240120
  Tehnologia şi designul produselor textileAIF24030
  Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAIF24030
  Ingineria sudăriiAIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAIF24050
  2Facultatea de
  InginerieAlimentară,Turism şi ProtecţiaMediului
  IngineriamediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAIF24030
  IngineriaproduseloralimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24030
  Ingineria produselor alimentare
  AIF24030
  Protecţia consumatorului şi a mediuluiAIF24030
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF24060
  3Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi SocialeLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura englezăA
  IF18080
  ŞtiinţeadministrativeAdministraţie publicăAIF18060
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18030
  TeologieTeologie penticostală didacticăAIF
  18030
  MuzicăMuzicăAPIF18015
  4Facultatea deŞtiinţeEconomiceAdministrareaafacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18090
  Contabilitate
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAIF18090
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF18090
  5Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"Teologie
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF24075
  6Facultatea de Ştiinţe ExacteInformaticăInformaticăAIF18075
  Informatică (în limba engleză)AIF18075
  MatematicăMatematică informatică
  AIF18050
  7Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă SocialăAsistenţăsocialăAsistenţă socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF18075
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180120
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  8Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18060
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specială
  APIF18050
  9Facultatea de DesignArte vizualeDesignAIF18025
  Design ambientalAIF18025
  Modă - design vestimentarAIF
  18025
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabile
  Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de InginerieCalculatoare şitehnologiainformaţieiTehnologia informaţieiAIF24060
  IngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF240100
  Ingineria dezvoltării rurale durabileAP
  IF24050
  IngineriaproduseloralimentareIngineria produselor alimentareAIF24060
  IngineriechimicăInginerie biochimicăAIF24060
  Inginerieenergetică
  Energetică industrialăAIF24050
  InginerieindustrialăDesign industrialAIF24030
  Ingineria şi managementul calităţiiAPIF24075
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF
  24075
  IngineriemecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Ingineria şi managementul afacerilorAPIF24060
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPIF24060
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24060
  2Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăAIF18050
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)AIF18050
  Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura românăAIF18075
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF
  18075
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18075
  3Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi SănătăţiiEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18090
  Educaţie fizică şi sportivăAIFR180
  75
  Sport şi performanţă motricăAIF18060
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18090
  Kinetoterapie şi motricitate specialăAIFR18060
  PsihologieTerapie ocupaţionalăA
  IF18060
  4Facultatea de ŞtiinţeBiologieBiologieAIF18050
  InformaticăInformaticăAIF180100
  InformaticăAIFR
  18075
  MatematicăMatematicăAIF18050
  FizicăFizică informaticăAPIF18030
  5Facultatea deŞtiinţeEconomiceAdministrareaafacerilor
  Administrarea afacerilorAIF180100
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180200
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAIFR180100
  MarketingMarketingAIF
  180100
  MarketingAID18075
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizarede
  funcţionareprovizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea deInginerieMecanicăIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240150
  Autovehicule rutiereAIFR240150
  Autovehicule rutiere (în limba engleză)AIF24060
  IngineriatransporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF24090
  IngineriemecanicăInginerie mecanicăAIF240
  90
  Inginerie mecanicăAIFR24060
  Inginerie mecanică (în limba engleză)AIF24030
  2Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management IndustrialInginerieaerospatialăConstrucţii aerospaţialeAIF24060
  InginerieindustrialăIngineria şi managementul calităţiiAIF24060
  Sisteme de producţie digitaleAIF24050
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF240120
  Inginerie şi managementIngineria şi managementul afacerilorA
  IF24090
  Inginerie economică industrialăAIF24090
  Inginerie economică industrialăAID240100
  3Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorIngineriamaterialelorŞtiinţa materialelorAIF
  24030
  InginerieindustrialăIngineria securităţii în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Antreprenoriat în ingineria materialelorAPIF24030
  4Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinţaCalculatoarelorCalculatoare şitehnologiainformaţieiCalculatoareAIF24050
  Tehnologia informaţieiAIF240
  60
  IngineriasistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240100
  InginerieelectricăElectrotehnicăAIF24060
  Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicatăAIF24050
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleTehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF24075
  Mecatronică şi roboticăRoboticăAIF24060
  5Facultatea de Silvicultură şi Exploatări ForestiereIngineriegeodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24050
  SilviculturăCinegeticăAIF240100
  CinegeticăAID240100
  Exploatări forestiereAIF
  240110
  SilviculturăAIF240110
  6Facultatea de Design de Mobilier şi Inginerie a LemnuluiInginerieforestierăIngineria prelucrării lemnuluiAIF24080
  Ingineria prelucrării lemnuluiAIFR240
  75
  Ingineria şi designul produselor finite din lemnAIF24075
  Ingineria şi designul produselor finite din lemn (în limba engleză)APIF24030
  7Facultatea de ConstrucţiiIngineriainstalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF24060
  Inginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduriAIF24030
  Construcţii civile, industriale şi agricoleAIF24075
  8Facultatea de Alimentaţie şi TurismIngineriaproduseloralimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF240
  60
  Ingineria produselor alimentareAIF24060
  Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare ruralăInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF24075
  Inginerie şi managementInginerie şi management în industria turismuluiAIF24060
  9Facultatea de Matematică şi Informatică
  InformaticăInformaticăAIF180100
  InformaticăAID180100
  Informatică aplicatăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba germană)AIF180
  75
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  10Facultatea de ŞtiinţeEconomice şiAdministrareaAfacerilorAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18060
  Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  AIF180100
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID18075
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăAIF18075
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF18075
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18075
  Economie şi afaceriinternaţionaleAfaceri internaţionaleAIF18075
  Afaceri internaţionaleAID18075
  FinanţeFinanţe şi bănci
  AIF18075
  ManagementManagementAIF18075
  ManagementAID18075
  MarketingMarketingAIF180
  100
  MarketingAID18075
  11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologiePsihologieAIF180100
  PsihologieAID18060
  Ştiinţe ale educaţiei
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180120
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAID18075
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  12Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi MontaneEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăA
  IF18080
  Educaţie fizică şi sportivăAIFR18030
  Sport şi performanţă motricăAIF18060
  Sport şi performanţă motricăAIFR18060
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specială
  AIF18075
  13Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24010
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24025
  Interpretare muzicală - instrumente (în limba engleză)APIF
  24010
  MuzicăAIF18020
  14Facultatea de MedicinăSănătateAsistenţă medicală generală*1)AIF240150
  Laborator clinicAIF18045
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18060
  Medicină*1)AIF360150
  15Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura engleză - O limba şi literatura modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura românăAIF180150
  Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/ Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană)AIF18075
  Limba şi literatura romană - O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)AIF180200
  Limba şi literatura romană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)AID180100
  LimbimoderneaplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană)AIF180
  80
  StudiiculturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18060
  16Facultatea deDreptDreptDreptAIF240300
  DreptAIFR
  240100
  17Facultatea de Sociologie şi ComunicareAsistenţăsocialăAsistenţă socialăAIF180100
  SociologieSociologieAIF180100
  Resurse umaneAIF
  180100
  Ştiinţe alecomunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180100
  Media digitalăAPIF18075
  Media digitală (în limba engleză)APIF18050
  18
  Facultatea de Design de Produs şi MediuIngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
  InginerieindustrialăDesign industrialAIF24060
  Design industrial (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria sistemelor de energii regenerabileAIF24060
  IngineriemecanicăIngineria designului de produs (în limba engleză)AIF24060
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24065
  Ştiinţeinginereşti
  aplicate
  Inginerie medicalăAIF24060
  OptometrieAIF24060
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţă
  Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Arhitectură şi UrbanismArhitecturăArhitectură*1)AIF360100
  2Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şitehnologiainformaţieiCalculatoareAIF240150
  Calculatoare (în limba engleză)AIF240150
  Tehnologia informaţieiAIF240160
  Ingineria
  sistemelor
  Automatică şi informatică aplicatăAIF240210
  Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză)AIF24090
  Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare)AIF24045
  3Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehnice
  AIF24060
  Căi ferate, drumuri şi poduriAIF240130
  Construcţii civile, industriale şi agricoleAIF240200
  Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)AIF24050
  Construcţii civile, industriale şi agricole (la Baia Mare)
  AIF24050
  Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAIF24060
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24060
  Inginerie si managementInginerie si management în construcţiiAIF
  24060
  4Facultatea deInginerieIndustrială,Robotică siManagementulProducţieiInginerieindustrialăDesign industrialAIF24060
  Sisteme de producţie digitale (la Bistriţa)AIF240
  60
  Tehnologia construcţiilor de maşiniAIF24090
  Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)AIF24060
  Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia)AIF24070
  Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare)AIF240
  60
  Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău)AIF24060
  Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba engleză)AIF24090
  Inginerie si managementInginerie economică industrialăAIF24075
  Inginerie economică industrială (la Bistriţa)AIF
  24050
  Inginerie economică industrială (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)AIF24050
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare)AIF24050
  Mecatronică si roboticăRoboticăAIF240120
  Robotică (în limba engleză)AIF240120
  Robotică (la Bistriţa)AIF24060
  5Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia InformaţieiInginerie electronică, telecomunicaţii si tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăAIF240
  120
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF240120
  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie si managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF
  24060
  6Facultatea deInginerieElectricăInginerieelectricăElectromecanicăAIF24060
  Electronică de putere şi acţionări electriceAIF24060
  ElectrotehnicăA
  IF24060
  Instrumentaţie şi achiziţii de dateAIF24060
  InginerieenergeticăManagementul energieiAIF24075
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAPIF24075
  Inginerie si managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAIF24060
  ŞtiinţeinginereştiaplicateInginerie medicalăAIF24075
  Inginerie medicală (la Bistriţa)AIF24050
  7
  Facultatea de Inginerie a InstalaţiilorIngineriainstalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAIF240200
  8Facultatea de Autovehiculerutiere,Mecatronică siMecanicăIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240180
  IngineriatransporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAIF24060
  IngineriemecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAIF24040
  Mecanică fină şi nanotehnologiiAIF24060
  Sisteme şi echipamente termice
  AIF24050
  Sisteme şi echipamente termice (la Alba Iulia)AIF24050
  Mecatronică şi roboticăMecatronicăAIF24090
  9Facultatea de Ingineria Materialelor şi a MediuluiIngineriamaterialelorIngineria procesării materialelorAIF24050
  Ingineria procesării materialelor (la Zalău)AIF24060
  Ştiinţa materialelorAIF24060
  IngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF240
  75
  10Facultatea deInginerie**Calculatoare şitehnologiainformaţieiCalculatoareAIF24050
  InginerieelectricăElectromecanicăAIF24050
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
  Electronică aplicatăAIF24045
  InginerieenergeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24045
  InginerieindustrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF24050
  Inginerie şi management
  Inginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  IngineriamaterialelorIngineria procesării materialelorAIF24030
  IngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAIF24050
  11
  Facultatea deLitere**Arte vizualeArte plastice (pictură)AIF18026
  AsistenţăsocialăAsistenţă socialăAIF180100
  FilosofieFilosofieAIF180
  25
  Limbă şi literaturăLimba şi literatura românăAIF18050
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)AIF18080
  LimbimoderneaplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană)AIF18050
  StudiiculturaleEtnologieAIF18030
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPIF18060
  Ştiinţe ale educaţiei
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24050
  12Facultatea de Ştiinţe**AdministrareaafacerilorEconomia firmeiAIF18090
  BiologieBiologieAIF18040
  ChimieChimieAIF18025
  Chimie medicalăAPIF18030
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăInformatică economicăA
  IF18075
  InformaticăInformaticăAIF18075
  IngineriaproduseloralimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24025
  Ingineria produselor alimentareAIF
  24050
  ManagementManagementAIF18090
  ManagementAIFR18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18040
  Matematică
  AIF18025
  **) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM). *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionare
  provizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240120
  AgriculturăAID24050
  Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentarăA
  IF24045
  MontanologieAIF24060
  BiologieBiologieAIF18050
  IngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF240
  60
  Ingineria mediuluiAID24060
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240110
  HorticulturăAID24050
  Peisagistică
  AIF240100
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24080
  Inginerie şi managementîn agricultură şi dezvoltare ruralăIngineria şi managementul afacerilor agricoleAIF24075
  Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAIF24090
  Inginerie şi managementInginerie şi management în industria turismuluiAIF24060
  SilviculturăSilviculturăAIF240100
  3Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleA
  IF24040
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24035
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24050
  ZootehniePiscicultură şi acvaculturăAIF24045
  Zootehnie
  AIF240150
  ZootehnieAID24050
  4Facultatea de MedicinăVeterinarăMedicinăveterinarăMedicină veterinară*1)AIF360230
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)
  AIF36045
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)AIF36060
  5Facultatea de Ştiinţa şiTehnologiaAlimentelorIngineriaproduseloralimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF240
  90
  Ingineria produselor alimentareAIF24090
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAID24050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  19.
  UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea deMatematică şiInformatică
  InformaticăInformaticăAIF180200
  Informatică (în limba engleză)AIF180200
  Informatică (în limba maghiară)AIF180150
  Informatică (în limba germană)AIF180
  100
  MatematicăMatematicăAIF180100
  Matematică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informaticăAIF180200
  Matematică informatică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informatică (în limba engleză)AIF180100
  2Facultatea deFizicăFizicăFizicăAIF18040
  Fizică (în limba maghiară)AIF180
  25
  Fizică informaticăAIF18030
  Fizică informatică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică medicalăAIF18060
  ŞtiinţeinginereştiaplicateFizică tehnologică
  AIF24030
  Fizică tehnologică (în limba maghiară)AIF24015
  3Facultatea de Chimie şi Inginerie ChimicăChimieChimieAIF18060
  Chimie (în limba maghiară)AIF
  18045
  IngineriechimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAIF24045
  Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară)AIF24030
  Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAIF24045
  Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
  AIF24045
  Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAIF24045
  Inginerie biochimicăAIF24045
  Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeAIF24045
  4
  Facultatea de Biologie şi GeologieBiologieBiochimieAIF18075
  BiologieAIF180100
  Biologie (în limba maghiară)AIF18060
  Biologie ambientalăAPIF
  18030
  GeologieGeologieAIF18030
  Geologie (în limba maghiară)AIF18030
  IngineriegeologicăInginerie geologicăAIF24050
  ŞtiinţamediuluiEcologie şi protecţia mediului (în limba germană)AIF18015
  Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară)AIF18025
  ŞtiinţeinginereştiaplicateBiotehnologii industrialeAIF24050
  5Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF18070
  Geografia turismuluiAIF180400
  Geografia turismuluiAID18075
  Geografia turismului (în limba maghiară)A
  IF18075
  Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni)AIF18050
  Geografia turismului (la Bistriţa)AIF18085
  Geografia turismului (la Gheorgheni)AIF18025
  Geografia turismului (la Sighetul Marmaţiei)A
  IF180100
  Geografia turismului (la Zalău)AIF18050
  Geografia turismului (în limba germană)AIF18030
  GeografieAIF180100
  Geografie (în limba maghiară)A
  IF18050
  Hidrologie şi meteorologieAIF18050
  Planificare teritorialăAIF18050
  Planificare teritorială (în limba maghiară)AIF18030
  6Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
  IngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  ŞtiinţamediuluiŞtiinţa mediuluiAIF180140
  Ştiinţa mediului (în limba maghiară)AIF18040
  Ştiinţa mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)
  AIF18025
  Management şi audit de mediuAPIF18050
  7Facultatea de DreptDreptDreptAIF240550
  DreptAID
  240150
  8           Facultatea de LitereLimbă şi literatură Filologie clasică (Limba şi literatura latină - limba şi literatura greacă veche)AIF
  18020
  Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană) /latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparatăAIF18040
  Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română / maghiară/ modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză/ chineză/ ucraineană/ebraică)/ latină/ greacă veche/ Literatura universală şi comparatăAIF18050
  Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română/ maghiară/ modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă/ norvegiană/ japoneză/ chineză/ coreeană/ ebraică)/latină/greacă veche/Literatura universală şi comparatăAIF18050
  Limba şi literatura maghiarăAIF18050
  Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză/ germană/ franceză/ rusă/ italiană/spaniolă) - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară / modernă (engleză/ germană/ franceză/ rusă/ italiană/ spaniolă/ ucraineană/ ebraică/norvegiană/ finlandeză/ japoneză) / latină/greacăveche/Literatura universală şi comparatăAIF180700
  Limba si literatura romana -Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/spaniolă/ ucraineană/ ebraică/norvegiană/ finlandeză/ japoneză) / latină/greacă veche/Literatura universală şi comparatăAIF180150
  Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală şi comparată/ Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba şi literatura latină - Limba şi literatura chinezăAIF180
  50
  Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală şi comparată/ Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba şi literatura latină - Limba şi literatura coreeanăAIF18050
  Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (engleză/ germană/ franceză/ rusă/ italiană/ spaniolă/ ebraică/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză)/latină/greacă veche/Literatura universală şi comparatăAIF18050
  Limbă şi literatură japoneză - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă/ norvegiană/finlandeză/ coreeană/chineză/ ucraineană) / latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală şi comparatăAIF18040
  Limba şi literatura norvegiană - Limba şi literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura universală şi comparatăAIF180
  50
  Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura română/ Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/germană/italiană/ spaniolă/ rusă/ucraineană/ norvegiană/finlandeză/ japoneză/chineză/coreeană/ ebraică)/Limba şi literatura latină/Limba şi literatura greacă vecheAIF18070
  Limbă şi literatură maghiară/ Limbă şi literatură română/ Limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/germană/ italiană/ spaniolă/ rusă/ ucraineană/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză/ chineză/ coreeană) - Literatură universală şi comparată (în limba maghiară)AIF18035
  Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română / Limba şi literatura maghiară/ Limba şi literatura modernă (maghiară/engleză/franceză/norvegiană/germană/ rusă/italiană/finlandeză/chineză/coreeană/ japoneză/spaniolă) / Limba latină/ Limba greacă veche / Literatura universală şi comparatăAPIF18050
  Limbimoderne
  aplicate
  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)AIF180200
  StudiiculturaleEtnologie (în limba maghiară)AIF18050
  Studii culturale (în limba maghiară)AIF18030
  9Facultatea de Istorie si Filosofie
  FilosofieFilosofieAIF18075
  FilosofieAID18025
  Filosofie (în limba maghiară)AIF18030
  IstorieArheologieAIF
  18060
  Arheologie (în limba maghiară)AIF18020
  ArhivisticăAIF18020
  Arhivistică (în limba maghiară)AIF18015
  Istoria arteiAIF
  18025
  Istoria artei (în limba maghiară)AIF18015
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Istorie (în limba maghiară)AIF
  18050
  Istorie (în limba maghiară)AID18025
  Relaţiiinternaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180125
  Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiară)AIF18040
  StudiiculturaleEtnologieAIF18020
  Turism culturalAIF18075
  Turism cultural (în limba maghiară)AIF18040
  Ştiinţe ale comunicăriiŞtiinţe ale informării şi documentăriiAIF
  18015
  Ştiinţe ale informării şi documentării (în limba maghiară)AIF18015
  Studii de securitateStudii de securitateAIF180100
  Studii de securitateAPID18050
  Studii de securitate (în limba engleză)A
  IF180100
  10Facultatea de Sociologie si Asistenta SocialaAsistenţăsocialăAsistenţă socialăAIF180150
  Asistenţă socialăAID180125
  Asistenţă socială (în limba maghiară)AIF
  18050
  Asistenţă socială (în limba maghiară)AID18050
  Asistenţă socială (la Reşiţa)AIF18060
  SociologieAntropologieAIF18050
  Antropologie (în limba maghiară)A
  IF18025
  Resurse umaneAIF180125
  Resurse umane (în limba maghiară)AIF18040
  SociologieAIF180125
  Sociologie (în limba maghiară)A
  IF18030
  11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologiePsihologieAIF180350
  PsihologieAID180250
  Psihologie (în limba maghiară)AIF180
  80
  Psihologie (în limba maghiară)AID180100
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF180120
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAID180125
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)AIF
  18060
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)AID18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)AIF18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureş)AIF18035
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)AIF18090
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)AID18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu-Marmaţiei)AIF18060
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu-Marmaţiei)AID18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)AIF
  18080
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)AID18075
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană)AIF18050
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)AID18030
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)AIF
  18030
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Reşiţa)AIF18060
  PedagogieAIF18060
  Psihopedagogie specialăAIF180100
  Psihopedagogie specialăAID
  18050
  Psihopedagogie specială (în limba maghiară)AIF18050
  1212Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea AfacerilorAdministrareaafacerilorEconomia comerţului, turismului si serviciilorAIF180150
  Economia comerţului, turismului si serviciilorAID
  18050
  Economia comerţului, turismului si serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AIF18050
  Economia comerţului, turismului si serviciilor (la Sfântu Gheorghe)AIF18050
  Economia comerţului, turismului si serviciilor (la Resiţa)AIF18060
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AIF
  1802S
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AID18050
  Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180100
  Cibernetică, statistică si informatică economicăInformatică economicăAIF180240
  Informatică economicăA
  ID180125
  Informatică economică (în limba maghiară)AIF18060
  Statistică si previziune economicăAIF18090
  ContabilitateContabilitate si informatică de gestiuneAIF180250
  Contabilitate si informatică de gestiune
  AID180100
  Contabilitate si informatică de gestiune (în limba engleză)AIF18050
  Contabilitate si informatică de gestiune (în limba franceză)AIF18050
  Contabilitate si informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)AIF18050
  Contabilitate si informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)AID18050
  Contabilitate si informatică de gestiune (la Resiţa)AIF18075
  EconomieEconomie agroalimentară si a mediuluiAIF18050
  Economie generalăAIF18075
  Economie si afaceriinternaţionaleEconomie si afaceri internaţionaleAIF180150
  Economie si afaceri internaţionaleAID18050
  Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)AIF18050
  FinanţeFinanţe şi bănciA
  IF180240
  Finanţe şi bănciAID18050
  Finanţe şi bănci (în limba engleză)AIF18060
  Finanţe şi bănci (în limba maghiară)AIF18075
  ManagementManagement
  AIF180150
  ManagementAID180100
  Management (în limba engleză)AIF18050
  Management (în limba maghiară)AIF18075
  Management (în limba maghiară)
  AID18025
  MarketingMarketingAIF180150
  MarketingAID180100
  Marketing (în limba maghiară)AIF18050
  Marketing (la Reşiţa)AIF18075
  Marketing (la Reşiţa)AID18075
  13Facultatea de Studii EuropeneManagementManagementAIF18075
  Relaţiiinternaţionale şi studii europene
  Relaţii internaţionale şi studii europeneAIF180375
  Relaţii internaţionale şi studii europeneAID180100
  Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)AIF180100
  Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană)AIF180100
  Diplomaţie în afaceriAPIF180100
  ŞtiinţeadministrativeAdministraţie europeanăAIF18075
  14Facultatea de BusinessAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilorAID180150
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18090
  Administrarea afacerilor (la Bistriţa)AIF18090
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAIF180
  75
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAID18050
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în limba engleză)AIF18050
  15        
                     
  Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
  ŞtiinţeadministrativeAdministraţie publicăAIF180250
  Administraţie publicăAID180100
  Administraţie publică(în limba maghiară)APIF18050
  Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AIF
  18050
  Administraţie publică (la Bistriţa)AIF180100
  Administraţie publică (la Bistriţa)AID18075
  Administraţie publică (la Satu Mare)AID18030
  Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)AIF
  180100
  Administraţie publică (la Reşiţa)AIF18050
  Administraţie publică (la Reşiţa)AID18075
  Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză)AIF18050
  Leadership în sectorul public (în limba engleză)AIF
  18050
  Studii de conflictAPIF18050
  Ştiinţa datelor socialeAPIF18050
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF180150
  Comunicare şi relaţii publiceA
  ID180100
  Comunicare şi relaţii publice (în limba germană)AIF18050
  Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară)AIF18060
  JurnalismAIF180200
  JurnalismAID18050
  Jurnalism (în limba engleză)AIF18050
  Jurnalism (în limba germană)AIF18030
  Jurnalism (în limba maghiară)AIF18050
  PublicitateA
  IF180100
  Media digitalăAPIF18070
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180100
  Ştiinţe politice (în limba maghiară)AIF18025
  Ştiinţe politice (în limba engleză)
  AIF180100
  16Facultatea de Educaţie fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180175
  Educaţie fizică şi sportivăAIFR18075
  Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară)AIF
  18060
  Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa)AIF18040
  Educaţie fizică şi sportivă (la Reşiţa)AIF18050
  Sport şi performanţă motricăAIF18070
  Sport şi performanţă motrică (în limba maghiară)AIF
  18030
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF180120
   Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba maghiară)AIF18060
  17Facultatea deTeologieOrtodoxăArte vizualeArtă sacră
  AIF18040
  TeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18030
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240150
  18Facultatea de Teologie Greco- CatolicăTeologieTeologie greco-catolică asistenţă socialăAIF18025
  Teologie greco-catolică didacticăAIF18030
  Teologie greco-catolică pastoralăAIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)A
  IF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)AIF24050
  19Facultatea de Teologie Reformată şi MuzicăMuzicăMuzică (în limba maghiară)AIF18025
  TeologieTeologie reformată didactică (în limba maghiară)AIF18090
  20Facultatea de Teologie Romano- CatolicăTeologieTeologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)AIF18050
  Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară, la Alba Iulia)AIF24025
  21Facultatea de Teatru şi FilmCinemato-grafie şi mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media)A
  IF18030
  Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară)AIF18025
  FilmologieAIF18015
  Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18030
  Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară)
  AIF18015
  Artele spectacolului (regie)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural, în limba maghiară)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural)AIF18015
  22
  Facultatea de Inginerie**IngineriemecanicăInginerie mecanicăAIF24060
  InginerieelectricăElectromecanicăAIF24050
  Informatică aplicată în inginerie electricăAPIF24030
  ŞtiinţeinginereştiaplicateInformatică industrialăAIF24030
  **) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar al UBB din Reşiţa
  20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/
  Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea deMedicinăSănătateAsistenţă medicală generală*1)AIF240150
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
  AIF180100
  Medicină*1)AIF360550
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360200
  Medicină (în limba franceză)*1)AIF360180
  Radiologie şi imagistică
  AIF18050
  2Facultatea deMedicinăDentarăSănătateMedicină dentară*!)AIF360100
  Medicină dentară (în limba engleză)*!)AIF36050
  Medicină dentară (în limba franceză)*1)AIF36050
  Tehnică DentarăAIF18050
  3Facultatea deFarmacieSănătateFarmacie*1)AIF300165
  Farmacie (în limba engleză)*1)A
  IF30040
  Farmacie (în limba franceză)*^AIF30080
  Nutriţie şi dieteticăAIF18050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  21. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.
  FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea deInterpretareMuzicalăMuzicăArtele spectacolului muzicalA
  IF24012
  Interpretare muzicală - cantoAIF24025
  Interpretare muzicală - cantoAID24050
  Interpretare muzicală - canto (la Piatra Neamţ)AIF2408
  Interpretare muzicală - instrumenteA
  IF24075
  Interpretare muzicală - instrumenteAID24050
  Interpretare muzicală - instrumente (la Piatra Neamţ)AIF24012
  2FacultateaTeoreticăMuzicăCompoziţie muzicalăAIF
  2406
  DirijatAIF24011
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  Muzică (în limba engleză)APIF
  18030
  MuzicăAID18050
  Muzică (la Piatra Neamţ)AIF18015
  22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţă
  Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18050
  Arte plastice (grafică)AIF18061
  Arte plastice (pictură)AIF18025
  Arte plastice (sculptură)AIF18020
  Conservare şi restaurareAIF18015
  Pedagogia artelor plastice şi decorative
  APIF18030
  2Facultatea deArte Decorativeşi DesignArte vizualeArte textile - design textilAIF18030
  Ceramică - sticlă - metalAIF18020
  Design
  AIF18050
  Modă - design vestimentarAIF18035
  Istoria şi teoria arteiAIF18030
  23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
  Nr.crt.
  FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (italiană/ engleză/ germană/ turcă)APIF180
  30
  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura modernă (germană/turcă/franceză/ italiană)AIF180120
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană)AIFR18075
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)AIF18090
  StudiiculturaleStudii americane (în limba engleză)A
  IF18040
  Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  2Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă asistenţă socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF
  18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  MuzicăMuzică religioasăAIF18040
  3Facultatea de Istorie şi Ştiinţe PoliticeIstorieIstorieAIF180
  35
  Relaţiiinternaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF18050
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF18050
  4Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeDreptDreptAIF240200
  DreptAIFR24075
  ŞtiinţeadministrativeAdministraţie publicăAIF18060
  Administraţie publicăAIFR18050
  Asistenţă managerială şi administrativă
  AIF18050
  Poliţie localăAIF18060
  5Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe AgricoleAgronomieAgriculturăAIF24040
  AgriculturăAIFR
  24075
  BiologieBiologieAIF18050
  GeografieGeografia turismuluiAIF180130
  GeografieAIF18050
  Horticultură
  HorticulturăAIF24040
  ŞtiinţamediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAIF18075
  6Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF18070
  Educaţie fizică şi sportivăAIFR18050
  Sport şi performanţă motricăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF18060
  7Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi InginerieChimieChimie medicală
  APIF18030
  IngineriechimicăChimie alimentară şi tehnologii biochimiceAIF24045
  Prelucrarea petrolului şi petrochimieAIF24060
  ŞtiinţeinginereştiaplicateFizică tehnologică
  AIF24030
  8Facultatea de Matematică şi InformaticăInformaticăInformaticăAIF180150
  Informatică (în limba engleză)AIF18060
  MatematicăMatematică informaticăA
  IF18075
  9Facultatea deŞtiinţeEconomiceAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18090
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18090
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAID18050
  Economia firmeiAIF18090
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF18090
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18050
  Economie şi afaceriinternaţionaleAfaceri internaţionaleAIF18090
  Afaceri internaţionaleAID18075
  FinanţeFinanţe şi bănciAIF18090
  Finanţe şi bănciA
  ID18050
  ManagementManagementAIF18090
  MarketingMarketingAIF18090
  10Facultatea de MedicinăSănătateAsistenţă medicală generală*1)A
  IF24030
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18090
  Medicină*1)AIF360225
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360125
  11Facultatea de Stomatologie
  SănătateMedicină dentară*1)AIF36050
  Medicină dentară*1) (în limba engleză)APIF36048
  Tehnică DentarăAIF18050
  12Facultatea de FarmacieSănătateAsistenţă de farmacie
  AIF18050
  Farmacie*1)AIF300100
  13Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi MaritimăArhitecturănavalăSisteme şi echipamente navaleAIF24050
  Ingineriaautovehiculelor
  Autovehicule rutiereAIF24060
  Autovehicule rutiereAIFR24075
  InginerieenergeticăEnergetică industrialăAIF24030
  InginerieindustrialăIngineria sudării
  AIF24040
  IngineriemecanicăInstalaţii si echipamente portuare si marineAIF24050
  Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Inginerie economică în domeniul mecanicAIFR24075
  14Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAIF24050
  Construcţii civile, industriale şi agricoleAIF24075
  15Facultatea de ArteArte vizualePedagogia artelor plastice şi decorativeA
  IF18025
  MuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF2408
  MuzicăAIF18015
  Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18015
  Artele spectacolului (coregrafie)AIF18010
  16Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiAsistenţăsocialăAsistenţă socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF180100
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAIF18080
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţă
  Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncţionareprovizorie(AP)Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de Navigaţie şi Transport NavalInginerie marină şi navigaţieNavigaţie şi transport maritim şi fluvialAIF240225
  Navigaţie şi transport maritim şi fluvial
  AIFR240125
  Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie şi managementInginerie şi management în domeniul transporturilorAIF24060
  2Facultatea deElectromecanicăNavalăIngineria
  mediului
  Ingineria şi protecţia mediului în industrieAIF24060
  InginerieelectricăElectrotehnicăAIF240100
  ElectrotehnicăAIFR240100
  Inginerieenergetică
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAPIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleTehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAIF24050
  Inginerie marină şi navigaţieElectromecanică navalăAIF240200
  Electromecanică navalăAIFR240125
  Electromecanică navală (în limba engleză)AIF240100
  25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizarede
  funcţionareprovizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de ŞtiinţeChimieBiochimie tehnologicăAIF18050
  ChimieAIF18050
  Chimie farmaceutică
  APIF18030
  FizicăFizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18050
  InformaticăInformaticăAIF180
  200
  MatematicăMatematicăAIF18050
  Matematică informaticăAIF18050
  ŞtiinţamediuluiChimia mediuluiAIF18030
  Geografie
  Geografia turismuluiAIF18080
  GeografieAIF180150
  2Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAIF180180
  Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin)A
  IF18060
  KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate specialăAIF180180
  Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18060
  3Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura latinăAIF
  18015
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)AIF180120
  Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)AID18050
  Limba şi literatura română - Limba şi literatura modernă (franceză/engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18040
  Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză) - Limba şi literatura modernă (franceză/ engleză/ germană/ italiană/ spaniolă)/ Limba şi literatura latinăAIF
  180190
  LimbimoderneaplicateTraducere şi interpretare (engleză, franceză)AIF18090
  MuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF2408
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF2408
  MuzicăAIF18015
  Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAIF18090
  JurnalismAIF18050
  Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarA
  IF18060
  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta - Turnu Severin)AIF18060
  Teatru şi artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18015
  Cinematografie şi mediaCinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)APIF18012
  4Facultatea deTeologieOrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18030
  Arte plastice(pictură şi sculptură)APIF18030
  TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF240
  100
  5Facultatea de DreptDreptDreptAIF240450
  DreptAIFR240150
  ŞtiinţeadministrativeAdministraţie publicăAIF180
  100
  Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin)AIF180100
  6Facultatea de Ştiinţe SocialeIstorieIstorieAIF18050
  Relaţiiinternaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAIF180
  75
  AsistenţăsocialăAsistenţă socialăAIF180100
  FilosofieFilosofieAIF18050
  SociologieSociologieAIF180100
  Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAIF180100
  7Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Economia comerţului, turismului şi serviciilorAIF18090
  Informatică economicăAIF18090
  Cibernetică, statistică şi informatică economicăStatistică şi previziune economicăAIF18050
  ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAIF180150
  Contabilitate şi informatică de gestiuneAID18050
  Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Economie şi afaceriinternaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAIF180100
  Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)AIF18050
  Finanţe
  Finanţe şi bănciAIF180120
  Finanţe şi bănci (în limba engleză)AIF18030
  Finanţe şi bănciAID18050
  Finanţe şi bănci (la Drobeta- Turnu Severin)AIF18060
  ManagementManagementAIF18090
  ManagementAID180125
  Management (la Drobeta- Turnu Severin)AIF18050
  MarketingMarketingAIF
  18060
  8Facultatea de MecanicăIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240150
  IngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrie (la Drobeta- Turnu Severin)AIF24050
  Ingineriatransporturilor
  Ingineria transporturilor şi a traficuluiAIF24090
  Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAIF24060
  InginerieindustrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAIF24090
  Inginerie marină şi navigaţieNavigaţie şi transport maritim şi fluvial (la Drobeta-Turnu Severin)
  AIF24030
  Inginerie şi managementInginerie economică industrială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF24060
  9Facultatea deInginerieElectricăInginerieaerospaţialăEchipamente şi instalaţii de aviaţieAIF240
  60
  InginerieelectricăElectromecanicăAIF24075
  ElectromecanicăAIFR24050
  Inginerie electrică şi calculatoareAIF24075
  Informatică aplicată în inginerie electricăA
  IF24050
  InginerieenergeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24060
  10Facultatea de Automatică, Calculatoare şi ElectronicăCalculatoare sitehnologiainformaţieiCalculatoareAIF24090
  Calculatoare (în limba engleză)AIF24090
  IngineriasistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAIF240120
  Ingineria sistemelor multimediaAIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicaţii si tehnologii informaţionaleElectronică aplicatăA
  IF24060
  Mecatronică si roboticăMecatronicăAIF24060
  RoboticăAIF24045
  11Facultatea de AgronomieAgronomieAgriculturăAIF
  240100
  AgriculturăAIFR24075
  MontanologieAIF24060
  IngineriaproduseloralimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAIF24060
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre şi cadastruAIF24050
  SilviculturăSilviculturăAIF24050
  12Facultatea de HorticulturăBiologieBiologieAIF180
  60
  HorticulturăHorticulturăAIF24050
  PeisagisticăAIF24040
  IngineriamediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAIF24060
  Ingineria
  produseloralimentare
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF24060
  26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizarede
  funcţionareprovizorie(AP)
  Forma de învăţământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină*1)AIF360360
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF36090
  2
  Facultatea de Moaşe şi Asistenţă MedicalăSănătateAsistenţă medicală generală*1)AIF240125
  Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAIF18030
  Moaşe*1)AIF24050
  Radiologie şi imagisticăAPIF18045
  3Facultatea deMedicinăDentarăSănătateMedicină dentară*1)AIF360110
  Medicină dentară*1)(în limba engleză)APIF36030
  Tehnică DentarăAIF
  18045
  4Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie*1)AIF300125
  Farmacie (în limba engleză)*1)APIF30030
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare defuncționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24040
  Inginerie
  industrială
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24060
  IngineriemecanicăInginerie mecanicăAIF24030
  Inginerie mecanică (în limba engleză)APIF24030
  Sisteme și echipamente termiceA
  IF24035
  ŞtiințeinginereștiaplicateInginerie medicalăAPIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24050
  IngineriamaterialelorŞtiința materialelor
  AIF24060
  Informatică aplicată în ingineria materialelorAIF24060
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Amenajări hidrotehnice și protecția mediuluiAPIF240
  60
  2Facultatea deArhitecturăNavalăArhitecturănavalăArhitectură navală**)AIF24080
  Arhitectură navală (în limba engleză)APIF24080
  Sisteme și echipamente navaleAIF
  24080
  3Facultatea deAutomatică,Calculatoare,InginerieElectrică șiElectronicăCalculatoare șitehnologiainformațieiCalculatoareAIF240120
  IngineriasistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  InginerieelectricăElectromecanicăAIF24060
  Electromecanică (în limba franceză)APIF24060
  Electronică de putere și acționări electriceAIF240
  60
  Inginerie electrică și calculatoareAPIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24075
  Rețele și software de telecomunicațiiAPIF24050
  4Facultatea de Inginerie și Agronomie din BrăilaAgronomie
  AgriculturăAIF24050
  Agricultură (la Buzău)APIFR24060
  IngineriamediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24060
  IngineriemecanicăIngineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
  AIF24060
  Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAPIF24060
  Utilaje tehnologice pentru construcțiiAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF240
  60
  5Facultatea de Ştiința și Ingineria AlimentelorIngineriaproduseloralimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză)APIF24050
  Ingineria produselor alimentareAIF240
  60
  Ingineria produselor alimentare (în limba engleză)APIF24050
  Pescuit și industrializarea peșteluiAIF24050
  Tehnologie și control în alimentație publicăAPIF24050
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAntreprenoriat în producția alimentarăAPIF
  24060
  ZootehniePiscicultură și acvaculturăAPIF24050
  ŞtiințamediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18060
  BiotehnologiiBiotehnologii pentru industria alimentarăAIF240
  50
  6Facultatea de Medicină și FarmacieSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240125
  Asistență medicală generală (Enna - Italia)*1)APIF24025
  Farmacie*1)AIF30075
  Medicină*1)AIF360125
  Medicină (în limba engleză)*1)APIF36045
  Medicină (Enna - Italia)*1)APIF36075
  Medicină dentară*1)AIF36050
  Tehnică dentară*1)
  APIF18050
  Moașe*1)AIF24040
  7Facultatea de Ştiințe și MediuFizicăFizică medicalăAPIF18050
  ChimieChimieA
  IF18050
  Chimie farmaceuticăAPIF18035
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  ŞtiințamediuluiŞtiința mediuluiAIF180
  50
  8Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF180100
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză)AID18075
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză)AIF18060
  Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză
  AIF18050
  Limba și literatura engleză - Limba și literatura românăAIF18050
  Limba și literatura franceză - Limba și literatura românăAIF18050
  Limba și literatura franceză - Limba și literatura englezăAPIF18050
  Limbi
  moderneaplicate
  Limbi moderne aplicate (engleză - franceză)APIF18050
  Ştiințe ale comunicăriiJurnalismAIF18060
  9Facultatea de Istorie, Filosofie și TeologieFilosofieFilosofieAIF180
  35
  IstorieIstorieAIF18070
  SociologieSociologieAIF18035
  Resurse umaneAPIF18050
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socială
  AIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18050
  Relațiiinternaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAPIF18050
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  10Facultatea de ArteArte vizualeArte plastice (pictură)AIF18030
  MuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24025
  Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF
  18025
  11Facultatea de Economie și Administrarea AfacerilorAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18060
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  Administrarea afacerilor în alimentația publicăAPIF180
  50
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF18060
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18060
  EconomieEconomie agroalimentarăAIF18050
  Economie și afaceri
  internaționale
  Afaceri internaționaleAIF18060
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF18075
  MarketingMarketing
  AIF18075
  12Facultatea de Drept și Stiinte AdministrativeDreptDreptAIF240150
  DreptAIFR24090
  Drept (la Buzău)APIFR
  24060
  ŞtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF18075
  13Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180130
  Educație fizică și sportivă (la Buzău)APIF
  18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18075
  Ştiințe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180100
  14FacultateaTransfrontalierăEducație fizică și sportEducație fizică și sportivă (la Chișinău)AP
  IF18050
  LimbimoderneaplicateLimbi moderne aplicate (la Cahul)AIF18050
  Traducere și interpretare (engleză; franceză) (la Chișinău)APIF18050
  ZootehniePiscicultură și acvacultură (la Cahul)AIF24030
  Relațiiinternaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europene (la Cahul)AIF180100
  IngineriemecanicăSisteme și echipamente termice (la Cahul)APIF24030
  IngineriaproduseloralimentareIngineria produselor alimentare (la Cahul)
  AIF24060
  IngineriamaterialelorIngineria procesării materialelor (la Cahul)APIF24060
  ŞtiințamediuluiEcologie și protecția mediului (la Cahul)APIF18020
  Economie și afaceriinternaționale
  Afaceri internaționale (la Cahul)APIF18050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
  28. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare defuncționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de
  studiitransferabile
  Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Automatică și CalculatoareIngineriasistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240180
  Calculatoare șitehnologiainformațieiCalculatoareAIF240120
  Tehnologia informațieiAIF240120
  2Facultatea deInginerieChimică șiProtecțiaMediului„CristoforSimionescu”IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24075
  IngineriechimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24030
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24030
  Ingineria fabricației hârtieiAIF24030
  Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediuluiAIF
  24030
  Inginerie biochimicăAIF24030
  Inginerie chimicăAIF24045
  Ştiința și ingineria polimerilorAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în industria chimică și de materialeA
  IF24030
  3Facultatea de Construcții și InstalațiiInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240240
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF240420
  Căi ferate, drumuri și poduriAIF240120
  IngineriainstalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240100
  4Facultatea de Construcții de Mașini și Management IndustrialInginerieindustrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF24090
  Sisteme de producție digitaleAIF
  24060
  Ingineria sudăriiAIF24030
  IngineriemecanicăMecanică fină și nanotehnologiiAIF24060
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeAIF24060
  Inginerie și management
  Inginerie economică în domeniul mecanicAIF24090
  5Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiInginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240105
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiAIF240105
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiA
  IF240105
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24075
  6Facultatea deInginerieElectrică,Energetică șiInformaticăAplicatăInginerieelectricăElectronică de putere și acționări electriceAIF
  24060
  Sisteme electriceAIF24060
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24060
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  InginerieenergeticăIngineria sistemelor electroenergetice
  AIF24090
  Energetică și tehnologii informaticeAPIF24090
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24050
  7Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria MediuluiInginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceA
  IF240100
  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăAIF240150
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240100
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în agriculturăAIF
  24060
  8Facultatea de MecanicăIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24090
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF24050
  Construcții de autovehiculeAIF24060
  IngineriemecanicăInginerie mecanicăAIF24060
  Sisteme și echipamente termiceAIF24060
  Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF24075
  Mecatronică șirobotică
  MecatronicăAIF24070
  RoboticăAIF24060
  9Facultatea de Ştiința și Ingineria MaterialelorIngineriamaterialelorIngineria procesării materialelorAIF24060
  Ştiința materialelor
  AIF24075
  InginerieindustrialăIngineria securității în industrieAIF24050
  IngineriemecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
  10Facultatea de Design industrial și Managementul Afacerilor
  InginerieindustrialăTehnologia și designul produselor textileAIF24060
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilorAIF24090
  Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitoriAIF24040
  Design industrialAIF
  24060
  Design industrial (în limba engleză - Industrial Design)APIF24050
  IngineriechimicăTehnologie chimică textilăAIF24040
  Inginerie șimanagementInginerie economică industrialăAIF240
  80
  Ingineria și managementul afacerilorAPIF24060
  11Facultatea de Arhitectură "G. M.Cantacuzino"ArhitecturăArhitectură*1)AIF360100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  29. UNIVERSITATEA PENTRU ŞTIINŢELE VIEŢII "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite destudiitransferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomie
  AgriculturăAIF240150
  AgriculturăAID24075
  MontanologieAIF24050
  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentarăAPIF24075
  BiologieBiologieAIF18040
  IngineriaproduseloralimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Protecția consumatorului și a mediuluiAPIF24075
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAIF24075
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAID24075
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240125
  HorticulturăA
  ID24075
  PeisagisticăAIF24075
  BiotehnologiiBiotehnologii agricoleAPIF24050
  IngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF240
  60
  3Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentareIngineriaproduseloralimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24090
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentație publică și agroturismAIF24075
  ZootehniePiscicultură și acvaculturăA
  IF24050
  ZootehnieAIF240100
  ZootehnieAID24050
  4Facultatea deMedicinăVeterinarăMedicinăveterinarăMedicină veterinară*1)
  AIF360200
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)APIF36050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare
  (A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)
  Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF18070
  BiologieAIF
  180150
  ŞtiințamediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF180150
  2Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18050
  ChimieAIF180110
  Chimie medicalăAIF18075
  3Facultatea de DreptDreptDreptAIF240300
  DreptAIFR240150
  4Facultatea de Economie și Administrarea AfacerilorAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180100
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF180200
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (Bălți - Republica Moldova)AIF180100
  Cibernetică, statistică și informatică economică
  Informatică economicăAIF180150
  Statistică și previziune economicăAIF18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180250
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180
  150
  Economie și afaceriinternaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180200
  FinanțeFinanțe și bănciAIF180250
  Finanțe și bănciAID18075
  Finanțe și bănci (la Botoșani)
  APID18025
  ManagementManagementAIF180200
  ManagementAID180175
  MarketingMarketingAIF180
  210
  ŞtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF180200
  Administrație publicăAID180100
  5Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180
  100
  Sport și performanță motricăAPIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18075
  Kinetoterapie și motricitate specială (la Chișinău)APIF18050
  6Facultatea de Filosofie și Ştiințe Social - PoliticeAsistență
  socială
  Asistență socialăAIF180315
  Asistență socialăAID18050
  FilosofieFilosofieAIF18040
  Relațiiinternaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180120
  SociologieResurse umaneAIF180120
  SociologieAIF180100
  Ştiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180
  130
  Ştiințe politiceŞtiințe politiceAIF180100
  7Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAIF18040
  FizicăAIF18040
  Fizică (în limba engleză)APIF18040
  Fizică informaticăAIF18040
  Fizică medicalăAIF18040
  ŞtiințeinginereștiaplicateFizică tehnologicăA
  IF24030
  Fizică tehnologică (Bălți - Republica Moldova)AIF24050
  8Facultatea de Geografie și GeologieGeografieGeografia turismuluiAIF180220
  Geografia turismului (în limba franceză)AIF180
  30
  GeografieAIF180150
  Hidrologie și meteorologieAIF18060
  Planificare teritorialăAIF18060
  GeologieGeochimieAIF
  18050
  IngineriegeologicăInginerie geologicăAIF24055
  ŞtiințamediuluiGeografia mediuluiAIF18080
  9Facultatea de InformaticăInformaticăInformatică
  AIF180450
  Informatică (în limba engleză)AIF180100
  10Facultatea de IstorieIstorieIstorieAIF180120
  IstorieAID
  18050
  11Facultatea de LitereLimbă și literaturăFilologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)AIF18040
  Limbă și literatură română - Literatură universală și comparatăAIF18050
  Limba și literatura română - Limba și literatura latinăAPIF18040
  Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă)AIF180250
  Literatură universală și comparată - Limbă și literatură modernăAIF18030
  Literatură universală și comparată - Limba și literatura românăAPIF18050
  Limbă și literatură modernă (engleză/franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) - Limbă și literatură românăAIF180200
  Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă) - Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă)AIF180400
  Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ rusă/ spaniolă) - Literatură universală și comparatăAIF18050
  Limba și literatura modernă (engleză/franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) - Limba și literatura latinăAPIF18050
  Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) (la Focșani)APIF18040
  LimbimoderneaplicateTraducere și interpretareAIF180100
  StudiiculturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18050
  Ştiințe ale comunicăriiJurnalismAIF180
  125
  12Facultatea de MatematicăMatematicăMatematicăAIF180120
  Matematică informaticăAIF180150
  13Facultatea de Psihologie și Ştiințe ale EducațieiPsihologiePsihologieAIF
  180300
  PsihologieAID180100
  Ştiințe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAPID18060
  Pedagogie
  AIF180125
  Psihopedagogie specialăAIF18070
  14Facultatea deTeologieOrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  Teologie
  Teologie ortodoxă asistență socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240200
  15Facultatea de Teologie Romano - CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistență socialăAIF18050
  Teologie romano-catolică pastoralăA
  IF24050
  31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1