Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 61 din 30 martie 2022privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 7 aprilie 2022Data intrării în vigoare 07-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-04-2022 până la data de 10-08-2022


  Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. i) şi ale art. 15 alin. (6) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Persoanele juridice care solicită acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, precum şi titularii de astfel de licenţe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 19 aprilie 2017, cu completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 30 martie 2022.Nr. 61.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTpentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică