Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 434 din 30 martie 2022privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 5 aprilie 2022Data intrării în vigoare 05-04-2022

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,în baza prevederilor art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 şi ale art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3(1) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate nu organizează admitere pentru anul I de studii la programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2022-2023.(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la programele intrate în lichidare.(3) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la programele de studii intrate în lichidare.
  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 30 martie 2022.Nr. 434.
  ANEXA nr. 1-2 Deschideți ANEXEreferitoare la domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şinumărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 - 2023

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!