Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 710 din 1 aprilie 2022pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 4 aprilie 2022Data intrării în vigoare 04-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-04-2022 până la data de 15-05-2022


  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 27/ALA din 31.03.2022 a Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Bucureşti, 1 aprilie 2022.Nr. 710.ANEXĂ Deschideți GHIDa Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri