Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 39 din 29 martie 2022pentru aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022Data intrării în vigoare 30-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 30-03-2022 până la data de 06-06-2023


  Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Normele procedurale prevăzute la art. 1 se aplică posturilor vacante din statele de organizare ale unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, personal militar, funcţionari publici şi personal contractual.Articolul 3Nerespectarea măsurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Bucureşti, 29 martie 2022.Nr. 39.ANEXĂ Deschideți NORME PROCEDURALEprivind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante dinunităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilormigraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică