Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 3 din 28 ianuarie 2022privind reglementarea activităţii comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, precum şi adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 martie 2022Data intrării în vigoare 11-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-03-2022 până la data de 22-12-2022


  În temeiul art. 414 şi 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, al art. 51 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:Articolul 1(1)
  Comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România (CMR) îşi desfăşoară activitatea în regim permanent, furnizând lucrări de specialitate la solicitarea organelor de conducere ale CMR, comisiilor de lucru ale Consiliului naţional al CMR şi structurilor tehnice care le deservesc.
  (2) În cadrul Colegiului Medicilor din România sunt organizate şi funcţionează comisiile şi subcomisiile de specialitate prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.(3) CMR poate înfiinţa şi alte comisii de specialitate, în funcţie de necesităţile curente.
  Articolul 2(1) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate ale CMR specialişti în domeniul medical respectiv, având activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică recunoscută în sistemul de sănătate.(2) Dobândirea calităţii de membru al comisiilor de specialitate se realizează în urma aprobării prin decizie a Consiliului naţional al CMR, conform propunerii Biroului executiv al CMR, pe baza nominalizării transmise către CMR de către asociaţiile profesionale reprezentative la nivel naţional.
  Articolul 3Activitatea comisiilor de specialitate ale CMR este coordonată de preşedintele CMR, prin Departamentul de imagine, relaţii interne şi externe, cu implicarea, ori de câte ori este necesar, a Departamentului de studii şi strategii de dezvoltare şi a Departamentului profesional-ştiinţific şi de învăţământ, şi se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.Articolul 4Coordonarea activităţii comisiilor include şi actualizarea membrilor comisiilor de specialitate, în perioada ianuarie-iunie 2022 şi, ulterior, ori de câte ori va fi necesar, pe baza modificărilor aduse prin deciziile Consiliului naţional al CMR. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 2/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 16 martie 2011.
  Articolul 6Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
  Daniel Coriu
  Bucureşti, 28 ianuarie 2022. Nr. 3.Anexa nr. 1DENUMIREAcomisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din RomâniaColegiul Medicilor din România are următoarele comisii şi subcomisii de specialitate:1. Comisia de alergologie şi imunologie clinică;2. Comisia de anatomie patologică;
  3. Comisia de anestezie şi terapie intensivă;4. Comisia de bioetică;5. Comisia de boli infecţioase;6. Comisia de cardiologie;7. Comisia de cardiologie pediatrică;8. Comisia de chirurgie cardiovasculară;9.
  Comisia de chirurgie generală;
  10. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială;11. Comisia de chirurgie pediatrică;12. Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă;13. Comisia de chirurgie toracică;14. Comisia de chirurgie vasculară;15. Comisia de dermatovenerologie;
  16. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;17. Comisia de endocrinologie;18. Comisia de epidemiologie;19. Comisia de expertiză medicală a capacităţii de muncă;20. Comisia de farmacologie clinică;21. Comisia de gastroenterologie;22. Comisia de gastroenterologie pediatrică;
  23. Comisia de genetică medicală; 24. Comisia de geriatrie şi gerontologie;25. Comisia de hematologie;26. Comisia de igienă;27. Comisia de medicină de familie;28. Comisia de medicină fizică şi de reabilitare;29. Comisia de medicină internă;29.1. Subcomisia de acupunctură, homeopatie şi apifitoterapie;30. Comisia de medicină de laborator;31. Comisia de medicină legală;32. Comisia de medicina muncii;33. Comisia de medicină nucleară;34. Comisia de medicină sportivă;
  35. Comisia de medicină de urgenţă;36. Comisia de microbiologie medicală;37. Comisia de nefrologie;38. Comisia de nefrologie pediatrică;39. Comisia de neonatologie;40. Comisia de neurochirurgie;41. Comisia de neurologie;
  42. Comisia de neurologie pediatrică;43. Comisia de obstetrică-ginecologie;44. Comisia de oftalmologie;45. Comisia de oncologie medicală;46. Comisia de oncologie şi hematologie pediatrică;47. Comisia de ortopedie pediatrică;48.
  Comisia de ortopedie şi traumatologie;
  49. Comisia de otorinolaringologie;50. Comisia de pediatrie;51. Comisia de pneumologie;52. Comisia de pneumologie pediatrică;53. Comisia de psihiatrie; 54. Comisia de psihiatrie pediatrică;
  55. Comisia de radiologie - imagistică medicală;56. Comisia de radioterapie;57. Comisia de reumatologie;58. Comisia de sănătate publică;59. Comisia de urologie.
  Anexa nr. 2 Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România