Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 9 martie 2022de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 martie 2022Data intrării în vigoare 10-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 10-03-2022 până la data de 06-06-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 301 din 9 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 240 din 10 martie 2022.
  Articolul 1
  Cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina şi doresc să se încadreze în muncă, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate se pot prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a fi înregistraţi.
  Articolul 2Înregistrarea la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se face în baza actului de identitate, paşaportului sau a altui document care atestă identitatea.Articolul 3După înregistrare, persoanele au acces gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4În cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, persoana completează, cu sprijinul şi sub îndrumarea consilierului de orientare în carieră, declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură.
  Articolul 5Declaraţia prevăzută la art. 4 va fi disponibilă în limba română şi limba ucraineană.Articolul 6După parcurgerea activităţilor din cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, persoana este mediată în muncă pe un loc de muncă vacant care corespunde calificărilor şi experienţei declarate de aceasta şi primeşte dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator.Articolul 7Susţinerea interviului sau probei de lucru se efectuează la angajatorul pentru care persoana a primit dispoziţia de repartizare.
  Articolul 8În cazul în care cetăţeanul ucrainean contactează direct un angajator, fără a mai solicita serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acesta completează declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 4, împreună cu angajatorul la care urmează să se încadreze.Articolul 9Declaraţia prevăzută la art. 4 stă la baza încheierii contractului de muncă.Articolul 10Modelul declaraţiei prevăzute la art. 4 se publică şi se poate descărca de pe paginile de internet ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Articolul 11
  Anexa face parte integrantă din prezenta procedură.
  ANEXĂla procedurăDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREprivind îndeplinirea condiţiilor de calificare profesională şi experienţă în activitate necesare ocupării locului de muncăSubsemnatul ............................ Data naşterii ......................Cetăţenia .............. Reşedinţa în România ...........................Date de contact: telefon ................... e-mail ..................Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declaraţii neadevărate, că:a) Am absolvit:[ ] Învăţământ primar[ ] Învăţământ gimnazial
  [ ] Şcoală profesională cu calificarea ................[ ] Liceu, cu calificarea ...............................[ ] Învăţământ superior, cu specializarea ...........................
  b) Deţin următoarele calificări:......................................................................c) Am ocupat următoarele locuri de muncă:Loc de muncă ocupat ....................... Perioada .............................................Loc de muncă ocupat ....................... Perioada .............................................Loc de muncă ocupat ....................... Perioada ..............................................d) [ ] Da, sunt apt de muncă[ ] Nu sunt apt de muncă[ ] Da, sunt apt de muncă cu restricţiile ...................................
  e) [ ] Nu am antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşor sau urmează să o desfăşor pe teritoriul României[ ] Am antecedente penale care sunt incompatibile cu activitatea pe care o desfăşor sau urmează să o desfăşor pe teritoriul Românieif) Vorbesc următoarele limbi: .........................................
  Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, fiind conştient de consecinţele săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii prevăzute la art. 292 din Codul penal al României, după care am semnat.Data ...............Semnătura ....................
  ----