Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 (**republicată**)privind locuinţele
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997Data intrării în vigoare 31-12-1997
  Formă consolidată valabilă la data 14-03-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-03-2022 până la data de 29-07-2022

  Atenție, se afișează forma republicată a LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.393 din 31-12-1997  Notă CTCE
  Forma consolidată a Legii nr. 114/1996 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 393 din 31 decembrie 1997, la data de 14 Martie 2022 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 noiembrie 1998 respinsă de LEGEA nr. 603 din 6 noiembrie 2002; LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999; ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999 abrogată de ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 respinsă de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 abrogată de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 23 martie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000 respinsă de LEGEA nr. 330 din 28 iunie 2001; ORDONANŢA nr. 76 din 30 august 2001; HOTĂRÂREA nr. 510 din 24 aprilie 2003; HOTĂRÂREA nr. 496 din 1 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005; LEGEA nr. 62 din 22 martie 2006 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006; HOTĂRÂREA nr. 417 din 29 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 230 din 6 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 7 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008; LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009; LEGEA nr. 170 din 16 iulie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; LEGEA nr. 143 din 16 iunie 2017; LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 10 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 1997 şi prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la baza următoarele principii:Accesul liber şi neîngrădit la locuinţa este un drept al fiecărui cetăţean.Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale.
  Articolul V din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 prevede:
  Articolul V(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului de construcţii de locuinţe sociale finanţat în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se pot încheia contracte de finanţare multianuale cu autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au blocuri de locuinţe incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea blocurilor de locuinţe cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.(2) Pentru blocurile de locuinţe incluse în programul prevăzut la alin. (1), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru finalizarea blocurilor de locuinţe.
  Capitolul I Dispoziţii generale