Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 10 iunie 2013 privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM - MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 bis din 14 iunie 2013Data intrării în vigoare 14-06-2013
  Formă consolidată valabilă la data 01-03-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-03-2022 până la data de 23-11-2022  Aprobate prin ORDINUL nr. 65 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 iunie 2013.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 10 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 353 bis din 14 iunie 2013, la data de 01 Martie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 221 din 7 iulie 2015; ORDINUL nr. 415 din 5 septembrie 2016; ORDINUL nr. 798 din 18 aprilie 2018; ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018; ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. III din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018, în cuprinsul Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte sintagma „agenţie de turism touroperatoare“ cu „agenţie de turism organizatoare“ şi sintagma „agenţie de turism detailistă“ cu „agenţie de turism intermediară“.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare inclusiv cele prevăzute de H.G. nr. 121/2013 - denumită în continuare hotărâre, sunt obligatorii şi stabilesc metodologia, condiţiile şi criteriile privind: clasificarea tuturor tipurilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică din România, eliberarea licenţelor de turism pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism precum şi acordarea brevetului de turism.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!