Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 37/83/2022pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE Nr. 37 din 11 ianuarie 2022
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Nr. 83 din 31 ianuarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 10 februarie 2022Data intrării în vigoare 10-02-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 10-02-2022 până la data de 30-05-2023


  Având în vedere dispoziţiile:– art. 14 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;
  – Referatului nr. 39/DPOCMP din 6.01.2022,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prezenta procedură se aplică pentru grupele majore 1-9 din structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 22 iulie 2002.Articolul 3Documentaţiile depuse la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Tudorel Andrei
  ANEXĂ Deschideți PROCEDURAde actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România