Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5 din 7 ianuarie 2022privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat
EMITENT
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 25 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 25-01-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 25-01-2022 până la data de 28-12-2022

  Abrogat de Articolul 5 din ORDIN nr. 1.623 din 25 noiembrie 2022 la data 29-12-2022  Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,în temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Nota de prezentare şi motivare nr. 50.600/2022 a Direcţiei generale de statistică economică din cadrul Institutului Naţional de Statistică,preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:Articolul 1
  Se aprobă Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.
  Articolul 2Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Institutul Naţional de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană.Articolul 4Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.129/2020 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1237 din 16 decembrie 2020.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Bucureşti, 7 ianuarie 2022.Nr. 5.ANEXĂ
  Deschideți NORMEde completare a Declaraţiei statistice Intrastat