Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.309 din 21 iulie 2020privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 iulie 2020Data intrării în vigoare 22-07-2020
    Formă consolidată valabilă la data 31-01-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-01-2022 până la data de 30-03-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.309 din 21 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 642 din 22 iulie 2020, la data de 31 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 506 din 9 aprilie 2021 abrogat de ORDINUL nr. 514 din 14 aprilie 2021; ORDINUL nr. 31 din 7 ianuarie 2022; ORDINUL nr. 190 din 28 ianuarie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.902 din 21.07.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii,având în vedere:– prevederile art. 31 paragraful (2) lit. c) din anexa nr. 2 - Regulamentul sanitar internaţional 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005; – prevederile art. 4,art. 10, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;– Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36 din 21.07.2020;– propunerea Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, înregistrată cu nr. 931/21.07.2020;– art. 27 alin. (5) şi art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,