Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 9 noiembrie 2000privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000, ca ajutor financiar acordat populaţiei afectate de calamitatile naturale produse în unele judeţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 14 noiembrie 2000Data intrării în vigoare 14-11-2000


  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 23 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 60.300.000 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, ca ajutor financiar care se acordă populaţiei din unele judeţe afectate de calamitatile naturale, pentru refacerea locuinţelor şi a anexelor gospodăreşti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Cu sumele prevăzute în anexa se suplimenteaza bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective la "Venituri" la subcapitolul "Venituri din fondul de intervenţie", respectiv la "Cheltuieli" la subcapitolul "Cheltuieli din fondul de intervenţie", iar utilizarea sumelor se face de ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale.Articolul 3Sumele reprezentând ajutoare financiare vor fi stabilite de comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor, împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi vor fi repartizate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, în limita sumelor aprobate pentru fiecare judeţ prin ordin al prefectului.Articolul 4Repartizarea sumelor pe fiecare gospodărie afectată se va face prin dispoziţie emisă de primar, în limita fondurilor repartizate, în conformitate cu prevederile art. 3.
  Articolul 5Prefecturile, împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat vor verifica destinaţia sumelor astfel repartizate.Articolul 6Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes
  Anexă
         
    Nr. crt.JudeţulTotalul sumei pe judeţ (mii lei)
    1.Alba3.500.000
    2.Arad2.150.000
    3.Argeş1.500.000
    4.Bihor1.500.000
    5.Bistriţa-Năsăud1.500.000
    6.Botoşani8.000.000
    7.Braşov1.000.000
    8.Buzău1.000.000
    9.Caraş-Severin8.500.000
    10.Călăraşi500.000
    11.Cluj500.000
    12.Constanţa500.000
    13.Dâmboviţa300.000
    14.Gorj1.000.000
    15.Harghita100.000
    16.Hunedoara4.500.000
    17.Iaşi500.000
    18.Maramureş4.000.000
    19.Mehedinţi50.000
    20.Mureş2.000.000
    21.Satu Mare2.000.000
    22.Sălaj1.000.000
    23.Sibiu750.000
    24.Suceava650.000
    25.Timiş6.700.000
    26.Tulcea100.000
    27.Vaslui4.500.000
    28.Vâlcea2.000.000
    TOTAL GENERAL:60.300.000
  -------