Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019Data intrării în vigoare 21-07-2019
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2022Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2022 până la data de 26-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 129 din 11 iulie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019, la data de 01 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020; LEGEA nr. 108 din 3 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 1 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 19 august 2020; LEGEA nr. 208 din 23 septembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020; LEGEA nr. 101 din 26 aprilie 2021; LEGEA nr. 102 din 26 aprilie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 27 mai 2021; LEGEA nr. 315 din 28 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Art. II, III și VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 1 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 620 din 15 iulie 2020, prevăd:Articolul II(1) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocupă funcţia de muncitor necalificat (femeie de serviciu) în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor se consideră reîncadrate pe funcţia de îngrijitor clădiri.(2) Personalul contractual încadrat pe funcţiile de şofer si îngrijitor din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor rămâne încadrat şi beneficiază de drepturile salariale stabilite conform anexei nr. VIII - Administraţie - cap. II lit. C - Alte funcţii comune din sectorul bugetar din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul IIIÎn termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 30^1 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile prevăzute la art. 30^1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia autorizării şi/sau înregistrării conform prezentei legi.Articolul VIII(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică au obligaţia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entităţi fără personalitate juridică care au deschise conturi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi celelalte informaţii prevăzute la art. 61 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, privitoare la identitatea persoanelor şi la numărul IBAN.(2) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61^1 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În termen de 10 zile de la operaţionalizarea registrului prevăzut la art. 61^1 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică au obligaţia de a transmite organului fiscal central toate informaţiile prevăzute la alin. (1) privitoare la persoanele fizice, juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică care au deschis conturi între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data raportării.(4) Ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor interne, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 30^1 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Ordinul comun al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 7 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) Ordinele ministrului justiţiei şi ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzute la art. 19 alin. (7^2) şi (8^2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emit în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor ţinut la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!