Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**)privind alocaţia de stat pentru copii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012Data intrării în vigoare 14-11-2012
  Formă consolidată valabilă la data 19-12-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-12-2021 până la data de 09-08-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993(Republicata 4) din Monitorul Oficial nr.767 din 14-11-2012  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 61 din 22 septembrie 1993 (Rep. 4) din Monitorul Oficial nr. 767 din 14 noiembrie 2012, la data de 19 Decembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 125 din 2 iunie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2019; LEGEA nr. 214 din 14 noiembrie 2019; LEGEA nr. 14 din 14 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 31 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 24 iunie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 15 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 61/1993 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009. privind alocaţia de stat pentru copiiArticolul 1(1) Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. (2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, precum şi tinerilor cu handicap care urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.La data de 15-12-2021 Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 15 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 15 decembrie 2021(4)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!