Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 4 octombrie 2021privind transmiterea unei părţi din imobilul 2297, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională "Apele Române"/Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral şi modificarea anexelor nr. 4 şi 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 14 octombrie 2021Data intrării în vigoare 14-10-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2297 aflat în domeniul public al statului, cu destinaţia teren neproductiv, parte a falezei Mării Negre, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
  Articolul 2Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna

  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 4 octombrie 2021.Nr. 1.083.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi din imobilul 2297, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilorprin Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral
  Nr. MFCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun partea de imobil/Carte funciară/Nr. cadastraleValoarea părţii de imobil care se transmite(lei)Persoana juridică de la care se transmite partea de imobil/CUIPersoana juridică la care se transmite partea de imobil/CUICodul de clasificaţie ce se va atribui părţii de imobil care se transmite
  107097- parţial8.19.01Imobil 2297- parţialJudeţul Constanţa, comuna Limanu, satul 2 MaiTeren:
  - suprafaţa terenului - 1.795 mp;- valoarea contabilă - 405.409,725 lei.CF 111481Nr. cad. 111481
  405.409,725Statul român, din administrarea Ministerului Apărării NaţionaleCUI - 4183229Statul român, în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“/Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-LitoralCUI - 238773598.03.08
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!