Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 4 octombrie 2021privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 14 octombrie 2021Data intrării în vigoare 14-10-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi), ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii şi a reevaluării acestuia în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi), având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acesteia.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 4 octombrie 2021.Nr. 1.081.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi), a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii şi a reevaluării acestuia

  Nr. MFCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  1012458.19.0145-263Judeţul IaşiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi) CUI 470153320.939.393,86 lei
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi), care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
  Nr. MFCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul(CUI)Datele de identificare a construcţiei care trece în domeniul privat al statuluiValoarea de inventar actualizată(lei)Valoarea de inventar a construcţiei care trece în domeniul privat al statului
  (lei)
  Valoarea de inventar a părţii de imobil care rămâne în domeniul public al statului(lei)
  101245(parţial)8.19.0145-263Judeţul IaşiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi)CUI 4701533Pavilion 45-263-03 - „Dormitoare“Suprafaţa construită - 366 mpSuprafaţă desfăşurată - 732 mpCF nr. 140908 Iaşi,Nr. cadastral 140908-C1520.939.393,86625.556,2420.313.837,62
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!