Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 2 octombrie 2021pentru aprobarea documentaţiei de urbanism "Planul urbanistic general al comunei Ieud, judeţul Maramureş"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 14 octombrie 2021Data intrării în vigoare 14-10-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al nr. crt. 8^1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă documentaţia de urbanism „Planul urbanistic general al comunei Ieud, judeţul Maramureş“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Bucureşti, 2 octombrie 2021.Nr. 1.059.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!