Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 4 octombrie 2021pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021Data intrării în vigoare 11-10-2021

  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 176 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale în România, astfel cum este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 32/2019 pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi a Planului de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 şi 95 bis din 6 februarie 2019, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind aprobarea Planului de urgenţă2. Articolul 1 se abrogă.3. Anexa nr. 1 se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Bucureşti, 4 octombrie 2021.Nr. 1.077.ANEXĂ Deschideți PLANde acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gazenaturale în România


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!