Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 886 din 5 octombrie 2000pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 16 octombrie 2000Data intrării în vigoare 16-10-2000
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 16-10-2000 până la data de 26-03-2023


  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor varstnice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice menţionată la alin. (1) cuprinde criteriile de încadrare în grade de dependență.(3) Prin dependență se înţelege situaţia unei persoane care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ şi/sau îngrijire pentru a realiza activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi.Articolul 2(1) Criteriile de încadrare în grade de dependență se stabilesc prin evaluarea statusului funcţional, senzorial şi psihoafectiv al persoanei vârstnice.(2) Încadrarea în grade de dependență se face potrivit recomandărilor prevăzute în anexa nr. 2.
  Articolul 3(1) Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu sau în cămin pentru persoane vârstnice se stabilesc pe baza evaluării nevoilor şi încadrării în grade de dependență, a situaţiei economice şi sociale a persoanei vârstnice.(2) Pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice se utilizează Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) prezentată în anexa nr. 3.Articolul 4Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) se constituie ca piesă obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicită îngrijiri la domiciliu sau în cămin pentru persoane vârstnice.
  Articolul 5(1) Medicul specialist din componența colectivului prevăzut la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice este medic specialist în geriatrie-gerontologie.(2) În lipsa acestuia, evaluarea nevoilor persoanei vârstnice se efectuează de un medic specialist care a absolvit cursuri postuniversitare în specialitatea geriatriegerontologie, avizate de Ministerul Sănătăţii.(3) În cazul în care îngrijirile se acordă într-un cămin pentru persoane vârstnice, evaluarea se poate efectua de medicul angajat în unitatea respectivă.Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU

  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Liviu Lucian Albu
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul
  funcţiei publice,
  Vlad Rosca
  Anexa nr. 1GRILA NAŢIONALĂ DE EVALUARE A NEVOILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE
  Criteriile de încadrare în grade de dependenţăNu necesită supraveghere sau ajutor
  Necesită supraveghere temporară şi/sau ajutor parţialnecesită supraveghere permanentă şi/sau ajutor integral
  Evaluarea autonomiei012
  A. Evaluarea statusului funcţional
  A.I. Activităţi de bază ale vieţii de zi cu zi
  1.Igiena corporală (toaletă generală, intimă, specială)autonomajutor parţialse realizează numai cu ajutor
  2.Îmbrăcat/dezbrăcat (posibilitatea de a se îmbrăca, de a se dezbrăca, de a avea un aspect îngrijitautonomautonom şi/sau parţial autonom pentru îmbrăcat; trebuie încălţatse realizează numai cu ajutor
  3.Alimentaţie (posibilitatea de a se servi şi de a se hrăni singur)
  mănâncă singurajutor pentru tăiat carne, fructe, pâine etc.se realizează numai cu ajutor
  4.Igiena eliminărilor (continenţă)autonomincontinenţă ocazionalăincontinent
  5.Mobilizare (trecerea de la o poziţie la alta - ridicat-aşezat, aşezat-culcat etc. - şi mişcarea dintr-un sens în altul)autonomnecesită ajutorgrabatar
  6.Deplasare în interior (deplasarea în interiorul camerei în care trăieşte, cu sau fără baston, cadru, scaun rulant etc.)autonomse deplasează cu ajutor parţialnu se deplasează fără ajutor
  7.Deplasare în exterior (deplasarea în exteriorul locuinţei fără mijloace de transport)
  autonomse deplasează cu ajutor parţialnu se deplasează fără ajutor
  8.Comunicare (utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă în scopul de a alerta: telefon, alarmă, sonerie etc.)utilizare normală a mijloacelor de comunicarenu utilizează în mod spontan mijloacele de comunicareincapabil de a utiliza mijloacele de comunicare
  A.II. Activităţi instrumentale
  1.Prepararea hranei (capacitatea de a-şi prepara singur mâncarea)prevede, prepară şi serveşte mesele în mod normalnecesită ajutor parţial pentru prepararea şi servirea meseimasa îi este preparată şi servită de altă persoană
  2.Activităţi de menaj (efectuarea de activităţi menajere: întreţinerea casei, spălatul hainelor, spălatul vaselor etc.)efectuează singur activităţile menajereefectuează parţial activităţi uşoareincapabil să efectueze activităţi menajere, indiferent de activitate
  3.Gestiunea şi administrarea bugetului şi a bunurilor (gestionează propriile bunuri, bugetul, ştie să folosească banii etc.)gestionează în mod autonom finanţele propriinecesită ajutor pentru operaţiuni financiare mai complexeincapabil de a-şi gestiona bunurile şi de a utiliza banii
  4.Efectuarea cumpărăturilor (capacitatea de a efectua cumpărăturile necesare unui trai decent)efectuează singur cumpărăturilepoate efectua un număr limitat de cumpărături şi/sau necesită însoţitorincapabil de a face cumpărături
  5.Respectarea tratamentului medical (posibilitatea de a se conforma recomandărilor medicale)ia medicamentele în mod corect (dozaj şi ritm)ia medicamentele dacă dozele sunt preparate separatincapabil să ia singur medicamentele
  6.Utilizarea mijloacelor de transport (capacitatea de a utiliza mijloacele de transport)utilizează mijloacele de transport public sau conduce propria maşinăutilizează transportul în comun numai însoţitse deplasează puţin numai însoţit, în taxi sau în maşină
  7.
  Activităţi pentru timpul liber (persoana are activităţi culturale, intelectuale, fizice etc. - solitare sau în grup)le realizează în mod curentle realizează rar, fără participare spontanănu realizează şi nu participă la astfel de activităţi
  B. Evaluarea statusului senzorial şi psihoafectiv
  1.Acuitate vizualăsuficient de bună pentru a citi, a scrie, a lucra manual etc.distinge feţele, vede suficient pentru a se orienta şi a evita obstacolelevede numai umbre şi lumini: cecitate
  2.Acuitate auditivăaude bineaude numai vocea puternică sau aude numai cu protezăsurditate sau aude sunetele, dar nu înţelege cuvintele
  3.Deficienţă de vorbirefărădisfazie, voce de substituţie, alteleafazie
  4.Orientareorientat în timp şi în spaţiudezorientat în timpdezorientat în spaţiu şi/sau faţă de alte persoane
  5.Memoriefără tulburări de memorieprezintă tulburări medii, benigneprezintă tulburări severe, maligne
  6.Judecatăintactădiminuatăgrav alterată
  7.Coerenţăpăstrată în totalitatepăstrată parţialincoerenţă
  8.Comportamentnormalprezintă tulburări medii (hipoactiv, hiperactiv etc.)prezintă tulburări grave
  9.Tulburări afective (prezenţa depresiei)fărădepresie mediedepresie majoră
  NOTĂ:Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilităţi:0 - activitate facută fără ajutor, în mod obişnuit şi corect;– nu necesită supraveghere şi ajutor.1 - activitate facută cu ajutor parţial şi/sau mai puţin corect;– necesită supraveghere temporară şi/sau ajutor parţial.2 - activitate facută numai cu ajutor;- necesita supraveghere permanentă şi/sau ajutor integral.
  Evaluarea statusului funcţional şi psihoafectiv se realizează avându-se în vedere condiţia obligatorie de integritate psihică şi mentală a persoanei pentru a fi aptă să efectueze activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi.
  Anexa nr. 2RECOMANDĂRIprivind încadrarea persoanelor vârstnice în grade de dependențăGradele de dependență se stabilesc pe baza criteriilor menţionate în Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, prevăzută în anexa nr. 1, prin evaluarea statusului funcţional, senzorial şi psihoafectiv al persoanei vârstnice.1. Evaluarea statusului funcţional cu privire la activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi se realizează prin observația asupra activităţilor efectuate de persoana vârstnică, fără ajutorul altei persoane. Ajutoarele materiale şi tehnice, respectiv ochelari, proteze auditive, baston, cadru etc. sunt considerate ca fiind utilizate de persoana evaluată.2. Evaluarea statusului senzorial şi psihoafectiv este necesară avându-se în vedere condiţia obligatorie de integritate psihică şi mentală a persoanei vârstnice pentru a fi aptă să efectueze activităţile de bază şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi.3. Fiecare activitate evaluată în Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice se cuantifică cu cifrele 0, 1, 2.4.
  Se recomandă încadrarea persoanelor vârstnice evaluate în următoarele grade de dependență:a) gradul IA - persoanele care şi-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială şi pentru care este necesară prezența continuă a personalului de îngrijire;b) gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt în totalitate alterate şi care necesită supraveghere şi îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităţilor vieţii curente, noapte şi zi. Aceste persoane nu îşi pot efectua singure activităţile de bază de zi cu zi;c) gradul IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demențe), care şi-au conservat în totalitate sau în mod semnificativ facultăţile locomotorii, precum şi unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate.Necesită o supraveghere permanentă, îngrijiri destinate tulburărilor de comportament, precum şi îngrijiri regulate pentru unele dintre activităţile de igienă corporală;d) gradul IIA - persoanele care şi-au conservat autonomia mentală şi parţial autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi;e) gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit şi necesită ajutor parţial pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi;f) gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activităţile de igienă corporală şi pentru activităţile instrumentale;g)
  gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează şi se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente;
  h) gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile vieţii cotidiene.Îngrijirea persoanelor varstnice în cămin se poate realiza după cum urmează:– persoanele încadrate în gradele de dependenta IA, IB şi IC sunt ingrijite în secţii pentru persoane dependente;– persoanele încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB şi IIC sunt ingrijite în secţii pentru persoane semidependente;– persoanele încadrate în gradele de dependenta IIIA şi IIIB sunt ingrijite în secţii pentru persoane independente.
  Anexa nr. 3
  FIŞA DE EVALUARE SOCIOMEDICALĂ(geriatrică)Nr. fișei ........................Data luării în evidență........... Data evaluării ...................Data ieșirii din evidență ........
  I. PERSOANA EVALUATĂ
  NUMELE*) ......................... PRENUMELE .................*) Se completează cu iniţială tatălui. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII ............................. VARSTA ............. ADRESA: Str........................................... Nr. ..... Bl. .... Sc. .... Et. .... Ap. .... LOCALITATEA .................... SECTORUL .... JUDEŢUL ........................ CODUL POŞTAL ........ TELEFON .......... FAX ............ E-MAIL ................... PROFESIA .................... OCUPAŢIA .................. STUDII: FĂRĂ [] PRIMARE [] GIMNAZIALE [] LICEALE [] UNIVERSITARE [] CARTE DE IDENTITATE ................ SERIA .... Nr. .......... COD NUMERIC PERSONAL └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ S A A L L A A N N N N N C CUPON PENSIE (DOSAR PENSIE) Nr. ......................................... DOSAR (CUPON) PERSOANA CU HANDICAP, Nr. ................................. CARNET ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. ........... SERIA ...................... SEX: F [] M [] RELIGIE ...............STAREA CIVILĂ: NECASATORIT/Ă [] CĂSĂTORIT/Ă [] DATA .........VADUV/Ă [] DATA ...... DIVORŢAT/Ă [] DATA ...... DESPĂRŢIT ÎN FAPT [] DATA ...... COPII: DA [] NU [] DACĂ DA, INSCRIETI NUMELE, PRENUMELE, ADRESA, TELEFONUL ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  II. REPREZENTANTUL LEGAL
  NUMELE ......................... PRENUMELE ..............................CALITATEA: SOŢ/SOTIE [] FIU/FIICA [] RUDĂ [] ALTE PERSOANE []LOCUL ŞI DATA NAŞTERII ................................... VÂRSTA ....... ADRESA ..................................................................
  TELEFON ACASĂ ........ SERVICIU ........ FAX ......... E-MAIL ...........
  III. PERSOANA DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENTA
  NUMELE ......................... PRENUMELE .............................. ADRESA .................................................................. TELEFON ACASĂ ........ SERVICIU ........ FAX ......... E-MAIL ...........
  IV. EVALUAREA SOCIALĂ
  A. Locuință CASA [] APARTAMENT BLOC [] ALTE SITUAŢII []SITUATĂ: PARTER [] ETAJ [] LIFT [] SE COMPUNE DIN:Nr. CAMERE [] BUCĂTĂRIE [] BAIE [] DUȘ [] WC [] SITUAT ÎN INTERIOR [] SITUAT ÎN EXTERIOR []ÎNCĂLZIRE: FĂRĂ [] CENTRALĂ [] CU LEMNE/CĂRBUNI [] GAZE [] CU COMBUSTIBIL LICHID []APĂ CURENTĂ DA [] RECE [] CALDĂ [] ALTE SITUAŢII []CONDIŢII DE LOCUIT: LUMINOZITATE ADECVATĂ [] NEADECVATĂ [] UMIDITATE ADECVATĂ [] IGRASIE []IGIENA ADECVATĂ [] NEADECVATĂ []LOCUINȚA ESTE PREVĂZUTĂ CU: ARAGAZ, MASINA DE GĂTIT [] FRIGIDER [] MASINA SE SPĂLAT [] RADIO/TELEVIZOR [] ASPIRATOR []
  CONCLUZII PRIVIND RISCUL AMBIENTAL: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  B. Reţea de familie TRĂIEŞTE: SINGUR/A [] DATA ............. CU SOŢ/SOTIE [] DATA ............. CU COPII [] DATA ............. CU ALTE RUDE [] DATA ............. CU ALTE PERSOANE [] DATA ............. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE CU CARE LOCUIEŞTE(NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA, VÂRSTA): ............................................. ESTE COMPATIBIL DA [] NU [] ............................................. ESTE COMPATIBIL DA [] NU [] ............................................. ESTE COMPATIBIL DA [] NU [] ............................................. ESTE COMPATIBIL DA [] NU []
  UNA DINTRE PERSOANELE CU CARE LOCUIEŞTE ESTE:BOLNAVĂ [] CU DIZABILITĂȚI/HANDICAP [] DEPENDENTĂ DE ALCOOL [] ESTE AJUTAT DE FAMILIE: DA [] NU [] CU BANI [] CU MANCARE [] ACTIVITĂŢI DE MENAJ [] RELAŢIILE CU FAMILIA SUNT: BUNE [] CU PROBLEME [] FĂRĂ RELAŢII [] EXISTA RISC DE NEGLIJARE: DA [] NU [] ABUZ: DA [] NU [] DACĂ DA, SPECIFICATI: ................................................... .........................................................................
  C. Reţea de prieteni, vecini ARE RELAŢII CU PRIETENII, VECINII DA [] NU [] VIZITE [] RELAŢII DE ÎNTRAJUTORARE [] RELAŢIILE SUNT PERMANENTE [] RARE [] FRECVENTEAZĂ UN GRUP SOCIAL [] BISERICA [] ALTELE [] SPECIFICATI: ............................................................ ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  ÎNSCRIEȚI NUMELE ŞI PRENUMELE PRIETENILOR ŞI/SAU VECINILOR CU CARE ÎNTREŢINE RELAŢII BUNE ŞI DE ÎNTRAJUTORARE, GRUPURI SOCIALE: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ESTE AJUTAT DE PRIETENI, VECINI PENTRU:CUMPĂRĂTURI [] ACTIVITĂŢI DE MENAJ [] DEPLASARE ÎN EXTERIOR [] PARTICIPA LA: ACTIVITĂŢI ALE COMUNITĂŢII [] ACTIVITĂŢI RECREATIVE [] COMUNITATEA II OFERĂ UN ANUMIT SUPORT: DA [] NU [] DACĂ DA, SPECIFICATI: ................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

  V. EVALUAREA SITUAŢIEI ECONOMICE
  – 
  VENIT LUNAR PROPRIU REPREZENTAT DE: PENSIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT ............................ PENSIE PENTRU AGRICULTORI ............................ PENSIE I.O.V.R. ............................ PENSIE PENTRU PERSOANA CU HANDICAP ............................
  – ALTE VENITURI: ............................ ............................ ............................– VENITUL GLOBAL ............................– BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE AFLATE ÎN POSESIE ............................
  VI. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE
  A. Diagnostic prezent1.
  ...............................................
  2. ...............................................3. ...............................................4. ...............................................5. ...............................................
  B. Starea de sănătate prezenta ● ANTECEDENTE FAMILIALE RELEVANTE ....................................... ● ANTECEDENTE PERSONALE ................................................. .........................................................................
  ● TEGUMENTE ŞI MUCOASE (prezenta ulcerului de decubit, plagi etc.) ......................................................................... .........................................................................● APARAT LOCOMOTOR (se evaluează şi mobilitatea şi tulburările de mers) ......................................................................... ......................................................................... ● APARAT RESPIRATOR (frecventa respiratorie, tuse, expectoratie, dispnee etc.) ......................................................................... ......................................................................... ● APARAT CARDIOVASCULAR (TA, AV, puls, dureri, dispnee, tulburări de ritm, edeme, tulburări circulatorii periferice etc.) ......................................................................... ......................................................................... ● APARAT DIGESTIV (dentitie, greturi, dureri, meteorism, tulburări de tranzit intestinal - prezenta incontinentei anale; se evalueaza şi starea de nutriţie) ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................● APARAT UROGENITAL (dureri, tulburări de micțiune - prezența incontinenței urinare etc., probleme genitale) ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................● ORGANE DE SIMT (auz, văz, gust, miros, simț tactil) ......................................................................... ......................................................................... ● EXAMEN NEUROPSIHIC (precizări privind reflexele, tulburări de echilibru, prezenta deficitului motor şi senzorial, crize jacksoniene etc.) ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  C. Investigaţii paraclinice relevante (datele se identifică din documentele medicale ale persoanei): ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................D. Recomandări de specialitate privind tratamentul igienico-terapeutic şi de recuperare (datele se identifica din documentele medicale ale persoanei - bilete de externare, retete şi/sau fişa medicală din spital, policlinica, cabinet medicina de familie): ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

  VII. EVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENTA

  Evaluarea autonomieiNu necesită supraveghere sau ajutorNecesită supraveghere temporară şi/sau ajutor parţialNecesită supraveghere permanentă şi/sau ajutor integral
  012
  A. Evaluarea statusului funcţional
  A.I. Activităţi de bază ale vieţii de zi cu zi
  1.Igiena corporală (toaletă generală, intimă, specială)
  2.
  Îmbrăcat/dezbrăcat (posibilitatea de a se îmbrăca, de a se dezbrăca, de a avea un aspect îngrijit
  3.Alimentaţie (posibilitatea de a se servi şi de a se hrăni singur)
  4.Igiena eliminărilor (continenţă)
  5.Mobilizare (trecerea de la o poziţie la alta - ridicat-aşezat, aşezat-culcat etc. - şi mişcarea dintr-un sens în altul)
  6.Deplasare în interior (deplasarea în interiorul camerei în care trăieşte, cu sau fără baston, cadru, scaun rulant etc.)
  7.Deplasare în exterior (deplasarea în exteriorul locuinţei fără mijloace de transport)
  8.Comunicare (utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă în scopul de a alerta: telefon, alarmă, sonerie etc.)
  A.II. Activităţi instrumentale
  1.Prepararea hranei (capacitatea de a-şi prepara singur mâncarea)
  2.Activităţi de menaj (efectuarea de activităţi menajere: întreţinerea casei, spălatul hainelor, spălatul vaselor etc.)
  3.Gestiunea şi administrarea bugetului şi a bunurilor (gestionează propriile bunuri, bugetul, ştie să folosească banii etc.)
  4.Efectuarea cumpărăturilor (capacitatea de a efectua cumpărăturile necesare unui trai decent)
  5.Respectarea tratamentului medical (posibilitatea de a se conforma recomandărilor medicale)
  6.Utilizarea mijloacelor de transport (capacitatea de a utiliza mijloacele de transport)
  7.Activităţi pentru timpul liber (persoana are activităţi culturale, intelectuale, fizice etc. - solitare sau în grup)
  B. Evaluarea statusului senzorial şi psihoafectiv
  1.Acuitate vizuală
  2.Acuitate auditivă
  3.Deficienţă de vorbire
  4.Orientare
  5.Memorie
  6.
  Judecată
  7.Coerenţă
  8.Comportament
  9.Tulburări afective (prezenţa depresiei)
  NOTĂ: Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilităţi: 0 - activitate făcută fără ajutor, în mod obişnuit şi corect; – nu necesită supraveghere şi ajutor.1 - activitate făcută cu ajutor parţial şi/sau mai puţin corect; – necesită supraveghere temporară şi/sau ajutor parţial.2 - activitate făcută numai cu ajutor; – necesită supraveghere permanentă şi/sau ajutor integral.
  Evaluarea statusului funcţional şi psihoafectiv se realizează avându-se în vedere condiţia obligatorie de integritate psihică şi mentala a persoanei pentru a fi apta să efectueze activităţile de baza şi instrumentale ale vieţii de zi cu zi.

  VIII. REZULTATELE EVALUĂRII
  A. Nevoile identificate ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... ....................................B. Gradul de dependenta:
  gradul IA gradul IB
  gradul IC gradul IIA gradul IIB
  gradul IIC gradul IIIA gradul IIIB
  - - - - - -
  - -
  persoanele care şi-au pierdut autonomia mentala, corporală, locomotorie, socială şi pentru care este necesară prezenta continua a personalului de îngrijire; persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt în totalitate alterate şi care necesita supraveghere şi îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităţilor vieţii curente, noapte şi zi. Aceste persoane nu îşi pot efectua singure activităţile de baza de zi cu zi; persoanele cu tulburări mentale grave (demente), care şi-au conservat, în totalitate sau în mod semnificativ,
  facultăţile locomotorii, precum şi unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate. Necesita o supraveghere permanenta, îngrijiri destinate tulburarilor de comportament, precum şi îngrijiri regulate pentru unele dintre activităţile de igiena corporală; persoanele care şi-au conservat autonomia mentala şi parţial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru unele dintre activităţile de baza ale vieţii de zi cu zi; persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit şi necesita ajutor parţial pentru unele dintre activităţile de baza ale vieţii de zi cu zi; persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activităţile de igiena corporală şi pentru activităţile instrumentale; persoanele care se deplaseaza singure în interiorul locuinţei, se alimentează şi se îmbracă singure, dar care
  necesita un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt gazduite într-un cămin pentru persoane varstnice ele sunt considerate independente; persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile vieţii cotidiene.
  [] [] []
  [] [] [] []
  []

  IX. SERVICII SOCIALE ŞI SOCIOMEDICALE (DE ÎNGRIJIRE) APTE SA RĂSPUNDĂ NEVOILOR IDENTIFICATE
  ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... ....................................
  X. DORINTELE PERSOANEI VARSTNICE EVALUATE
  ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  XI. DORINTELE INGRIJITORILOR DIN REŢEAUA
  INFORMALA (RUDE, PRIETENI, VECINI)
  ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  XII. OFERTA LOCALĂ DE SERVICII POATE ACOPERI URMĂTOARELE NEVOI IDENTIFICATE
  ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... .................................... ................................... ....................................
  XIII. CONCLUZII
  (Referiri la gradul de dependenta, la locul în care necesita să fie îngrijit - domiciliu sau în instituţie, posibilităţi reale de a realiza ingrijirile, persoanele care efectuează ingrijirile etc.) ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  ......................................................................... .........................................................................PERSOANA EVALUATĂ SEMNĂTURA .................FAMILIA: SOŢ/SOȚIE SEMNĂTURA .................FIU/FIICA SEMNĂTURA .................REPREZENTANT LEGAL SEMNĂTURA .................
  XIV. ECHIPA DE EVALUARE
  Medic NUMELE ............................ PRENUMELE ........................... SPECIALITATEA ........................................................... UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ .................. ADRESA ..................... TELEFON ............... SEMNATURA ....................................... Asistent social NUMELE ............................ PRENUMELE ........................... CALIFICAREA ............................................................ UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ .................. ADRESA ..................... TELEFON ............... SEMNATURA ....................................... Asistent social NUMELE ............................ PRENUMELE ........................... CALIFICAREA ............................................................ UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ .................. ADRESA ..................... TELEFON ............... SEMNATURA ....................................... Alte persoane din echipa de evaluare ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
  -----