Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2020 (*republicată*)privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2020Data intrării în vigoare 28-09-2020
  Formă consolidată valabilă la data 31-01-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-10-2021 până la data de 31-03-2022

  Atenție, se afișează forma republicată a LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2020(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.884 din 28-09-2020  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 136 din 18 iulie 2020, (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 884 din 28 septembrie 2020, la data de 31 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 22 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 4 octombrie 2021.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 4 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021, prevede:Articolul II(1) Activitatea de vaccinare pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare de vaccin împotriva COVID-19 se realizează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pentru serviciile de administrare a dozelor opţionale suplimentare realizate de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, de către centrele de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locaţii decât cele organizate de unităţile sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi de către unităţile sanitare care nu sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, plata se face prin tarif orar sau, după caz, prin tarif pe inoculare, la nivelul tarifelor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Finanţarea serviciilor acordate potrivit alin. (2) se face în condiţiile art. 5 şi 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 210/2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020.Legea nr. 136/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 18 iulie 2020.Facem menţiunea că forma republicată a Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic produce efecte juridice la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 210/2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Articolul 1Prezenta lege reglementează unele măsuri necesare în domeniul sănătăţii publice cu caracter temporar, în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul României.